Zmena adresy konateľa v obchodnom registri. Podnikatelia, vyhnite sa pokute

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ako konateľ  spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný takéto zmeny údajov do 30 dní nahlásiť do obchodného registra, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si ako na to.

11. aug, 2018
Jana Takáčová
Zmena adresy v obchodnom registri
Jana Takáčová

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ako konateľ  spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný takéto zmeny údajov do 30 dní nahlásiť do obchodného registra, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si ako na to.

Aké zmeny osobných údajov musím nahlásiť do obchodného registra ?

Zo zmien osobných údajov sú asi najčastejšie zmena mena a priezviska a zmena adresy trvalého bydliska konateľa alebo spoločníka.

Zákon o obchodnom registri vymenúva najmä tieto údaje týkajúce sa konateľov, spoločníkov a ďalších osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby. Ak sa tieto údaje zmenia, je potrebné ich zmeniť aj v obchodnom registri.

Nový akademický titul (napríklad Ing., Mgr., Bc., PhD. a podobne) nie je medzi povinne zapisovanými údajmi, a preto nemáme ani povinnosť nahlasovať ich po získaní diplomu do obchodného registra. To isté platí napríklad aj o novom čísle občiananskeho preukazu.

Kto má povinnosť nahlasovať zmeny?

V prípade eseročky je podľa zákona zodpovednou osobou za nahlásenie všetkých zmien konateľ. Pri iných obchodných spoločnostiach je to príslušný štatutárny orgán.

Teda konateľ má túto povinnosť nie len vo vzťahu k zmene vlastných osobných údajov, ale aj pokiaľ ide o zmeny údajov všetkých ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise z obchodného registra. Ak sa v ich prípade niečo zmení, konateľ musí zabezpečiť nahlásenie zmien.

Konateľovi hrozí mastná pokuta

Nenahlásenie zmeny adresy trvalého bydliska alebo priezviska či iných údajov môže vyjsť pekne draho. Pokuta sa podľa zákona môže vyšplhať až do výšky 3 310 eur. A neplatí ju firma, ale konateľ!

Aby sme príliš nedramatizovali, treba poznamenať, že obchodné registre takéto vysoké pokuty neukladajú. V praxi bývajú bežné pokuty cca do 100 eur. Ani takáto sankcia však určite nepoteší.

Pravdou tiež zostáva, že obchodný register nepátra, či a kto z osôb spomedzi všetkých firiem v celom slovenskom obchodnom registri zmenil svoje údaje a či boli včas nahlásené. Z času na čas však každá firma potrebuje niečo v obchodnom registri zmeniť (pridať nový predmet podnikania, zmeniť sídlo firmy, zmeniť konateľa a podobne). A vtedy sa register môže dozvedieť o nových údajoch osôb uvedených v listinách. Ale aj nemusí.

Ako nahlásiť zmeny údajov do obchodného registra?

Nejde zrovna o jednoduchý úkon, pretože nestačí iba akési oznámenie. Napríklad zmena adresy konateľa alebo spoločníka. Konateľ SRO musí do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra na predpísanom formulári a podpis konateľa na ňom musí byť úradne osvedčený u notára. Formulár je potrebné vyplniť presne (čo žiadame vymazať a čo namiesto toho zapísať) a úplne (žiadne relevantné pole nevynechať), inak súd návrh odmietne.

V prípade zmeny bydliska je potrebné k návrhu doložiť aj čestné vyhlásenie navrhovateľa o nových údajoch s podpisom osvedčeným u notára (prípadne aj fotokópiu občianskeho preukazu). Bez tejto prílohy obchodný register návrh odmietne.

Existuje niekoľko spôsobov ako podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. Okrem návštevy súdu s listinami v ruke je tu ešte tzv. jednotné kontaktné miesto (živnostenské úrady) alebo portál slovensko.sk s možnosťou elektronického podania. Ak sa konateľ nechce vôbec zaoberať touto byrokraciou, môže si zmeny jednoducho „vyklikať“ napríklad aj cez portál Firmáreň.sk a nestará sa ďalej o nič.

Nahlásiť zmenu údajov

Kde ešte treba nahlásiť zmeny

Po zápise zmien v obchodnom registri je potrebné zmenu osobných údajov fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom firmy alebo jeho členom ešte oznámiť na príslušný daňový úrad. Na živnostenský úrad sa už zmeny nenahlasujú, pretože to urobí automaticky obchodný register.

Kombinujte a ušetríte

Popri zmene adresy trvalého bydliska chcú podnikatelia často zmeniť aj adresu sídla svojej spoločnosti. Ak sa rozhodnete urobiť túto zmenu súčasne so zmenami osobných údajov, ušetríte na poplatku. Do jedného návrhu na zápis zmien do obchodného registra je totiž možné zahrnúť aj ďalšie zmeny (napríklad zmena sídla SRO, pridanie predmetu podnikania a podobne).

Súvisiace články

13. feb, 2018

Novinky pre podnikanie v roku 2018. Opäť vyššie náklady pre firmy

On januára 2018 nadobudlo účinnosť viacero legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľov. Povinná elektronická komunikácia, zvýšenie odvodov ale aj priaznivejšie podmienky pre vznik nelegálnej práce. Toto je top 10 najdôležitejších noviniek.

On januára 2018 nadobudlo účinnosť viacero legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľov. Povinná elektronická komunikácia, zvýšenie odvodov ale aj priaznivejšie podmienky pre vznik nelegálnej práce. Toto je top 10 najdôležitejších noviniek.

13. feb, 2018
21. apr, 2014

Ako si rozšíriť predmet podnikania?

Firmy – živnostníci aj spoločnosti si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu sú podstatné informácie a návod pre eseročky a živnostníkov ako na to.

Firmy – živnostníci aj spoločnosti si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu sú podstatné informácie a návod pre eseročky a živnostníkov ako na to.

21. apr, 2014