Prechod zo živnosti na s. r. o.: Čo nutne potrebujte vedieť

Živnosť alebo s. r. o.? To je obrovská dilema pre podnikateľov. Pre tých, ktorí uvažujú nad prechodom zo živnosti na s.r.o., ale aj pre tých, ktorí začínajú podnikať, sme pripravili komplexné porovnanie týchto dvoch foriem.

13. mar, 2016
Tím portálu Firmáreň
Živnosť alebo s.r.o.?
Tím portálu Firmáreň

Živnosť alebo s. r. o.? To je obrovská dilema pre podnikateľov. Pre tých, ktorí uvažujú nad prechodom zo živnosti na s.r.o., ale aj pre tých, ktorí začínajú podnikať, sme pripravili komplexné porovnanie týchto dvoch foriem.

Rýchle otestovanie

Položte si týchto šesť otázok a podľa odpovedí zistíte, či sa vám viac oplatí živnosť alebo založenie s.r.o., resp. či sa v roku 2016 máte rozhodnúť pre prechod živnosti na s.r.o. alebo či zostať živnostníkom aj naďalej.
Ak si na všetky otázky odpoviete ÁNO, viac sa vám oplatí živnosť. Čím viac NIE odpovedí získate, tým bližšie ste k eseročke.

1. Spoločné/samostatné podnikanie
Budete podnikať samostatne, bez ďalších spoločníkov alebo investorov, ktorí by mali mať účasť vo vašej firme?

2. Príjmy
Máte alebo budete mať príjmy menšie ako cca 20 000 eur ročne (teda zarábate menej ako 1 700 eur mesačne)?

3. Ochrana vlastného majetku
Máte pri podnikaní minimálnu zodpovednosť?
(Napríklad zodpovednosť kaderníka/kaderníčky je oveľa menšia ako zodpovednosť staviteľa domov. Zodpovednosť rastie aj s veľkosťou výdavkov.)

4. Výdavky
Máte problém zohnať a preukázať skutočné výdavky na podnikanie (pokladničné bloky, faktúry, a podobne) vo výške viac ako 40 % z príjmov?

5. Veľkosť podnikania
Máte iba malé podnikanie a viac-menej iba skúšate, či sa vám bude dariť, a preto je možné, že po roku – dvoch budete chcieť skončiť alebo ho prerušiť a napríklad sa zamestnať?

6. Kapitál
Máte nedostatok peňazí na rozbeh podnikania?

Tieto otázky majú byť jednoduchou pomôckou, ktorá však nemusí platiť pre všetkých. Veľmi záleží od individuálnej situácie a preferencií každého podnikateľa.
Pri rozhodovaní sa treba brať do úvahy nielen finančnú výhodnosť, ale aj ďalšie parametre, ako je napríklad charakter podnikania, rýchlosť vzniku/zániku firmy, náklady na jej fungovanie, veľkosť rizika podnikania a podobne. Iné sa môže oplatiť grafickému dizajnérovi a iné napríklad dodávateľovi stavebných prác.

Kedy sa oplatí prejsť zo živnosti na s. r. o.

Zarábate 400 eur mesačne (cca 5 000 eur ročne)? O prechode ani neuvažujte.
Zarábate viac ako 1 700 eur mesačne (nad 20 000 eur ročne)? Začnite kalkulovať.
Päť otázok z úvodu tohto článku pomôžu, ale nemusia vyriešiť dilemu, či „ísť do eseročky”. Po prvom roku podnikania na živnosť však už treba zvažovať veľmi intenzívne, pretože v druhom roku zvyčajne na podnikateľa čakajú sociálne odvody v minimálnej výške 142,20 eur mesačne. Tu je niekoľko výhod a nevýhod, ktoré by ste mali zohľadniť pri zvažovaní prechodu zo živnosti na sro:

Čo získate

  • Z našich skúseností vieme, že najviac ľuďom prekážajú vysoké odvody pri živnosti. Pri s. r. o. sa dajú odvody významne znížiť. Samozrejme, musíte byť ochotní za to obetovať (aspoň dočasne) napríklad dávky v nezamestnanosti, nemocenské dávky či materskú a podobne.
  • Nielen odvody, ale aj dane je možné optimalizovať šikovnejšie ako pri živnosti. Navyše, založenie s. r. o. v roku 2016 sa výrazne zjednodušilo.
  • Zodpovednosť za dlhy a za prípadné škody spôsobené pri podnikaní druhým už majitelia eseročky nenesú na svojich pleciach, prípadne aj na pleciach manžela/manželky, pretože ich osobný majetok bude oddelený od majetku firmy. Zjednodušene povedané, za dlhy firmy im nikto nemôže siahnuť na vlastnú strechu nad hlavou.

