Živnosť alebo s.r.o. v roku 2024. Čo sa oplatí viac?

Chystáte sa začať podnikať? V tom prípade asi rozmýšľate nad tým, ktorá forma podnikania bude pre vás najvhodnejšia. Spoznajte rozdiely medzi podnikaním na živnosť alebo formou s.r.o. V tomto článku vám poskytneme užitočné informácie, vďaka ktorým získate prehľad o podnikaní na živnosť aj s.r.o.

17. dec, 2023
Tím portálu Firmáreň

Čo je to živnosť

Živnosť je právna forma podnikania, ktorá umožňuje podnikať fyzickým osobám vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť na základe živnostenského oprávnenia.

Aký je rozdiel medzi SZČO a živnostníkom? Pojem SZČO označuje okrem živnostníkov aj všetky ostatné zárobkovo činné osoby, ktoré podnikajú samostatne ako jednotlivci. Ide napríklad o finančných poradcov, psychológov alebo tlmočníkov, ktorí nepotrebujú na podnikanie živnostenské oprávnenie, ale sú regulované iným právnym predpisom.

Video: Čo je to živnosť

Čo je to s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo skrátene s.r.o. je len jednou z viacerých právnych foriem, akými môžete podnikať na Slovensku. Eseročka je samostatná právnická osoba – subjekt, ktorý je odlišný od jej zakladateľov a konateľov. Založiť si ju môžete buď sami, vtedy hovoríme o jednoosobovej s.r.o. alebo s viacerými spoločníkmi. Základy fungovania eseročky sme zrozumiteľne zhrnuli v tomto videu. Spoločníci musia pri založení s.r.o. vložiť do spoločnosti určitý kapitál. Ak vás zaujíma téma s.r.o. prečítajte si o nej viac v našom článku.

Video: Ako funguje jednoosobová s.r.o.

Založenie živnosti a s.r.o. – porovnanie

Založenie živnosti je o niečo jednoduchšie a rýchlejšie ako pri s.r.o., pretože sa nepotrebujete zaoberať vypisovaním zakladateľských dokumentov alebo splatením kapitálu. Živnosť si môžete založiť bez starostí cez Firmáreň. Výhodou je, že už na druhý deň môžete podnikať pričom pri zakladaní s.r.o. by ste museli čakať na zápis do obchodného registra.

Chcem si založiť živnosť za 1€

Založenie jednoosobovej s.r.o. alebo viacosobovej s.r.o. je spojené so získaním živnostenských a iných oprávnení, určení sídla, konateľov, spoločníkov alebo výšky vkladov, preto proces trvá dlhšie – v priemere 10 dní. Prečítajte si o postupe založenia s.r.o. Eseročka však ponúka podnikateľovi širšie možnosti využitia a ochrany.

Chcem si založiť s.r.o. za 1€

Možnosti vyberania peňazí z podnikania

U živnostníkov platí, že si zarábajú na seba. To znamená, že všetky peniaze, ktoré získajú z podnikateľskej činnosti môžu okamžite použiť na svoje osobné účely.

Naopak, pri s.r.o. nejde o súkromný majetok zakladateľov, ale o majetok spoločnosti (spomínali sme, že eseročka je právnická osoba odlišná od osoby spoločníkov alebo konateľov). Peniaze sa prijímajú na osobitný podnikateľský účet a manipulácia s nimi podlieha striktnejším predpisom. Spoločníci získajú svoje peniaze z podnikateľského účtu buď vo forme odmeny alebo dividendy po skončení účtovného obdobia, ktorú ale potom musia zdaniť ako svoj osobný príjem.

Video: Živnosť alebo sro

Účtovníctvo a administratíva podnikaní

Viditeľný rozdiel medzi prevádzkovaním s.r.o. a živnosti spočíva v povinnosti vedenia účtovníctva. U živnostníkov stačí, keď si budú viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo. Dôležité je, aby si evidovali všetky vystavené faktúry a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, prípadne inú agendu spojenú s podnikaním.

Pri eseročke zákon vyžaduje povinné vedenie podvojného účtovníctva. Najlepšou voľbou je nájsť si spoľahlivého účtovníka, ktorý sa postará o podnikovú administratívu a bude sledovať zmeny v legislatíve. Na portáli účtovníci.sk si môžete vybrať zo zoznamu účtovníkov podľa ich špecializácie.

