Aké odvody platí živnostník? – Najdôležitejšie čísla pre rok 2023

Odvody živnostníka v roku 2023 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 84,77 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 200,72 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 16. februára 2023.

17. feb, 2023
Tím portálu Firmáreň
Odvody živnostníka

Odvody živnostníka spolu

Minimálne odvody živnostníka od januára 2023:
1. Mesačné odvody do Sociálnej poisťovne sú 200,72 eura
2. Mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne 84,77 eura

Bezprostredne po založení živnosti však treba platiť iba preddavky na zdravotné poistenie – 84,77 eura mesačne (netýka sa poistencov štátu, napríklad študentov). Sociálne odvody prichádzajú na rad až neskôr, zvyčajne o rok. Ďalej si prečítajte, prečo je to tak.

Sociálne odvody

Naďalej platí, že noví živnostníci v tomto roku minimálne odvody do Sociálnej poisťovne neplatia.

Ak ste sa rozhodli pre založenie živnosti v roku 2023, môžete pokojne spávať minimálne do 30. júna budúceho roku (2024). Mesačná platba 200,72 eur sa vás minimálne dovtedy netýka.

Živnostník, ktorý si otvoril živnosť ešte v predchádzajúcom roku (2022), a sociálne odvody doposiaľ neplatil, nemusí ich platiť ani naďalej, až do konca júna/septembra 2023. A ak v minulom roku nezarobil viac ako 7 266 eur, nebude ich platiť až do konca júna 2024.

SZČO (vrátane živnostníkov), ktorí v roku 2022 zarobili sumu nad 7 266 eur, musia od 1. júla 2023 začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 200,72 eura.

A kto živnosť v minulom roku mal a sociálne odvody v roku 2022 platil, platí ich ďalej aj od začiatku roku 2023, a to vo zvýšenej výške 200,72 eura.

TIP: V kombinácii zamestnanec a živnosť treba udržať príjmy zo živnosti pod hranicou na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Zdravotné poistenie sa platí z titulu zamestnania – to potom znamená, že živnostník platí nulové mesačné preddavky.

Výška sociálnych odvodov sa mení dva krát do roka. V januári zmena závisí od zvyšovania vymeriavacích základov stanovených štátom a v júli/októbri zase od daňových priznaní podaných živnostníkmi v marci/júni.

Zdravotné poistenie

Mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 84,77 eura platí každý živnostník (s výnimkou živnostníkov, ktorí sú popri živnosti aj zamestnaní, či poistencom štátu – napríklad študenti, osoby na materskej alebo na dôchodku).

Daň z príjmov v roku 2022

Daňové priznanie za rok 2022 je potrebné v marci 2023 podávať vtedy, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2022 presiahnu 2 255,72 eura.

Sadzby dane pre živnostníka sú tri:

  • 15 percent zo základu dane, do obratu 49 790 eur v roku 2022
  • 19 percent zo základu dane nad tento obrat
  • 25 percent zo základu dane, ktorý presiahne výšku 37 981,94 eura.

Príležitostné príjmy. Výdavok do 500 eur za príležitostnú prácu už podľa novej legislatívy nie je daňovým nákladom. Po starom bolo možné na základe zmluvy o dielo, príkaznej, mandátnej alebo inak nepomenovanej zmluvy oslobodiť od dane jednorazové, príležitostné príjmy fyzickej osoby do výšky 500 eur za rok. Súčasne platilo, že živnostník či firma si mohla dať takýto jednorazový výdavok do nákladov bez toho, aby musel niekoho na pár hodín zamestnávať či posielať na živnostenský úrad. Toto už neplatí. Podľa novej úpravy platí, že za príležitostnú činnosť sa nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu.

Paušálne výdavky

V roku 2022 sú 60 percent z príjmov SZČO, maximálne však 20 000 eur na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Súvisiace články

Aké dane platí živnostník a aké SRO?

Živnostník aj malá eseročka môže platiť 15% daň, ak v roku 2021 neprekročili obrat 49 790 eur. Ak zarobia viac, sadzba dane sa zvyšuje. Prečítajte si ako.

13. mar, 2022
Aké dane platí živnostník

Živnostník aj malá eseročka môže platiť 15% daň, ak v roku 2021 neprekročili obrat 49 790 eur. Ak zarobia viac, sadzba dane sa zvyšuje. Prečítajte si ako.

13. mar, 2022

Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 1. januára 2023.

16. feb, 2023
Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 1. januára 2023.

16. feb, 2023

Študent a živnosť. Aké odvody treba platiť?

Čoraz viac študentov si privyrába podnikaním na živnosť. Je to veľmi populárna forma podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení.

4. sep, 2022
Študentská živnosť

Čoraz viac študentov si privyrába podnikaním na živnosť. Je to veľmi populárna forma podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení.

4. sep, 2022

Živnosť popri zamestnaní

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

24. jan, 2021
Živnosť popri zamestnaní

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

24. jan, 2021