Čo stratíte

  • Pri živnosti si môžete uplatňovať paušálne výdavky (40 % z príjmov, maximálne 420 eur mesačne a 5 040 eur ročne), ak nemáte dostatok reálnych výdavkov zachytených v podobe faktúr a pokladničných blokov. Táto možnosť pri eseročke nie je. Avšak aj uplatňovanie paušálnych výdavkov pri príjmoch živnostníka nad 12 000 eur ročne (1000 eur mesačne) stráca zmysel, pretože sú malé.
  • Pri živnosti patria peňažné prostriedky hneď podnikateľovi. Pri eseročke to tak nie je, ale každá účtovníčka vie poradiť, ako si príjmy z firmy pohodlne „vytiahnuť“ (odmena, mzda, podiel na zisku, cestovné náhrady a podobne). Účtovné služby sa už dnes dajú veľmi ľahko zohnať aj za menej ako 50 eur mesačne.
  • Zrušenie spoločnosti je menej flexibilné ako zrušenie živnosti. Ak však podnikáte s perspektívou do budúcna, táto nevýhoda stratí na význame.

Živnostník si môže uplatniť ročnú nezdaniteľnú časť základu dane až vo výške 19 809 eur (mesačne 316,94 eur). Zámerne tento fakt neuvádzame medzi ostatnými bodmi v časti „Čo stratíte“, pretože túto možnosť jednoducho nestratíte. Má ju aj konateľ či spoločník s. r. o. Efekt zníženia dane z príjmu vďaka uplatneniu nezdaniteľných častí základu dane môžete dosiahnuť nie len pri živnosti ale aj pri eseročke. Ako zamestnanec vlastnej firmy alebo ako jej konateľ na základe zmluvy o výkone funkcie si môžete vyplácať odmenu, na ktorú sa môže uplatniť práve tento nástroj.

Hovorí sa tiež, že pri prechode na s. r. o. stratíte možnosť vziať si úver na bývanie – hypotéku. Je to iba fáma. V závislosti od banky je to rovnako jednoduché alebo iba o pár úkonov zložitejšie. Vo svojej firme si totiž môžete na pár mesiacov dávať výplatu, čo potom slúži banke ako podklad pre posúdenie vašej bonity ako dlžníka.

Akú formu podnikania zvoliť na začiatku podnikania?

Podnikať začnite so živnosťou. Po roku môžete zvážiť prechod na s. r. o. Toto je všeobecné odporúčanie. Je známe, že prvý rok živnostníci sociálne odvody platiť nemusia. (Presnejšie je to do 31. júna roka nasledujúceho po roku, v ktorom podnikanie vzniklo. Tento interval teda môže byť od jeden a pol roka až po pol roka.) Čím skôr v roku si živnosť založíte, tým dlhší čas nebudete platiť sociálne odvody. V nedávnom článku sme v troch bodoch vysvetľovali, pre koho je založenie živnosti výhodné.
Rok je dostatočná doba na skúšku alebo na to, aby sa ukázalo, či sa z malého podnikania môže stať väčšie, či je podnikanie úspešné a oplatí sa v ňom pokračovať alebo či sa radšej nevydať inou cestou.
Živnosť je ideálna forma pre podnikateľa, ktorý si len privyrába popri zamestnaní, penzii, materskej, popri štúdiu alebo ktorý zarobil do 5 148 eur za rok 2015, pretože neplatí sociálne poistenie ani daň.
Aj tu však treba zopakovať, že dobrý účtovný poradca vie odporučiť založenie s. r. o. v roku 2016 aj pri nižších príjmoch ako je cca 20 000 eur.

S. R. O. s menšími starosťami a so zľavou

Z uvedených rozdielov asi už tušíte, ktorým smerom by ste sa mali uberať. Ak vám vyšlo, že sa vám v tomto roku jednoznačne viac oplatí mať s. r. o  a nie živnosť, tak vám s tým radi pomôžeme. Ušetríme vám čas pri vybavovaní a byrokracii. Teraz dokonca so zľavou až 20%!