Chcem si vybrať účtovníka

Daň z príjmov pri živnosti a s.r.o.

Pri podnikaní na živnosť alebo s.r.o. musíte zo svojho zisku platiť daň z príjmov a podávať daňové priznania. Výhodou živnosti je, že pri nižších príjmoch môže vyjsť daň aj nulová, a to najmä vďaka nezdaniteľným častiam základu dane. V neprospech s.r.o. pri malých podnikoch hovorí aj novozavedená daňová licencia – minimálna daň (min. 340 eur).

Prečítajte si bližšie informácie o tom, aké dane platia živnostníci a aké s.r.o.

Platenie odvodov v podnikaní

Platenie odvodov môže byť jedným z dôvodov, prečo niektorí ľudia váhajú nad možnosťou podnikania na živnosť. Odvody živnostníka do zdravotnej a sociálnej poisťovne závisia od výšky dosiahnutého príjmu.

Ak chcete pochopiť, ako fungujú zdravotné odvody živnostníka pozrite si toto video. A pokiaľ vám nie je úplne jasné čo znamená, že živnostníci prvý rok neplatia sociálne odvody, odporúčame zasa toto video z našej produkcie. Tému odvodov živnostníkov sme detailnejšie prebrali aj v tomto článku.

Jedna z výhod s.r.o. spočíva práve v platení odvodov, keďže závisí od toho, ako je konateľ odmeňovaný. Prečítajte si, ako v eseročke ušetriť na odvodoch stovky eur.

Ručenie v podnikaní

Ďalší významný rozdiel medzi podnikaním na živnosť a formou s.r.o. spočíva v ručení za záväzky. Spoločníci v s.r.o. ručia za záväzky obmedzene, a to len do výšky svojho nesplateného vkladu na základnom imaní.

Živnostníci na druhú stranu zodpovedajú a ručia neobmedzene, čo znamená, že v prípade neúspechu v podnikaní, okrem obchodného majetku môže byť v ohrození aj ich osobný majetok.

Ukončenie podnikania

Počas podnikania môže nastať situácia, keď sa rozhodnete zrušiť živnosť alebo ukončiť činnosť vašej s.r.o. Pri zrušení s.r.o. vás čakajú dlhšie ukončovacie procesy. Eseročku môžete zrušiť s likvidáciou alebo bez likvidácie (podnikanie s.r.o. sa však nedá dočasne prerušiť alebo pozastaviť). Prečítajte si postup ukončenia s.r.o. s likvidáciou.

Zrušenie alebo prerušenie živnosti je oveľa jednoduchšie. Ak si ju nechcete zrušiť celú môžete vymazať len niektoré z predmetov podnikania alebo živnosť dočasne pozastaviť. Procesy medzi živnostenským úradom, zdravotnou, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom sú zautomatizované, takže vo väčšine prípadov o ukončení nemusíte informovať poisťovne osobne, urobí to za vás úrad.

Chcem pozastaviť živnosť

Živnosť si môžete zrušiť osobne, elektronicky alebo online cez Firmáreň. Pri osobnom zrušení musíte navštíviť živnostenský úrad v mieste vášho trvalého bydliska. Elektronické ukončenie si vyžaduje nový elektronický občiansky preukaz. Vo Firmárni vás vieme od tohto procesu odbremeniť. Za 19€ si u nás zrušíte živnosť kdekoľvek budete, dokonca aj zo zahraničia a bez elektronického občianskeho preukazu.

Chcem zrušiť živnosť

Výhody a nevýhody živnosti

Výhody živnostiNevýhody živnosti
rýchly proces založenia a zrušeniaručenie súkromným majetkom
menej administratívyplatenie odvodov
možnosť uplatnenia paušálnych
výdavkov
nástrahy vonkajšieho okolia
bez povinnosti zverejňovať osobné a ekonomické informácievšetky údaje sú dostupné verejne
sloboda vo vyplácaní a používaní
peňazí
menšie možnosti legálnej
optimalizácie daní a odvodov
žiadny povinný základný kapitálpodnikateľské prostredie vníma
živnosť ako menší biznis

Výhody a nevýhody s.r.o.

