Živnosť popri zamestnaní: všetko o odvodoch a daniach

Patríte k tým, ktorí by chceli skúsiť niečo svoje? Najprv popri pracovnom pomere, a keď sa to rozbehne, opustíte bezpečný prístav zamestnania a rozbehnete to vo veľkom? Alebo by ste si chceli popri zamestnaní sem-tam privyrobiť? Čítajte ďalej, všetko vám radi vysvetlíme.

6. aug, 2015
Tím portálu Firmáreň
Zamestnanecké a živnostenské odvody

Pýtate sa…
…oplatí sa mi ako zamestnancovi otvoriť si živnosť?
…čo založenie živnosti obnáša?
…aké odvody budem musieť platiť po založení živnosti?

Čítajte ďalej, všetko vám radi vysvetlíme.

Prečo sa vám ako zamestnancovi oplatí otvoriť si živnosť?

…pretože prvý rok nič neplatíte.

Po prvé: Pri živnosti popri zamestnaní neplatíte mesačne nič, poistenie máte zaplatené zamestnávateľom. Máte teda nárok na všetky príslušné dávky (napríklad nemocenské dávky). A až po skončení roka platíte odvody a dane iba z toho, čo zarobíte. Ak nezarobíte nič, neplatíte nič.

Po druhé: Živnosť budete môcť kedykoľvek jednoducho zrušiť alebo pozastaviť, ak sa vám napríklad nebude dariť tak, ako si predstavujete.

Pozrite si, aké budú vaše mesačné odvody a dane (od 2015) po založení živnosti popri zamestnaní:

zalozenie-zivnosti-popri-zamestnani-odvody-2015_n

Zväčšiť tabuľku!

Vychytávka pre dobre zarábajúcich: Živnostník nemusí vôbec platiť sociálne odvody druhý a ďalšie roky aj vtedy, ak v zamestnaní zarába toľko, že platí odvody z maximálneho vymeriavacieho základu (pre tento rok viac ako 4 120,- Eur/mesačne brutto). Vtedy je jedno, či v podnikaní za predchádzajúci rok prekročil ročný zárobok alebo nie (pre tento rok 4 944,- Eur brutto).

Chcem si založiť živnosť

Zdravotné odvody

Ak ste zamestnaný a rozhodli ste sa otvoriť si živnosť, nemusíte odvádzať vôbec nič. Zdravotné poistenie za vás mesačne platí zamestnávateľ. Ako zamestnanec-živnostník však musíte nahlásiť na zdravotnú poisťovňu nulový mesačný preddavok.

Ako nahlásiť nulové mesačné preddavky?

Živnostenský úrad vás automaticky prihlási aj na zdravotnú poisťovňu, tam však ešte nevedia, že máte aj zamestnanie a nárok na nulové preddavky. Preto musíte, do 8 dní po založení živnosti, osobne, emailom alebo poštou na špeciálnom tlačive na preddavky do zdravotnej poisťovne nahlásiť, že ste zamestnaný.

Sociálne odvody

Pri platbách do sociálnej poisťovne nezáleží, či ste zamestnaný alebo nie. Všetko sa odvíja od vášho zisku. Preto pre všetkých živnostníkov platí to isté: počas prvého roku nemusia nič oznamovať, nikde sa registrovať, ani nič odvádzať – veď ste ešte nepodali daňové priznanie.

Ak po prvom daňovom priznaní za rok 2015 zarobíte 5 148,- Eur a viac (teda aspoň 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu), musíte ako živnostník začať platiť odvody.
Teda, ak sa rozhodnete založiť si živnosť v roku 2015, do 31. marca 2016 musíte podať daňové priznanie za rok 2015. Na základe daňového priznania Sociálna poisťovňa zistí, že ste prekročili uvedenú sumu a do troch mesiacov vám automaticky oznámi, že od 1.7.2016 platíte sociálne odvody v minimálnej výške 142,20,- Eur mesačne. Sama vás pre sociálne poistenie aj zaregistruje (novinka od roku 2015).

Ak váš príjem zo živnosti za rok 2015 túto sumu neprekročí, platiť nemusíte ani v roku 2016 a s registráciou na Sociálnej poisťovni máte tiež pokoj. V roku 2017 sa všetko znova zopakuje: daňové priznanie za rok 2016, zisťovanie či príjem prekročil alebo neprekročil stanovenú sumu, následné oznámenie a prípadná registrácia alebo vôbec nič.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako fungujú odvody, prečítajte si náš ďalší článok.

Daň z príjmu

Prvý rok mesačne neplatíte:

Začínajúci podnikateľ nemusí platiť daň z príjmu v prvom roku podnikania mesačne preddavkovo, ale až na základe daňového priznania, ktoré podáva po skončení roka. Vaše zamestnanie tu nehrá žiadnu rolu.

Platíte až po roku podnikania

Ak si založíte živnosť v roku 2015 daň z príjmu zaplatíte až v roku 2016 (do 31. marca 2016 alebo 30. júna 2016) na základe daňového priznania.

Musíte podať daňové priznanie

Ak popri zamestnaní podnikáte, musíte za predchádzajúci rok podať daňové priznanie. Zamestnávateľa musíte požiadať o potvrdenie o preddavkoch na daň z príjmu, teda koľko za vás štátu zaplatil. Túto sumu potom zahrniete do kombinovaného daňového priznania k príjmom z podnikateľskej činnosti. S vypracovaním daňového priznania sa radšej obráťte na vášho účtovníka.

Nekonkurujte zamestnávateľovi

Váš zamestnávateľ je chránený zákonom: Zamestnanec môže vykonávať aj inú zárobkovú činnosť, ktorá konkuruje zamestnávateľovi, len s písomným súhlasom zamestnávateľa (§ 83 Zákonníka práce). Ak sa teda rozhodnete popri zamestnaní vyučovať cudzí jazyk na živnosť, nemusíte zamestnávateľovi oznamovať vôbec nič. Ak by ste však chceli otvoriť vlastnú kaviareň, a pritom ste zamestnaný v miestnej pekárni, máte povinnosť si od vášho zamestávateľa vypýtať súhlas.
Viac informácií o podnikaní nájdete aj v ďalších našich článkoch. V prípade, že by ste potrebovali pomôcť so založením živnosti, určite sa nás obráťte, radi vám pomôžeme.

Boris Kukumberg

za tím portálu firmaren.sk