Daňová licencia v roku 2018 skončila. Väčšina z nás ju však ešte tento rok zaplatiť musí

Daňová licencia alebo „minimálna daň“ či „daň zo straty“, ako sa niekedy nazýva, je od roku 2018 zrušená. Pre väčšinu firiem to však ešte tento rok pozitívnu zmenu neprinesie. Reálne daňovú licenciu nebude platiť nikto až budúci rok (2019), a to pri podávaní daňového priznania za rok 2018. Tento rok podávame daňové priznanie za rok 2017 a licenciu štátu platíme posledný krát.

10. mar, 2018
Boris Kukumberg
Daňová licencia 2018

Daňová licencia je zrušená

Správa o zrušení daňovej licencie počnúc rokom 2018 potešila celé podnikateľské prostredie. Štátny inštitút finančnej politiky síce v tomto opatrení videl „jeden z najlepších daňových nástrojov“, ktorý priniesol do štátnej pokladnice príjmy navyše, no analytici ju považujú skôr za „škodlivý experiment“. V každom prípade z jej zrušenia sa tešia najmä malí podnikatelia.

Tento rok ešte platíme

Čas na absolútnu radosť príde až o rok. Tento rok tzv. daň zo straty ešte musíme zaplatiť. Našťastie posledný krát.

Povinnosť zaplatiť licenciu sa ešte tento rok týka tých firiem, ktoré vznikli (boli zapísané do obchodného registra) v roku 2016 a skôr. Je to tak preto, lebo zrušenie daňových licencií sa prvý krát vzťahuje na účtovné obdobie 2018, za ktoré podávame daňové priznanie a platíme dane až v roku 2019. V prípade účtovného obdobia 2017 ešte licencia platila a keďže za minulý rok sa podáva daňové priznanie tento rok v marci, licenciu platíme.

Firmy, ktoré vznikli v roku 2017 túto daň neplatia. Na účtovné obdobie, v ktorom firma vznikla (zjednodušene povedzme na prvý rok existencie firmy) sa daňová licencia nevzťahuje, a preto takéto firmy nemusia do konca marca 2018 licenciu platiť. Mali by túto povinnosť až za účtovné obdobie 2018, teda v roku 2019, avšak keďže tento rok sa licencia zrušila, platiť už nebudú musieť ani potom.

Nové firmy, ktoré vznikli v roku 2018 a neskôr sa už vôbec nemusia minimálnou daňou zaoberať.

Príklad 1: Eseročku zapísali do obchodného registra 1. januára 2017. Pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 v lehote do 31. marca 2018 licenciu neplatí.

Príklad 2: Firmu obchodný register zapísal k 31. decembru 2016. Pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2016 (hoci aj jeden deň) v lehote do 31. marca 2017  licenciu firma neplatila, pretože išlo o „prvý rok“ existencie firmy. Za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 v lehote do 31. marca 2018 licenciu však platí.

Koľko treba zaplatiť

  1. Ak nie ste platiteľ DPH a mali ste ročný obrat pod 500-tisíc eur, platíte licenciu vo výške 480 eur.
  2. Ak ste platiteľ DPH a mali ste ročný obrat pod 500-tisíc eur, platíte licenciu vo výške 960 eur.
  3. Ak ste mali ročný obrat nad 500-tisíc eur, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste platiteľ DPH, platíte licenciu vo výške 2880 eur.

TIP Firmárne: Ak si formálne odložíte podanie daňového priznania (najviac o 3 mesiace pri príjmoch zo Slovenska), odložíte si tým aj povinnosť zaplatiť daň a daňovú licenciu.

Kto nemusí platiť licenciu

Nie všetky právnické osoby musia platiť daňovú licenciu. Okrem obchodných spoločností, ktoré vznikli v roku 2017 a neskôr, ako uvádzame vyššie,  zákon o dani z príjmov vymenúva špecifické subjekty, ktoré licenciu neplatia. Sú to napríklad občianske združenia, nadácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne. A to bez ohľadu na to, či vyvíjajú podnikateľskú činnosť alebo nie.

Daňovú licenciu ďalej neplatia ani obchodné spoločnosti, ktoré sú v likvidácii a likvidácia nebola ukončená ani do 31. 12. 2017. To isté platí pre spoločnosti v konkurze.

Ak si eseročka na živnostenskom úrade pozastavila svoje živnosti (predmety podnikania), síce nemôže ďalej podnikať, ale na daňovú licenciu to vplyv nemá. V obchodnom registri je takáto firma stále zapísaná a vystupuje ako podnikateľ. Preto sa na ňu vzťahujú všetky daňové povinnosti (podanie daňového priznania, platenie daňovej licencie a podobne).

Založenie SRO je opäť atraktívne

Zrušenie daňovej licencie spôsobilo, že už od roku 2017 je založenie SRO opäť atraktívne. Nový podnikatelia sa už nemusia obávať držať firmu a platiť za ňu štátu stovky eur, hoci im žiadny zisk zatiaľ nepriniesla. Navyše, založiť si SRO je stále viac jednoduchšie.

