Komu sa oplatí odklad daňového priznania v roku 2019?

Odloženie priznania
Tím portálu Firmáreň

Vo všeobecnosti platí, že odloženie daňového priznania za rok 2018 sa oplatí tomu, kto podanie daňového priznania nestíha. Dôvody na posunutie priznania však môžu byť aj ekonomické.

Živnostníci a SRO

Odklad daňového priznania sa oplatí napríklad živnostníkovi, ktorému by mala vzniknúť povinnosť platiť sociálne odvody už tento rok, od júla 2019 (minimálne vo výške 158,11 eur), pretože za rok 2018 zarobil viac ako 5 724 eur a doposiaľ sociálne odvody neplatil. Alebo, ak sociálne odvody už platil, avšak v roku 2018 zarobil viac a odvody mu na základe toho hrozia vyššie.

V obidvoch prípadoch efekt odkladu priznania spočíva v tom, že sa platenie alebo zvýšenie sociálnych odvodovposunie z júla 2019 až na október 2019. Podnikateľ tak ušetrí.

Spoločnostiam (napríklad SRO) sa môže odklad daňového priznania oplatiť iba z dôvodu neskoršieho zaplatenia dane, či získania viac času na spracovanie priznania. S odkladom daňového priznania sa totiž odkladá aj povinnosť zaplatiť daň.

Naopak, odloženie daňového priznania sa nemusí oplatiť vtedy,

  • ak už živnostník sociálne odvody platí a za rok 2018 zarobil menej ako za predchádzajúci rok. Vďaka tomu by mal platiť nižšie odvody, čo Sociálna poisťovňa zistí opäť z jeho daňového priznania za rok 2018. Takýto podnikateľ by sa teda mal čo najviac ponáhľať priznanie podať, aby platil menšie odvody čo najskôr, najlepšie už od júla 2019.
  • živnostník ale aj obchodná spoločnosť platí daňové preddavky (mesačne, štvrťročne) a celková daň z príjmu za rok 2018 by mu mala vyjsť menej ako zaplatené preddavky, teda daňový úrad by mu mal vrátiť peniaze. V prípade odloženia priznania by mu daňový úrad vrátil preplatok neskôr.

Dôležité termíny

1.apríl 2019 – dovtedy musíte oznámiť príslušnému daňovému úradu odklad termínu na podanie daňového priznania (ak ste vlani mali len tuzemské príjmy). Pozor, robí sa to už iba online. Pozrite si náš video-návod o tom, ako si odložiť daňové priznanie.

30. jún 2019 – je najneskorší dátum, o ktorý si môžete predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania – o tri mesiace (reálne koniec lehoty pripadne až na 1. júl 2019, keďže koniec júna je v nedeľu).

30. september 2019 – dovtedy musíte oznámiť príslušnému daňovému úradu odklad termínu na podanie daňového priznania (ak ste vlani mali príjmy a zo zdrojov v zahraničí). Pozor, robí sa to už iba online a lehotu si v takom prípade môžete predĺžiť o najviac šesť celých kalendárnych mesiacov.

Kto nemusí podávať daňové priznanie

Osobitnou „kategóriou“ sú podnikatelia, ktorí nemali v minulom roku žiadne príjmy. Ak živnostník nemal žiadne príjmy, nemá povinnosť podať daňové priznanie. V tomto prípade, aj keď nedosiahne povinnú hranicu pre podanie priznania 1 901,67 eura, nemáte povinnosť podať priznanie.

Niektorí účtovníci však aj tu podanie daňového priznania odporúčajú. Je to preto, že ak neoznámite svojej zdravotnej poisťovni výšku svojho príjmu, môže vám určiť dvojnásobnú výšku preddavku pre zdravotné poistenie.

Súvisiace články

14. mar, 2018

Odklad daňového priznania po novom

Tento rok podávame daňové priznanie namiesto do 31. marca až 1. apríla 2019. Môže za to víkend. Ak potrebujete na zaplatenie daní a ich priznanie ešte viac času, odložte si daňové priznanie o niekoľko mesiacov. Aj to však urobte najneskôr do 1. apríla! Prečítajte si ako.

5. jan, 2019

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.