- ,
+ mesačne
( / )
( )
( )
/ ( / )
( )
Odvolanie ku dňu
Vymenovanie ku dňu
EUR
EUR
%
%
( )
/ ( / )
( )
ODOBRAŤ
Aktuálne predmety podnikania, ktoré má vaša firma zapísané
Tu môžete odobrať aktuálne predmety podnikania, ktoré už viac nechcete používať
VRÁTIŤ ODOBRAŤ
Základne imanie EUR EUR
( )
/ ( / )
( )
Odvolanie
Vymenovanie
( )
/ ( / )
( )