Zrušenie živnosti alebo pozastavenie živnosti

Ak sa chystáte skončiť živnosť, najlepší čas je urobiť tak do konca júna alebo do konca roka. Vyhnete sa tak napríklad povinnosti platiť prípadné sociálne odvody alebo podávať daňové priznanie za aktuálny rok. Okrem toho, odvody sa každoročne zvyšujú. Pozrite sa, či je výhodnejšie živnosť skončiť, alebo iba pozastaviť.

11. dec, 2013
Tím portálu Firmáreň
Zavriet zivnost online cez Firmaren

Ukončiť alebo prerušiť živnosť?

Podnikateľ – živnostník môže kedykoľvek počas podnikania svoju živnosť nielen skončiť alebo aj prerušiť. Dôvody môžu byť rôzne – nepriaznivé podmienky pre podnikanie, prechod na eseročku, dlhodobé odcestovanie do zahraničia, dlhodobá práceneschopnosť a podobne. Ak je dôvod dočasný, postačí pozastavenie (prerušenie) živnosti. Ak ide o rozhodnutie úplne skončiť podnikanie, živnosť sa dá jednoducho zrušiť.

Skončenie živnosti alebo jej prerušenie je možné nie len úplne, teda pre všetky predmety podnikania, ale aj iba pre niektoré z predmetov podnikania, v ktorých už ďalej nechcete podnikať.

Rozdiel medzi zrušením a pozastavením živnosti

Pozastavenie živnosti je dočasné. V prevádzkovaní živnosti sa dá pokračovať:

 • kedykoľvek od momentu, keď o to podnikateľ požiada,
 • automaticky po uplynutí doby, na ktorú bolo pozastavenie oznámené.

Po novom je možné živnosť pozastaviť bez obmedzenia. Doba pozastavenia však musí byť vždy stanovená (od – do).  Po uplynutí tejto doby sa živnosť automaticky obnoví. 

Zrušenie živnosti je konečné a zrušenú živnosť nemožno obnoviť. Možno si však kedykoľvek založiť novú živnosť.

Výhody ONLINE zrušenia a pozastavenia živnosti

 1. Zrušenie na diaľku – cez internet
  • Je výhodné najmä keď sa podnikateľ nachádza alebo pracuje na inom mieste ako je jeho trvalé bydlisko podnikania.
 2. Ušetrenie času a pohodlie
  • Podnikateľ nemá čas alebo chuť čakať na úradoch.

Ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť

Navštívte živnostenský úrad v mieste, kde máte trvalé bydlisko (nie miesto podnikania) alebo to urobte na dva kroky jednoducho a online, napríklad cez portál firmáreň.sk.

Chcem zrušiť / pozastaviť živnosť rýchlo a iba za 19€

Tip: Zrušte si živnosť online sami a zadarmo. Pripravili sme pre vás tento skvelý videonávod.

Najnovšie video: Všetko, čo potrebujete vedieť o zrušení a pozastavení živnosti

Kedy je najlepší čas zrušiť alebo pozastaviť živnosť

Rozhodovať sa treba podľa mesiacov v roku. Najlepšie je ukončiť biznis pred začiatkom júla v tom roku, kedy by živnostníkovi vznikla povinnosť platiť príspevky do sociálnej poisťovne (tá vzniká na základe príjmu za predchádzajúci rok). Výhodné je to najmä, ak podnikateľ túto povinnosť nemal. V ostatných prípadoch je lepšie skončiť podnikanie ku koncu príslušného kalendárneho roka – podnikateľ sa tak vyhne daňovému priznaniu za začatý rok.

Samozrejme, skončenie alebo prerušenie živnosti je možné urobiť aj v časoch, ktoré veľmi neprajú podnikateľom – kríza, významné epidemiologické obmedzenia a podobne.

Čo podnikateľ dostane

Živnostenský úrad vydá potvrdenie o zrušení alebo pozastavení živnosti k určenému dňu alebo k dátumu nasledujúcemu po dni doručenia oznámenia o zrušení alebo pozastavení živnosti. Potvrdenie zašle podnikateľovi.

Živnostenský úrad ďalej oznámi zrušenie alebo pozastavenie živnosti

 • daňovému úradu
 • zdravotnej poisťovni
 • sociálnej poisťovni (pozor, pri pozastavení živnosti si musí túto povinnosť splniť sám živnostník – pozri nižšie).

Čo musí urobiť podnikateľ sám

Po prevzatí potvrdenia o zrušení alebo pozastavení živnosti je potrebné urobiť niekoľko krokov. Daňový úrad: požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie a vráti daňovému úradu kartičku DIČ (osvedčenie o registrácii pre daň z príjmu), prípadne IČ DPH (osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty), pričom tak môže urobiť už len elektronicky po registrácii sa na finančnej správe. Oznámenie o skončení podnikania na daňový úrad, ktoré urobí živnostenský úrad (alebo portál Firmáreň), nie je to isté ako žiadosť o zrušenie registrácie.

