Tieto stránky využívajú cookies. Ich dalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií.

FAQ – Najčastejšie kladené otázky


Aké dokumenty mi portál vygeneruje a pošle e-mailom pri založení s.r.o.?

Portál vám vygeneruje a zašle e-mailom všetky dokumenty potrebné pre založenie a vznik vašej s. r. o.:


Koľko je minimálne základne imanie (základný kapitál) s.r.o.?

Minimálne základné imanie je 5000 eur. V prípade jedno-osobovej s.r.o. musí byť základné imanie splatené pred zápisom s.r.o. v plnej výške (5000 eur). Ak je zakladateľov s.r.o. viac, musí byť pred vznikom spoločnosti splatené celkovo minimálne vo výške 2500 eur, s tým, že jeden vklad zakladateľa nemôže byť menší ako 750 eur.


Musím mať základné imanie na účte v banke po celý čas jej existencie?

Neexistuje povinnosť držať základné imanie v banke alebo firemnej pokladni počas existencie firmy. Celé základné imanie je možné použiť na podnikanie (nákup tovaru, služieb, nájomné a pod.) hneď po zápise spoločnosti do obchodného registra. Čiže po registrácii firmy ho možno z banky vybrať a minúť (samozrejme, je potrebné vykonať príslušné účtovné kroky).


Musím vložiť základné imanie sro na účet v banke?

Od 1. decembra 2013 je účinná zmena Obchodného zákonníka, podľa ktorej sa vklady do a základného imania musia vložiť na osobtiný účet v banke. Tento účet zriadi správca vkladu uvedený v zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve a vloží tam vklady. Tí, ktorí podpísali zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu do konca novembra 2013 a návrh na zápis do obchodného registra podajú najneskôr do 28.2.2014, nemajú túto novú povinnosť. Keďže sa jedná iba o záležitosť do času regitrácie firmy, táto povinnosť sa prirodzene nevzťahuje na tie firmy, ktoré sú už zapísané v obchodnom registri a fungujú.


Čo zahŕňa cena 259,- eur (275,- eur) za založenie sro?

Cena je konečná (neplatíte nám viac) a zahŕňa:

 1. Súdny poplatok za návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra vo výške 165,75 eur (Návrh na zápis sa realizuje elektronicky, čo zákon o súdnych poplatkoch zvýhodňuje 50% zľavou zo súdneho poplatku, ktorý je pri zvyčajnom listinnom návrhu až 331,50 eur.)
 2. Administratívna činnosť portálu vo výške 93,25 (109,25) eur
  • spracovanie a kontrola zadaných údajov
  • vygenerovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie a registráciu firmy
  • realizácia podaní na príslušné úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad)
  • zaslanie originálu výpisu z obchodného registra, osvedčenia o živnostenskom oprávnení a ostatných dokumentov potvrdzujúcich  registráciu firmy poštou klientovi
 3. Neobmedzený počet voľných živností – 0,- eur
 4. DPH

Informácie o našich cenách nájdete aj na stránke ceny.