Chcem si založiť SRO

O peniaze neprídete

Aj keď daňová licencia skončila, o peniaze úplne prísť nemusíte. Stále je totiž aktuálna možnosť odpočítať si zaplatenú licenciu z daňovej povinnosti v budúcnosti. Konkrétne je možné odpočítať si kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a svojou daňou v troch po sebe nasledujúcich obdobiach po obdobiach, v ktorých sa licencia platila.

Čiže ak ste napríklad za kalendárne účtovné obdobie roku 2015 zaplatili licenciu (do 31. marca 2016) vo výške 480 eur, pričom vaša daňová povinnosť bola iba 100 eur, kladný rozdiel je 380 eur (teda to, čo ste zaplatili štátu navyše v rámci licencie) a tento kladný rozdiel si môžete odpočítať z dane v roku 2016, 2017 alebo 2018. Avšak pozor, započítať sa dá táto suma v budúcnosti iba zo sumy prevyšujúcej daňovú licenciu v roku, v ktorom chcete zápočet urobiť. Teda tých 380 eur je možné odpočítať iba ak vám daň v takomto budúcom roku vychádza viac ako suma daňovej licencie (480 eur).

Napríklad by vám v roku 2017 vyšla povinnosť zaplatiť daň 600 eur. Mohli by ste si odpočítať 380 eur z roku 2015, ale iba zo sumy 120 eur (od dane 600 eur odpočítame daňovú licenciu 480 eur). Teda z 380 eur by ste si započítali iba sumu 120 eur a zvyšok si mohli nechať na ďalšie roky (maximálne tri roky po roku, v ktorom vznikol kladný rozdiel na započítanie).

Toto isté bude platiť po roku 2018 aj naďalej, teda aj po zrušení daňových licencií. Až do roku 2020. Ešte tri roky po roku 2017 bude pri zápočte kladného rozdielu z predchádzajúcich rokoch potrebné kalkulovať s hypotetickou sumou daňovej licencie, ako keby stále existovala. Licenciu však platiť nebude potrebné.

Súvisiace články

Čo je daňová licencia a kto ju platí

Daňová licencia je späť. Je to minimálna daň (najmenej 340 eur), ktorú musí podnikateľ – právnická osoba zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či vyvíja činnosť, či je v strate alebo či generuje zisk. Prečítajte si, či je potrebné platiť daňovú licenciu už v roku 2024 a tiež to, kto a kedy ju platiť nemusí.

19. feb, 2024
Kto musí platiť daňovú licenciu?

Daňová licencia je späť. Je to minimálna daň (najmenej 340 eur), ktorú musí podnikateľ – právnická osoba zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či vyvíja činnosť, či je v strate alebo či generuje zisk. Prečítajte si, či je potrebné platiť daňovú licenciu už v roku 2024 a tiež to, kto a kedy ju platiť nemusí.

19. feb, 2024

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019
Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019

5 najčastejších chýb pri zakladaní s. r. o.

Ak chcete zakladať eseročku, čaká vás dávka byrokracie. Úrady vás pošlú domov, keď nesplníte to, čo hovoria zákony, aj keby to bola len drobnosť. Tým sa založenie vašej spoločnosti môže pekne natiahnuť aj o niekoľko týždňov. Ak si na túto prekážkovú dráhu trúfate sami, tak vám práve týchto päť najčastejších chýb podnikateľov môže „zachrániť kožu”.

26. apr, 2016

Ak chcete zakladať eseročku, čaká vás dávka byrokracie. Úrady vás pošlú domov, keď nesplníte to, čo hovoria zákony, aj keby to bola len drobnosť. Tým sa založenie vašej spoločnosti môže pekne natiahnuť aj o niekoľko týždňov. Ak si na túto prekážkovú dráhu trúfate sami, tak vám práve týchto päť najčastejších chýb podnikateľov môže „zachrániť kožu”.

26. apr, 2016

Ako správne vystaviť faktúru - to najdôležitejšie o faktúrach

Vedeli ste, že povinnosť vystaviť faktúru má iba platiteľ DPH? Každý podnikateľ však musí viesť predpísanú účtovnú evidenciu. U platiteľov DPH je faktúra povinná a u neplatiteľov DPH síce povinná nie je, ale aj im výborne poslúži ako účtovný doklad, ktorý už povinný je. Pozrite sa, ako správne vystavovať faktúry.

12. mar, 2018
Ako správne vystaviť faktúru

Vedeli ste, že povinnosť vystaviť faktúru má iba platiteľ DPH? Každý podnikateľ však musí viesť predpísanú účtovnú evidenciu. U platiteľov DPH je faktúra povinná a u neplatiteľov DPH síce povinná nie je, ale aj im výborne poslúži ako účtovný doklad, ktorý už povinný je. Pozrite sa, ako správne vystavovať faktúry.

12. mar, 2018