Založenie SRO v roku 2023. Pozrite si 8 najčastejších otázok

Musím vkladať základné imanie eseročky do banky? Potrebujem nový občiansky preukaz s čipom? Môžem si založiť SRO ak mám dlhy? A oplatí sa mi viac živnosť alebo SRO?
Denne do Firmárne dostávame desiatky otázok týkajúcich sa založenia eseročky. Vybrali sme pre vás tie najčastejšie a pridali naše odpovede. Aktualizované 1. januára 2023.

1. jan, 2023
Boris Kukumberg
Založenie sro v roku 2018

Musím vkladať základné imanie SRO do banky?

Pri založení eseročky banku už nepotrebujete. Povinnosť vkladať základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným (minimálne 5000 eur) na účet v banke je zrušená od januára 2016.  Základné imanie (resp. vklady do neho) teda už nie je potrebné ukladať do banky.

Pre založenie SRO stačí podpísať jednoduchý dokument s názvom „Vyhlásenie správcu vkladu“. Ten formálne hovorí, že spoločníci odovzdali svoje vklady do základného imania správcovi vkladu v hotovosti, ktorým je zvyčajne jeden zo spoločníkov. V procese registrácie firmy peniaze nikto nepotrebuje vidieť „na vlastné oči“. Prečítajte si viac o vkladoch do základného imania. Toto platí aj pre jedno-osobové eseročky.

Ak ste sa rozhodli pre založenie sro cez Firmáreň za 1 euro, dokument „Vyhlásenie správcu vkladu“ vám vygenerujeme a zašleme automaticky.

O niečo iná situácia nastáva, ak plánujte mať základné imanie vyššie ako 5000 eur (napríklad 30 000 eur). V takom prípade sa radšej vopred poraďte s odborníkom. Pre účel registrácie firmy do obchodného registra platí uvedené vyššie, avšak Zákon o obmedzení platieb v hotovosti obmedzuje hotovostné transakcie nad 5000 eur.

Pre úplnosť poznamenávame, že základné imanie a vklady ako také sa nezrušili, zjednodušil sa iba spôsob preukázania ich splatenia.

Mám dlhy. Môžem si založiť SRO?

Do konca septembra 2020 sa dala eseročka založiť aj keď mal zakladateľ (spoločník) alebo konateľ dlhy (s výnimkou dlhov spoločníka na daniach a sociálnych odvodoch).

Aj v roku 2023 sú pre založenie SRO problémom nie len dlhy voči štátu (sociálka a dane), ale od 1. októbra 2020 k nim pribudli aj exekúcie dlhov voči komukoľvek (napríklad dlhy z nezaplatených faktúr, ak sú v štádiu exekúcie).

V roku 2023 platí:

  1. Ak zakladateľ (spoločník) eseročky dlhuje na odvodoch do Sociálnej poisťovne, založenie SRO štát nepovolí. Dlh konateľa na sociálnych odvodoch neprekáža (ak nie je v štádiu exekúcie).
  2. Dlh zakladateľa (spoločníka) na daňovom úrade je tiež prekážkou pri založení SRO. Ak má daňový dlh na daniach konateľ, nevadí.
  3. Dlhy voči zdravotnej poisťovni sa neskúmajú, a teda neprekážajú ani v prípade spoločníka ani v prípade konateľa spoločnosti.
  4. Konateľ nemôže byť vylúčený (Vylúčenie znamená, že na základe rozhodnutia súdu nemôže vykonávať svoju funkciu konateľa.).
  5. Pre zakladateľa (spoločníka) ako aj pre konateľa a prokuristu platí zákaz akejkoľvek exekúcie.

Firmu si tak nebude môcť založiť ten, kto je vedený v čo i len v jednom z nasledujúcich zoznamov:

Ak dlh voči daňovému úradu alebo voči Sociálnej poisťovni splácate, SRO si nezaložíte ani v takom prípade.

Konateľom SRO nebude môcť byť taká osoba, ktorá je vedená čo i len v jednom z nasledujúcich zoznamov:

V prípade jedno-osobovej eseročky osoba, ktorá je súčasne spoločníkom aj konateľom nemôže byť zapísaná ani v jednom z uvedených registrov.

Tip: Pred začatím procesu zakladania SRO si overte, či sa v niektorom z uvedených registrov nenachádza vaše meno. Založenie SRO by to mohlo skomplikovať.

Treba ešte platiť daňovú licenciu?

Nie. Ak sa chystáte založiť si SRO v roku 2022, daňovej licencie sa vôbec neobávajte. Táto povinná minimálna daň je od roku 2018 zrušená.

Ako je to s adresou sídla firmy?

Sídlo SRO môžete mať u seba doma alebo na inej adrese. K zápisu spoločnosti do obchodného registra budete potrebovať iba jednoduchý dokument s názvom „Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, prípadne nájomnú zmluvu. Toto platí aj v prípade, ak máte sídlo vo vlastnej nehnuteľnosti.

