Aké odvody platí živnostník v roku 2024?

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024
Tím portálu Firmáreň
Odvody živnostníka

Odvody živnostníka spolu

Minimálne odvody živnostníka od januára 2024:
1. Mesačné odvody do Sociálnej poisťovne sú 216,13 eura
2. Mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne 97,80 eura

Bezprostredne po založení živnosti však treba platiť iba preddavky na zdravotné poistenie 97,80 eura mesačne (netýka sa poistencov štátu, napríklad študentov). Sociálne odvody prichádzajú na rad až neskôr, zvyčajne o rok. Ďalej si prečítajte, prečo je to tak.

Vo Firmárni je teraz založenie živnosti iba za 1 euro

Chcem si založiť živnosť za 1€

Ak chcete vedieť, čo všetko musí platiť živnostník, pozrite si aj toto video.

Video: Čo všetko musí platiť živnostník

Sociálne odvody

Naďalej platí, že noví živnostníci v tomto roku minimálne odvody do Sociálnej poisťovne neplatia.

Ak ste sa rozhodli pre založenie živnosti v roku 2024, môžete pokojne spávať minimálne do 30. júna budúceho roku (2025). Mesačná platba 216,13 eur sa vás minimálne dovtedy netýka.

Živnostník, ktorý si otvoril živnosť ešte v predchádzajúcom roku (2023), a sociálne odvody doposiaľ neplatil, nemusí ich platiť ani naďalej, až do konca júna/septembra 2024. A ak v minulom roku nezarobil viac ako 7 824 eur, nebude ich platiť až do konca júna 2025.

SZČO (vrátane živnostníkov), ktorí v roku 2023 zarobili sumu nad 7 824 eur, musia od 1. júla 2024 začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 216,13 eura.

Ako presne fungujú sociálne odvody? Pozrite si v tomto videu:

Ako fungujú sociálne odvody

Kto živnosť v minulom roku mal a sociálne odvody v roku 2023 platil, platí ich ďalej aj od začiatku roku 2024, a to vo zvýšenej výške 216,13 eura.

Živnostník nemusí vykonávať žiadne kroky, Sociálna poisťovňa mu sama automaticky oznámi do 21. júla 2024 oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a príslušnú výšku jeho odvodovej povinnosti.

TIP: V kombinácii zamestnanec a živnosť treba udržať príjmy zo živnosti pod hranicou na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Zdravotné poistenie sa platí z titulu zamestnania – to potom znamená, že živnostník platí nulové mesačné preddavky.

Výška sociálnych odvodov sa mení dva krát do roka. V januári zmena závisí od zvyšovania vymeriavacích základov, ktoré stanovuje štát, a v júli/októbri zase od daňových priznaní podaných živnostníkmi v marci/júni.

Zdravotné poistenie

Mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške  97,80 eura platí každý živnostník (s výnimkou živnostníkov, ktorí sú popri živnosti aj zamestnaní, či poistencom štátu – napríklad študenti, osoby na materskej alebo na dôchodku). Všetko o tom, ako fungujú zdravotné odvody nájdete v tomto videu.

Video: Ako fungujú zdravotné odvody

Daň z príjmov za rok 2023

Daňové priznanie za rok 2023 je potrebné podávať v marci 2024 vtedy, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 presiahnu 2 461,41 eura.

Chcem si vybrať účtovníka

Sadzby dane pre živnostníka sú tri:

  • 15 percent zo základu dane, do obratu 49 790 eur v roku 2023,
  • 19 percent zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 41 445,46 eura,
  • 25 percent zo základu dane, ktorý presiahne výšku 41 445,46 eura.

Príležitostné príjmy. Naďalej zostáva platné, že výdavok do 500 eur za príležitostnú prácu podľa legislatívy nie je daňovým nákladom. Po starom bolo možné na základe zmluvy o dielo, príkaznej, mandátnej alebo inak nepomenovanej zmluvy oslobodiť od dane jednorazové, príležitostné príjmy fyzickej osoby do výšky 500 eur za rok. Zároveň platilo, že živnostník či firma si mohla dať takýto jednorazový výdavok do nákladov bez toho, aby musel niekoho na pár hodín zamestnávať či posielať na živnostenský úrad. V súčasnosti sa ale za príležitostnú činnosť nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu.

Paušálne výdavky

Za rok 2023 sa ešte uplatňujú paušálne výdavky vo výške 60 percent z príjmov SZČO, maximálne však 20 000 eur na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania). Uvidíme, čo prinesie nová legislatíva v roku 2024.

Chcem si založiť živnosť za 1€

Súvisiace články

Aké dane platí živnostník a aké SRO?

Živnostník aj malá eseročka môže platiť 15% daň, ak v roku 2021 neprekročili obrat 49 790 eur. Ak zarobia viac, sadzba dane sa zvyšuje. Prečítajte si ako.

13. mar, 2022
Aké dane platí živnostník

Živnostník aj malá eseročka môže platiť 15% daň, ak v roku 2021 neprekročili obrat 49 790 eur. Ak zarobia viac, sadzba dane sa zvyšuje. Prečítajte si ako.

13. mar, 2022

Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 1. januára 2023.

16. feb, 2023
Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 1. januára 2023.

16. feb, 2023

Študent a živnosť. Aké odvody treba platiť?

Ako môže študent získať praktické skúsenosti a zároveň si zarobiť? Aktuálne čoraz viac študentov využíva benefity podnikania na živnosť. Ide o veľmi populárnu formu podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení. Navyše stať sa študentom-živnostníkom je skvelý spôsob, ako si môžete popri štúdiu privyrobiť a získate potrebnú prax.

17. apr, 2024
Študentská živnosť

Ako môže študent získať praktické skúsenosti a zároveň si zarobiť? Aktuálne čoraz viac študentov využíva benefity podnikania na živnosť. Ide o veľmi populárnu formu podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení. Navyše stať sa študentom-živnostníkom je skvelý spôsob, ako si môžete popri štúdiu privyrobiť a získate potrebnú prax.

17. apr, 2024

Živnosť popri zamestnaní

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

24. jan, 2021
Živnosť popri zamestnaní

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

24. jan, 2021