Zmena bydliska alebo priezviska konateľa v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022
Jana Takáčová
Zmena adresy v obchodnom registri

Aké zmeny osobných údajov treba nahlásiť do obchodného registra

V eseročke sú zo zmien osobných údajov asi najčastejšie zmena priezviska a zmena adresy trvalého bydliska konateľa alebo konateľky či spoločníka alebo spoločníčky.

Zákon o obchodnom registri stanovuje, že ak sa zapísané údaje zmenia, je potrebné ich zmeniť aj v obchodnom registri.

Nový akademický titul (napríklad Ing., Mgr., Bc., PhD. a podobne) nie je medzi povinne zapisovanými údajmi, a preto nie je povinnosť nahlasovať ich do obchodného registra. Kedykoľvek to však možno urobiť dobrovoľne.

Zápis v obchodnom registri dokážete vybaviť aj bez pomoci. Stačia na to dobré vzory a návody.

Nahláste si zmeny sami

Kto má povinnosť nahlasovať zmeny

V prípade eseročky je podľa zákona zodpovednou osobou za nahlásenie všetkých zmien konateľ. Pri iných obchodných spoločnostiach je to príslušný štatutárny orgán.

Konateľ má teda túto povinnosť nie len vo vzťahu k zmene vlastných osobných údajov, ale aj pokiaľ ide o zmeny údajov všetkých ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise z obchodného registra. Ak sa v ich prípade niečo zmení, konateľ musí zabezpečiť nahlásenie zmien.

Ako nahlásiť zmeny údajov do obchodného registra

Nejde zrovna o jednoduchý úkon, pretože nestačí iba akési oznámenie. Konateľ SRO musí do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra na predpísanom formulári a po novom už iba elektronicky. Formulár je potrebné vyplniť presne a úplne (žiadne relevantné pole nevynechať), inak súd návrh odmietne.

Videonávod o tom, ako si zapísať zmenu údajov v eseročke svojpomocne.

V prípade zmeny bydliska je potrebné k návrhu doložiť aj čestné vyhlásenie navrhovateľa o nových údajoch. Bez tejto prílohy obchodný register návrh odmietne.

Dôležité je, aby nové údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra boli už uvedené v občianskych preukazoch osôb, ktorým patria – to znamená, že údaje sa už nachádzajú v registri fyzických osôb a obchodný register môže overiť ich správnosť.

Ak sa konateľ nechce zaoberať touto administratívou, môže si zmeny jednoducho nechať zabezpečiť napríklad cez portál Firmáreň.sk.

Nahlásiť zmenu údajov

Kde ešte treba nahlásiť zmeny

Po zápise zmien v obchodnom registri sa zmeny osobných údajov fyzickej osoby automaticky prenesú aj na príslušný daňový úrad. Na živnostenský úrad sa už zmeny nenahlasujú, pretože aj toto urobí štát automaticky.

Zápis rodného čísla spoločníka je niečo iné

Od zápisu zmien osobných údajov je potrebné odlíšiť osobitnú povinnosť eseročiek nahlásiť rodné čísla a iné identifikátory do obchodného registra. Aj na to sme vo Firmárni vyrobili podrobný video návod.

Kombinujte a ušetríte

Popri zmene adresy trvalého bydliska chcú podnikatelia často zmeniť aj adresu sídla svojej spoločnosti. Ak sa rozhodnete urobiť túto zmenu súčasne so zmenami osobných údajov, ušetríte na poplatku. Do jedného návrhu na zápis zmien do obchodného registra je totiž možné zahrnúť aj ďalšie zmeny (napríklad zmena sídla SRO, pridanie predmetu podnikania a podobne).

Súvisiace články

Ako zapísať rodné číslo spoločníka do obchodného registra – návod

Ďalší podrobný návod od Firmárne. Tento krát o tom, ako zapísať do obchodného registra rodné číslo spoločníka.

14. jan, 2022
Zápis rodného čísla do registra - návod

Ďalší podrobný návod od Firmárne. Tento krát o tom, ako zapísať do obchodného registra rodné číslo spoločníka.

14. jan, 2022

Ako si rozšíriť predmet podnikania?

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023