Ak ste sa rozhodli pre založenie sro cez Firmáreň, dokument „Súhlas vlastníka nehnuteľnosti“ vám zašleme automaticky.

Od 1. októbra 2020 nastala celkom významná zmena. Pravosť podpisu na súhlase so sídlom bude potrebné úradne osvedčiť u notára alebo na matrike. Ďalšou možnosťou je podpísanie súhlasu kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, čo nahrádza notára.

Oprávnenie zapísať určitú adresu do obchodného registra ako adresu sídla spoločnosti bude možné preukazovať už len súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, na ktorom bude pravosť popisu vlastníka alebo väčšiny vlastníkov úradne osvedčená pred notárom alebo na matrike. Novinka s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na nájomnú zmluvu, ak ňou firma preukazuje vzťah k sídlu.

Ďalšia novinka o tom, že na preukazovanie vzťahu k nehnuteľnosti nebude potrebné, ak je vlastníkom samotná spoločnosť (pozor, nie jej zakladateľ alebo konateľ), ale samotná SRO, sa na zakladanie SRO nebude vzťahovať, pretože logicky firma ešte neexistuje, teda nemôže nič vlastniť.

Chcem si založiť SRO za 1€

Potrebujem na založenie SRO elektronický podpis?

Na založenie SRO cez Firmáreň nový občiansky preukaz s čipom ani čítačku nepotrebujete. Ak ich však máte, je to vaša výhoda a všetko môže byť jednoduchšie. V prípade, že si plánujte založiť SRO cez slovensko.sk sami, bez úplne nového občianskeho preukazu sa nezaobídete.

Po založení firmy to bez eID nepôjde. Po novom spoločnosti môžu s daňovým úradom komunikovať iba online. Daňové priznania, žiadosti, výkazy a podobne je možné podávať už iba elektronicky. Celá ďalšia komunikácia s daňovými úradmi je už len elektronická.

Ďalšou oblasťou povinnej elektronizácie sú dátové schránky. Tie má každá nová firma automaticky aktivované a štát bude svoje listiny doručovať už len tam.

Ak si budete firmu registrovať sami a bez pomoci, pripravte sa na to, že registrácia firmy je možná už iba elektronicky. V listinnej podobe bude možnosť podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra už iba prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na príslušnom okresnom úrade.

Mám dve eseročky, kde som sám spoločníkom. Môžem si založiť aj tretiu?

Áno. Podľa zákona jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom maximálne v troch SRO. Zjednodušene povedané, môžete mať maximálne tri jedno-osobové eseročky. Samozrejme, spoločností môžete mať aj viacero, avšak vo štvrtej a každej ďalšej firme už nebudete môcť byť sám/sama, ale vždy spolu s iným spoločníkom. Pri osobe konateľa takéto obmedzenie neexistuje.

U právnickej osoby, ktorá je spoločníkom SRO takéto obmedzenie nemáme, to znamená, že iná eseročka môže mať aj viac spoločností, v ktorých je jediným spoločníkom.

Pri právnických osobách však platí tzv. zákaz „reťazenia“. Spoločnosť s jedným spoločníkom (bez ohľadu na to, či je jej spoločníkom právnická alebo fyzická osoba) nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti, a to ani v jednej.

Musím nahlasovať firemný účet daňovému úradu?

Po založení spoločnosti už nie je potrebné nahlasovať podnikateľský účet na daňový úrad. Ak si otvoríte účet, daňovému úradu ho nahlási priamo banka.

Čo sa mi oplatí viac: živnosť alebo SRO?

Toto je jedna z najzložitejších ale súčasne najčastejších otázok, ktoré dostávame. Jednoznačná odpoveď neexistuje.

Úplne prvá a všeobecná rada znie: Začnite so živnosťou a po roku prejdite na SRO.

Táto rada však nie je univerzálna. Zvýšenie možnosti uplatniť si paušálne výdavky pri živnosti zo 40% na 60% síce zatraktívnilo živnosť, ale zrušenie daňových licencií zas môže znamenať výhodu pre SRO.

Na základné zorientovanie sa pred rozhodnutím vyskúšajte takúto pomôcku: Ak si čo i len na jednu z otázok odpoviete kladne (áno), zvážte založenie SRO.

1. Máte rizikový biznis? Napríklad obchodujete s tovarom vyššej hodnoty, ktorý musíte najprv kúpiť, pričom nemáte istotu, či ho následne predáte alebo či vám odberatelia za jeho predaj riadne a včas zaplatia? Alebo dodávate nejakú zložitejšiu zákazku vyššej hodnoty a pri jej nesprávnom dodaní vám hrozí vysoká zmluvná pokuta alebo existuje riziko, že pri nej môžete spôsobiť vysokú škodu?

