Zmena adresy konateľa v obchodnom registri. Podnikatelia, vyhnite sa pokute

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

11. aug, 2018
Jana Takáčová
Zmena adresy v obchodnom registri
Jana Takáčová

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

Aké zmeny osobných údajov musím nahlásiť do obchodného registra

Zo zmien osobných údajov sú asi najčastejšie zmena priezviska a zmena adresy trvalého bydliska konateľa alebo spoločníka.

Zákon o obchodnom registri stanovuje, že ak sa zapísané údaje zmenia, je potrebné ich zmeniť aj v obchodnom registri.

Nový akademický titul (napríklad Ing., Mgr., Bc., PhD. a podobne) nie je medzi povinne zapisovanými údajmi, a preto nie je povinnosť nahlasovať ich do obchodného registra. Kedykoľvek to však môžeme urobiť dobrovoľne.

Kto má povinnosť nahlasovať zmeny

V prípade eseročky je podľa zákona zodpovednou osobou za nahlásenie všetkých zmien konateľ. Pri iných obchodných spoločnostiach je to príslušný štatutárny orgán.

Konateľ má teda túto povinnosť nie len vo vzťahu k zmene vlastných osobných údajov, ale aj pokiaľ ide o zmeny údajov všetkých ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise z obchodného registra. Ak sa v ich prípade niečo zmení, konateľ musí zabezpečiť nahlásenie zmien.

Ako nahlásiť zmeny údajov do obchodného registra

Nejde zrovna o jednoduchý úkon, pretože nestačí iba akési oznámenie. Konateľ SRO musí do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra na predpísanom formulári a podpis konateľa na ňom musí byť úradne osvedčený u notára (prípadne podpísaný elektronicky). Formulár je potrebné vyplniť presne (čo žiadame vymazať a čo namiesto toho zapísať) a úplne (žiadne relev santné pole nevynechať), inak súd návrh odmietne.

V prípade zmeny bydliska je potrebné k návrhu doložiť aj čestné vyhlásenie navrhovateľa o nových údajoch s podpisom osvedčeným u notára (prípadne aj s fotokópiou občianskeho preukazu). Bez tejto prílohy obchodný register návrh odmietne.

Po novom je možné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra už iba elektronicky, cez slovensko.sk – návrhy zaslané v listinnej podobe poštou sa už neakceptujú. Ak sa konateľ nechce vôbec zaoberať touto byrokraciou, môže si zmeny jednoducho „vyklikať“ napríklad aj cez portál Firmáreň.sk a nestará sa ďalej o nič.

Nahlásiť zmenu údajov

Kde ešte treba nahlásiť zmeny

Po zápise zmien v obchodnom registri je potrebné zmenu osobných údajov fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom firmy alebo jeho členom ešte oznámiť na príslušný daňový úrad. Na živnostenský úrad sa už zmeny nenahlasujú, pretože to urobí automaticky obchodný register.

Kombinujte a ušetríte

Popri zmene adresy trvalého bydliska chcú podnikatelia často zmeniť aj adresu sídla svojej spoločnosti. Ak sa rozhodnete urobiť túto zmenu súčasne so zmenami osobných údajov, ušetríte na poplatku. Do jedného návrhu na zápis zmien do obchodného registra je totiž možné zahrnúť aj ďalšie zmeny (napríklad zmena sídla SRO, pridanie predmetu podnikania a podobne).

Súvisiace články

13. feb, 2018

Novinky pre podnikanie v roku 2018. Opäť vyššie náklady pre firmy

On januára 2018 nadobudlo účinnosť viacero legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľov. Povinná elektronická komunikácia, zvýšenie odvodov ale aj priaznivejšie podmienky pre vznik nelegálnej práce. Toto je top 10 najdôležitejších noviniek.

On januára 2018 nadobudlo účinnosť viacero legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľov. Povinná elektronická komunikácia, zvýšenie odvodov ale aj priaznivejšie podmienky pre vznik nelegálnej práce. Toto je top 10 najdôležitejších noviniek.

13. feb, 2018
21. apr, 2014

Ako si rozšíriť predmet podnikania?

Firmy – živnostníci aj spoločnosti si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu sú podstatné informácie a návod pre eseročky a živnostníkov ako na to. Aktualizované 30. marca 2021.

Firmy – živnostníci aj spoločnosti si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu sú podstatné informácie a návod pre eseročky a živnostníkov ako na to. Aktualizované 30. marca 2021.

21. apr, 2014