Študent a živnosť. Aké odvody treba platiť?

Ako môže študent získať praktické skúsenosti a zároveň si zarobiť? Aktuálne čoraz viac študentov využíva benefity podnikania na živnosť. Ide o veľmi populárnu formu podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení. Navyše stať sa študentom-živnostníkom je skvelý spôsob, ako si môžete popri štúdiu privyrobiť a získate potrebnú prax.

17. apr, 2024
Tím portálu Firmáreň
Študentská živnosť

Prečo je živnosť pre študenta výhodná?

Založenie živnosti je pre študenta lacný, rýchly a jednoduchý spôsob ako začať zarábať, podnikať alebo si iba privyrobiť popri štúdiu (napríklad administratívne, grafické, IT či iné pomocné práce). Zároveň je to skvelá príležitosť na získanie cenných skúseností a kontaktov.

Študent, na rozdiel od bežných podnikateľov „neštudentov“, má výhodu v tom, že prvý rok neplatí mesačne vôbec nič – žiadne preddavky.

Je to veľká výhoda, pretože nemusí hneď začínať „z mínusu“. Neznamená to však, že z toho, čo zarobí, nemusí platiť dane a odvody. Tie bude platiť po daňovom priznaní rovnako ako ostatní podnikatelia. Rozdiel je len v tom, že študent nemusí od prvého dňa platiť preddavky.

Ďalšími výhodami podnikať formou živnosti je, že živnosť môžete kedykoľvek pozastaviť a neskôr opätovne spustiť (obnoviť) alebo úplne zrušiť.

Video: Čo všetko musí platiť živnostník?

Založenie živnosti za 1 euro

Podmienky na získanie živnosti pre študenta

Ako študent si môžete založiť živnosť ak ste dosiahli vek 18 rokov, ste spôsobilý na právne úkony a ste bezúhonný. Ďalšie podmienky závisia od toho aký je jeho predmet podnikania. Môžete si vybrať z voľných, remeselných aj viazaných živností, ktoré majú svoje špecifiká založenia.

Študent – živnostník a zdravotné odvody

Študent mesačne neplatí! Študent – živnostník nemusí platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie, pretože je poistencom štátu a ten ich platí za neho. Môže sa však rozhodnúť, že preddavky platiť chce dobrovoľne. Dobrovoľné platenie preddavkov sa oplatí najmä vtedy, ak sa živnostníkovi darí a zarába viac – nezostane tak po zúčtovaní poistného nemilo prekvapený zo sumy zdravotných odvodov, ktoré má zaplatiť jednorazovo. Výška mesačných preddavkov na zdravotné poistenie pre bežného živnostníka v roku 2024 je stanovená vo výške 97,80 Eur bez ohľadu na výšku príjmov.

Video: Študent a živnosť

Keď študent zarobí, po roku platí. Všimli ste si rozdiel medzi slovami „zdravotné poistenie“ a „preddavky na zdravotné poistenie“? Mesačnými preddavkami na zdravotné poistenie (u študenta sú nula eur) si vopred akoby šetríme na zdravotné poistenie (odvody), ktorého platenie príde na rad po skončení roka (zvyčajne až v septembri) a vypočíta sa z toho, čo sme skutočne zarobili.

Video: Ako fungujú zdravotne odvody živnostníka

Zdravotné poistenie sa platí z každého príjmu. Ak mal študent z podnikania príjem, musí po ukončení roku z toho, čo zarobil, zaplatiť zdravotné odvody vo výške 14% (z vymeriavacieho základu). Ak študent – živnostník nezarobil nič, nebude platiť zdravotné odvody.

Zdravotné odvody (zdravotné poistenie) sa platia po skončení roka, po podaní daňového priznania, na základe ročného zúčtovania zdravotných odvodov – zvyčajne až v septembri.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia funguje tak, že sa z príjmu za kalendárny rok vypočíta, aké zdravotné odvody má podnikateľ zaplatiť (14%) a od toho sa následne odpočíta suma všetkých mesačných preddavkov na zdravotné odvody, ktoré počas roka podnikateľ zaplatil. Niekedy je výsledok kladný (podnikateľ musí odvody doplatiť), niekedy záporný (podnikateľovi štát peniaze vracia) a niekedy je výsledok nula (výška preddavkov sa rovná výške zdravotných odvodov).

Video: Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Z toho vyplývajú tri dôležité závery pre študentov:

  1. To, že študenti – živnostníci nemusia platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie ešte neznamená, že nemusia platiť zdravotné poistenie vôbec. Zdravotné odvody sa totiž platia zvyčajne v septembri nasledujúceho roka na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
  2. Ak študent počas roka na živnosť nezarobil nič a neplatil mesačné preddavky, tak po skončení roka nebude platiť ani zdravotné poistenie. Živnosť mal teda „zadarmo“.
  3. Ak ale študent počas roka na živnosť zarábal a pritom neplatil mesačné preddavky (nešetril si na zdravotné odvody týmto spôsobom), pretože nemusel, v septembri nasledujúceho roka môže byť nemilo prekvapený výškou zdravotných odvodov, ktoré treba zaplatiť jednorazovo.

Čo musí študent oznámiť poisťovni po založení živnosti

Nič. Všetko už vybaví štát automaticky. Živnostenský úrad oznámi zdravotnej poisťovni vznik podnikateľského subjektu a Ministerstvo školstva SR zasa štatút študenta. Poisťovňa si to spojí a generuje nulové preddavky.