Živnostník zodpovedá za záväzky z podnikania celým svojim osobným majetkom. V eseročke spoločník so splateným vkladom do základného imania vôbec nezodpovedá za záväzky firmy. Svoj vlastný majetok tak najlepšie ochránite ak budete v takomto prípade podnikať cez eseročku. Naopak tomu bude, ak pôjde o práce, kde nehrozia straty a škody. Napríklad grafik „zamestnaný na živnosť“ alebo výživový poradca a podobne.

2. Zarábate viac ako cca 3000 eur mesačne a máte dostatok reálnych výdavkov (faktúry a pokladničné bloky uznateľné ako náklad pre firmu)?

Tip: Pozrite si video o tom, aké dane platí SRO:

Obráťte sa na Firmáreň, ak potrebujete vedieť ešte viac informácii o založení SRO za 1 euro v roku 2023.

Chcem si založiť SRO za 1€

Súvisiace články

5 najčastejších chýb pri zakladaní s. r. o.

Ak chcete zakladať eseročku, čaká vás dávka byrokracie. Úrady vás pošlú domov, keď nesplníte to, čo hovoria zákony, aj keby to bola len drobnosť. Tým sa založenie vašej spoločnosti môže pekne natiahnuť aj o niekoľko týždňov. Ak si na túto prekážkovú dráhu trúfate sami, tak vám práve týchto päť najčastejších chýb podnikateľov môže „zachrániť kožu”.

26. apr, 2016

Ak chcete zakladať eseročku, čaká vás dávka byrokracie. Úrady vás pošlú domov, keď nesplníte to, čo hovoria zákony, aj keby to bola len drobnosť. Tým sa založenie vašej spoločnosti môže pekne natiahnuť aj o niekoľko týždňov. Ak si na túto prekážkovú dráhu trúfate sami, tak vám práve týchto päť najčastejších chýb podnikateľov môže „zachrániť kožu”.

26. apr, 2016

Eseročku si už založíte aj bez vkladu 5000 eur do banky!

Nemali ste po ruke 5000 eur v hotovosti, a preto ste si nemohli založiť eseročku? Máme pre vás skvelú správu: Založenie sro ide znova aj bez vkladu do banky! Zákon sa zmenil a zrušil povinnosť vkladať peniaze do základného imania eseročky na bankový účet. Prečítajte si, aké je teraz jednoduché založiť si sro!

18. nov, 2015

Nemali ste po ruke 5000 eur v hotovosti, a preto ste si nemohli založiť eseročku? Máme pre vás skvelú správu: Založenie sro ide znova aj bez vkladu do banky! Zákon sa zmenil a zrušil povinnosť vkladať peniaze do základného imania eseročky na bankový účet. Prečítajte si, aké je teraz jednoduché založiť si sro!

18. nov, 2015

Ako funguje jednoosobová eseročka?

Čo je jednoosobová s. r. o. a ako funguje? Čím sa odlišuje od klasickej, viacosobovej eseročky? Prečítajte si, čo potrebujete vedieť pri založení firmy.

21. sep, 2021
Jedno osobova SRO

Čo je jednoosobová s. r. o. a ako funguje? Čím sa odlišuje od klasickej, viacosobovej eseročky? Prečítajte si, čo potrebujete vedieť pri založení firmy.

21. sep, 2021

Komu sa oplatí prechod zo živnosti na SRO

Živnosť alebo s. r. o.? To je obrovská dilema pre podnikateľov. Pre tých, ktorí uvažujú nad prechodom zo živnosti na s.r.o., ale aj pre tých, ktorí začínajú podnikať, sme pripravili komplexné porovnanie týchto dvoch foriem. Aktualizované 13. júla 2021.

13. mar, 2016
Živnosť alebo s.r.o.?

Živnosť alebo s. r. o.? To je obrovská dilema pre podnikateľov. Pre tých, ktorí uvažujú nad prechodom zo živnosti na s.r.o., ale aj pre tých, ktorí začínajú podnikať, sme pripravili komplexné porovnanie týchto dvoch foriem. Aktualizované 13. júla 2021.

13. mar, 2016

Daňová licencia v roku 2018 skončila. Väčšina z nás ju však ešte tento rok zaplatiť musí

Daňová licencia alebo „minimálna daň“ či „daň zo straty“, ako sa niekedy nazýva, je od roku 2018 zrušená. Pre väčšinu firiem to však ešte tento rok pozitívnu zmenu neprinesie. Reálne daňovú licenciu nebude platiť nikto až budúci rok (2019), a to pri podávaní daňového priznania za rok 2018. Tento rok podávame daňové priznanie za rok 2017 a licenciu štátu platíme posledný krát.

10. mar, 2018
Daňová licencia 2018

Daňová licencia alebo „minimálna daň“ či „daň zo straty“, ako sa niekedy nazýva, je od roku 2018 zrušená. Pre väčšinu firiem to však ešte tento rok pozitívnu zmenu neprinesie. Reálne daňovú licenciu nebude platiť nikto až budúci rok (2019), a to pri podávaní daňového priznania za rok 2018. Tento rok podávame daňové priznanie za rok 2017 a licenciu štátu platíme posledný krát.

10. mar, 2018