Prejsť na S. R. 0.

POROVNANIE – ŽIVNOSŤ / S. R. O.

Eseročka je určená skôr na väčšie podnikanie a je to zložitejšia právna forma, kým živnosť je vhodná na menšie podnikanie a vo všeobecnosti je jednoduchšia.
Pozrite si ešte komplexné zhrnutie rozdielov zo všeobecného, právneho aj ekonomického hľadiska.

Všeobecné rozdiely

 

 

ŽIVNOSŤ

 

 

ESEROČKA

Založenie

Náročnosť: Jednoduché a flexibilné

Rýchlosť: Živnosť je založená prakticky okamžite – v deň ohlásenia na živnostenský úrad

Náklady: Od 5 eur (priemer je 25 eur).

 

 

Náročnosť: Zložitejšie

Rýchlosť: Dva až tri týždne, zapojené minimálne tri úrady

 

Náklady:

– 150 eur – poplatok na obchodný register,

– 5 eur za každú voľnú živnosť – poplatok za vydanie živností,

– 10 až 20 eur – notárske poplatky,

– od 80 eur – odmena za pomoc pri založení advokátom alebo iným poradcom

Zrušenie

Rýchlosť zrušenia

Náročnosť: Jednoduché a flexibilné

 

Rýchlosť: Prakticky okamžite -v deň oznámenia skončenia na úrad

Náklady: Bez poplatku

Náročnosť: Proces likvidácie spoločnosti podnikateľ len ťažko zvládne bez odborníka

Rýchlosť: Minimálne pol roka

Náklady: Cca od 500 eur bez poplatkov, v závislosti od odborného poradcu.

Imidž

Stále považovaná za menej dôveryhodnú v obchodnom styku, čo však nemusí zodpovedať skutočnosti

Predpoklad, že ide o väčšiu firmu v obchodnom styku

 

Ekonomické rozdiely

 

 

 

ŽIVNOSŤ

 

 

ESEROČKA

Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo s možnosťou daňovej evidencie namiesto vedenia účtovníctva

 

Náklady na účtovníka môžu byť nulové

Podvojné účtovníctvo

 

 

 

Bez účtovníka sa podnikateľ zväčša nezaobíde

Dane

19 % daň z príjmu (resp. 25 % pri ročnom príjme nad 35 022,30 eur)

 

Zdaňovanie až po prijatí platby

22 % daň z príjmu

 

 

 

Zdaňovanie už po vystavení faktúry bez ohľadu na zaplatenie faktúry

Odvody

Preddavky na zdravotné poistenie: 60,60 eur (2016)

 

 

 

 

 

Sociálne odvody: Prvý rok 0 eur, neskôr min. 142,20 eur (2016)

Preddavky na zdravotné poistenie: : 0 eur

(Pozor, podnikateľ niekde musí platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie, preto aj tu môže byť min. 60,60 eur)

 

Sociálne odvody: 0 eur

Daňová licencia

Žiadna

Minimálne 480 eur ročne (platí sa až po druhom roku podnikania, plus, plánujú sa ďalšie výnimky)

Optimalizácia

Minimálna možnosť daňovej a odvodovej optimalizácie

Dobrá možnosť optimalizácie daní a odvodov

Nezdaniteľné časti základu dane

Na osobu, na manžela/manželku, dieťa a podobne

Žiadne

Prostriedky podnikateľa

Všetky prostriedky patria podnikateľovi – osobe

Príjmy zo spoločnosti je potrebné dostať do osobnej sféry:
– cez mzdu vo vlastnej firme,
– cez odmenu konateľa,
– cez vyplatenie podielu na zisku, dividend (14 % zdravotné odvody),

– inak, po porade s poradcom

Paušálne výdavky

40 % z príjmov, max 420 eur mesačne a 5 040 eur ročne

Neuplatňujú sa

Právne rozdiely

 

 

ŽIVNOSŤ

 

 

ESEROČKA

Štruktúra

Jedna osoba

Tiež môže byť minimálne jedna osoba, ale v dvoch funkciách (konateľ a spoločník). Zložitejšia štruktúra môže priniesť väčšiu administratívu.

Režim krízy podľa Obchodného zákonníka

Nemôže byť v kríze.

Môže sa dostať do krízy (novinka).

Prejsť na S. R. 0.

Tím portálu Firmáreň