Výhody s.r.o.Nevýhody s.r.o.
obmedzené ručenie majetkomzverejňovanie informácií
rozdelenie podnikateľského rizikaadministratívne náklady
nízky kapitál na založenievedenie podvojného účtovníctva
možnosť lepšie legálne
optimalizovať dane a odvody
náročnejší proces zakladania a
ukončenia podnikania
obchodný podiel je predmet
dedičstva
obmedzená likvidita
prestížnejšia a dôveryhodnejšia forma podnikania zložitejšia organizačná
štruktúra firmy
možnosť jednoosobovej s.r.o.daňová licencia (zavedená 2024)

Kedy sa oplatí založiť živnosť a kedy s.r.o.

Na začiatok podnikania sa všeobecne odporúča živnosť. Ak si chcete podnikanie len vyskúšať, rok je dostatočne dlhá doba na to, aby ste zistili, či sa vám podnikať oplatí. Počas tohto obdobia živnostníci nemusia platiť sociálne odvody. Neskôr, keď začnete zarábať viac môžete prejsť na jednoosobovú alebo viacosobovú s.r.o.

Prechod zo živnosti na s.r.o. môžete zvažovať aj vtedy, keď máte rizikový biznis, v ktorom obchodujete s tovarom vyššej hodnoty a obávate sa možných strát a škôd. Pripomíname, že v s.r.o. za záväzky z podnikania nemusíte zodpovedať osobným majetkom.

Tipy na záver

Či už sa rozhodnete pre založenie živnosti alebo založenie s.r.o. určite chcete prejsť celým procesom rýchlo, jednoducho a za čo najmenej peňazí. S Firmárňou začnete podnikať bez nutnosti návštevy úradov, a to aj lacnejšie ako klasickým spôsobom. A ak nemáte vlastnú nehnuteľnosť, ktorú by ste mohli registrovať ako sídlo spoločnosti, môžete si vybrať z ponuky virtuálnych sídiel priamo vo formulári na založenie s.r.o. alebo živnosti.

Súvisiace články

Komu sa oplatí prechod zo živnosti na SRO

Živnosť alebo s. r. o.? To je obrovská dilema pre podnikateľov. Pre tých, ktorí uvažujú nad prechodom zo živnosti na s.r.o., ale aj pre tých, ktorí začínajú podnikať, sme pripravili komplexné porovnanie týchto dvoch foriem. Aktualizované 13. júla 2021.

13. mar, 2016
Živnosť alebo s.r.o.?

Živnosť alebo s. r. o.? To je obrovská dilema pre podnikateľov. Pre tých, ktorí uvažujú nad prechodom zo živnosti na s.r.o., ale aj pre tých, ktorí začínajú podnikať, sme pripravili komplexné porovnanie týchto dvoch foriem. Aktualizované 13. júla 2021.

13. mar, 2016

Čo je daňová licencia a kto ju platí

Daňová licencia je späť. Je to minimálna daň (najmenej 340 eur), ktorú musí podnikateľ – právnická osoba zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či vyvíja činnosť, či je v strate alebo či generuje zisk. Prečítajte si, či je potrebné platiť daňovú licenciu už v roku 2024 a tiež to, kto a kedy ju platiť nemusí.

19. feb, 2024
Kto musí platiť daňovú licenciu?

Daňová licencia je späť. Je to minimálna daň (najmenej 340 eur), ktorú musí podnikateľ – právnická osoba zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či vyvíja činnosť, či je v strate alebo či generuje zisk. Prečítajte si, či je potrebné platiť daňovú licenciu už v roku 2024 a tiež to, kto a kedy ju platiť nemusí.

19. feb, 2024

Aké odvody platí živnostník v roku 2024?

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024
Odvody živnostníka

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024

Ako funguje jednoosobová eseročka?

Čo je jednoosobová s. r. o. a ako funguje? Čím sa odlišuje od klasickej, viacosobovej eseročky? Prečítajte si, čo potrebujete vedieť pri založení firmy.

21. sep, 2021
Jedno osobova SRO

Čo je jednoosobová s. r. o. a ako funguje? Čím sa odlišuje od klasickej, viacosobovej eseročky? Prečítajte si, čo potrebujete vedieť pri založení firmy.

21. sep, 2021