Viac o výške zdravotných odvodov, ich platení a ich zúčtovaní nájdeš v našom ďalšom článku.

Chcem si založiť živnosť za 1€

Študent – živnostník a sociálna poisťovňa

Prvý rok sa neplatí a neregistruje

Nie len pre študenta, ale pre každého začínajúceho živnostníka platí, že je od platenia sociálnych odvodov počas prvého roka oslobodený. Je to tak preto, lebo výška sociálnych odvodov sa počíta podľa príjmov z podnikania v predchádzajúcom roku. A keďže v predchádzajúcom roku študent nepodnikal, nie je z čoho počítať.

Video: Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne

Ak zarobí nad limit, registruje sa a platí

Založenie živnosti v roku 2024 teda znamená, že študent tento rok sociálne odvody ešte neplatí. Ďalší rok ich bude platiť iba vtedy, ak za rok 2024 zarobí viac ako 7 824 Eur (táto suma sa každý rok mení). A preto, ak si študent založí živnosť v priebehu roka 2024, tak povinnosť zaregistrovať živnosť môže vzniknúť najskôr až od 1. júla 2025. Ak túto sumu neprekročí, nemusí sa na sociálke vôbec registrovať a sociálne odvody platiť nemusí ani po prvom júli budúceho roka.(resp. od 1.10. ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania). Pre rok 2024 je minimálna suma odvodov do Sociálnej poisťovne 216,13 €.

Aj napriek tomu, že študentovi nevznikne povinnosť registrácie v Sociálnej poisťovni, aj tu platí možnosť registrovať sa dobrovoľne a platiť si sociálne odvody v ľubovoľnej výške.

Študent – živnostník a daňový úrad

Každý začínajúci podnikateľ, či už študuje alebo nie, nemusí platiť daň z príjmu mesačne preddavkovo, ale až jednorazovo, na základe daňového priznania po skončení kalendárneho roka. Ak si študent založí živnosť v roku 2024, daň z príjmu zaplatí až po skončení kalendárneho roka, teda v roku 2025 (do 31. marca 2025) na základe daňového priznania. A to iba z toho, čo zarobí.

Chcem si založiť živnosť za 1€

Ak stále uvažuješ, prečo si založiť živnosť online a využiť všetky benefity, ktoré táto možnosť ponúka, pozri si aj náš článok ako si založiť živnosť.

Video: Aké dane platí živnostník

Kto je považovaný za študenta:

Zdravotná poisťovňa dostáva od štátu peniaze za študenta, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  1. Študent strednej školy do 26 rokov (tzv. nezaopatrené dieťa).
  2. Študent denného štúdia VŠ do ako 30 rokov a najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (teda do získania titulu Mgr. alebo Ing.).
  3. Študent externého štúdia VŠ do 26 rokov.
  4. Študent doktorand na vysokej škole do 30 rokov a ak celková dĺžka doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný  program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (teda napríklad titul PhD.).

Študent je poistencom štátu aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia.

Súvisiace články

Aké odvody platí živnostník v roku 2024?

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024
Odvody živnostníka

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024

Živnosť popri zamestnaní: všetko o odvodoch a daniach

Patríte k tým, ktorí by chceli skúsiť niečo svoje? Najprv popri pracovnom pomere, a keď sa to rozbehne, opustíte bezpečný prístav zamestnania a rozbehnete to vo veľkom? Alebo by ste si chceli popri zamestnaní sem-tam privyrobiť? Čítajte ďalej, všetko vám radi vysvetlíme.

6. aug, 2015
Zamestnanecké a živnostenské odvody

Patríte k tým, ktorí by chceli skúsiť niečo svoje? Najprv popri pracovnom pomere, a keď sa to rozbehne, opustíte bezpečný prístav zamestnania a rozbehnete to vo veľkom? Alebo by ste si chceli popri zamestnaní sem-tam privyrobiť? Čítajte ďalej, všetko vám radi vysvetlíme.

6. aug, 2015

Ako zarobiť na blogu? Tu je návod ako začať blogovať a zarábať

Písať a zarábať. Blogovanie je dnes veľmi populárne a aj keď jeho cieľom pôvodne neboli peniaze, mnohí úspešní blogeri dnes robia to, čo ich naozaj baví a ešte z toho aj pohodlne žijú. Chceš sa k nim pridať? Prečítaj si, ako na to.

13. dec, 2015
Ako zarobiť na blogu?

Písať a zarábať. Blogovanie je dnes veľmi populárne a aj keď jeho cieľom pôvodne neboli peniaze, mnohí úspešní blogeri dnes robia to, čo ich naozaj baví a ešte z toho aj pohodlne žijú. Chceš sa k nim pridať? Prečítaj si, ako na to.

13. dec, 2015

Ako si založiť živnosť?

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014
Notebook a nástroje

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014

Založenie živnosti

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska počas stránkových hodín a vypísať potrebné tlačivá. Čakanie v rade, kolky a nestránkové dni sú na Slovensku bežná prax. Ako sa tomu vyhnúť? A ako zaplatiť menej?

27. dec, 2013
Ikonky podnikateľov

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska počas stránkových hodín a vypísať potrebné tlačivá. Čakanie v rade, kolky a nestránkové dni sú na Slovensku bežná prax. Ako sa tomu vyhnúť? A ako zaplatiť menej?

27. dec, 2013