Zabudnúť by podnikateľ nemal ani na daňové priznanie či účtovnú závierku, ktorá sa robí podľa toho, kedy bola činnosť ukončená. Ak živnostník ukončí podnikanie počas roka, po uzatvorení účtovných kníh či daňovej evidencie by mal urobiť mimoriadnu účtovnú závierku. Ak by skončil podnikanie koncom decembra, robil by už len riadnu účtovnú závierku.

Zrušenie živnosti a Sociálna poisťovňa: Pri zrušení živnosti nie je živnostník povinný oznamovať Sociálnej poisťovni nič. Živnostenský úrad to za neho urobí automaticky.

Pozastavenie živnosti a Sociálna poisťovňa: V prípade prerušenia živnosti je situácia iná. Oznámenie o pozastavení živnosti musí Sociálnej poisťovni zaslať ten živnostník, ktorý bol prihlásený pre sociálne poistenie (teda ten, ktorý si platil sociálne odvody). Ak si živnostník sociálne odvody neplatil, lebo nebol sociálne poistený, nemusí poisťovni oznamovať nič.

Ako oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie živnosti? Oznámenie sa robí na špeciálnom tlačive s vysvetlivkami. Pozrite si aj vyplnený VZOR (postačí vyplniť iba záhlavie oznámenia a časti 1, 9 a 11). V prípade otázok odporúčame kontaktovať priamo Sociálnu poisťovňu na tel. čísle: 0906 171090, voľba 2.

Vyplnené a podpísané tlačivo potom môžete zaslať poštou alebo priniesť osobne na adresu Sociálnej poisťovne (Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava) alebo niektorej z jej pobočiek. Vyplnené tlačivo možno odoslať s použitím eID karty a čítačky aj elektronicky, cez slovensko.sk: Vpravo klik na „Všeobecná agenda“, následne zo zoznamu poskytovateľov služby vybrať „Sociálna poisťovňa“, ďalej klik na tlačidlo „Prejsť na službu“ a potom už len priložiť naskenované oznámenie, elektronicky podpísať a odoslať.

Ak máte ako živnostník zamestnancov, postup je iný. V takom prípade odporúčame obrátiť sa na svoju účtovníčku alebo účtovníka.  Viac informácií nájdete aj v tomto článku.

 

Chcem zrušiť / pozastaviť živnosť rýchlo a iba za 19€

Súvisiace články

Prerušte alebo zrušte si živnosť a ušetrite na odvodoch

Aký je rozdiel medzi zrušením a pozastavením živnosti? Ak živnosť nepotrebujete, zrušte si ju alebo prerušte. Ušetríte tak na odvodoch.

4. nov, 2014
Zrušenie živnosti online cez Firmáreň

Aký je rozdiel medzi zrušením a pozastavením živnosti? Ak živnosť nepotrebujete, zrušte si ju alebo prerušte. Ušetríte tak na odvodoch.

4. nov, 2014

Potrebujete zrušiť živnosť? S týmto návodom to urobíte z obývačky a zadarmo

Zrušenie živnosti je jednoduchá záležitosť. Ako to však urobiť čo najvýhodnejšie – online a zadarmo? Pozrite si tento podrobný návod.

16. mar, 2020
Zrusenie zivnosti online cez Firmaren

Zrušenie živnosti je jednoduchá záležitosť. Ako to však urobiť čo najvýhodnejšie – online a zadarmo? Pozrite si tento podrobný návod.

16. mar, 2020

3 dôvody prečo si prerušiť alebo zrušiť živnosť online

Prerušte alebo zrušte si živnosť ešte do konca júna a vyhnite sa tak povinnosti platiť sociálne odvody. Ak ste živnostník a od 1. júla tohto roka vám má vzniknúť povinnosť začať platiť sociálne poistenie, pričom živnosť už na zvyšnú časť roka nepotrebujete, teraz je najlepší čas si ju prerušiť alebo zrušiť. Aktualizované 18.3.2021.

17. jún, 2015

Prerušte alebo zrušte si živnosť ešte do konca júna a vyhnite sa tak povinnosti platiť sociálne odvody. Ak ste živnostník a od 1. júla tohto roka vám má vzniknúť povinnosť začať platiť sociálne poistenie, pričom živnosť už na zvyšnú časť roka nepotrebujete, teraz je najlepší čas si ju prerušiť alebo zrušiť. Aktualizované 18.3.2021.

17. jún, 2015