Voľná živnosť – zoznam pre rok 2024

Začínate podnikať? Ak ste si zvolili živnosť ako formu podnikania, práve voľná živnosť patrí medzi tie jednoduchšie formy. V tomto článku nájdete zoznam voľných živností a aj všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť pre jej vybavenie a jej prevádzkovanie.

14. feb, 2024
Tím portálu Firmáreň

Čo je to voľná živnosť?

Voľná živnosť je právna forma podnikania, v ktorej fyzická alebo právnická osoba vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia udeleného živnostenským úradom bez povinnosť spĺňať špecifické podmienky prevádzkovania živnosti, teda bez potreby živnostenskému úradu preukazovať vzdelanie alebo prax v príslušnom odbore.

Cez voľnú živnosť sa bežne vykonávajú napríklad podnikateľské činnosti ako: marketingové, poradenské a účtovné služby, šitie odevov, poskytovanie fitness tréningov alebo kreatívne profesie, ktoré zahŕňajú fotografické či grafické služby. Na princípe voľných živností fungujú aj eshopy alebo niektoré kaviarne.

Minimálne sociálne odvody pre rok 2024 pri prevádzkovaní voľnej živnosti sú 216,13 €. Stále však platí, že „prvý rok“ sa platiť nemusia. Minimálne zdravotné odvody sa v roku 2024 zvýšili na 97,80 €. Pozrite si krátke video a dozviete sa viac o tom, ako platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Trochu iné podmienky a značné výhody sa týkajú študentov, ktorí si založili voľnú živnosť. Všetko, čo študent potrebuje vedieť pred založením voľnej živnosti sme spísali v tomto článku.

Chcem si založiť živnosť za 1€

Zoznam voľných živností

Odbor živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky uvádza približný zoznam voľných živností. Nachádzajú sa v ňom najbežnejšie typy podnikateľských činností, pre ktoré si živnostníci zakladajú voľnú živnosť. Tento zoznam však nie je fixný, pretože ho žiadatelia o živnosť môžu doplniť o vlastné činnosti v prípade, že sa nestotožňujú s definíciami uvedenými v zozname. Samozrejme, vždy musí ísť o činnosť, ktorá spadá do podmienok voľnej živnosti tzn. že k jej výkonu nepotrebujete potvrdenie alebo odbornú spôsobilosť, ako pri iných typoch živností. Vlastné znenie voľnej živnosti musí byť dostatočne zrozumiteľné, aby nenastala zámena s remeselnou alebo viazanou živnosťou.

Kompletný zoznam voľných živností podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak vás zaujíma konkrétne obsahové vymedzenie jednotlivých živností, na tejto stránke sa dozviete viac.

Podmienky na získanie oprávnenia na prevádzkovania voľnej živnosti

Voľná živnosť je najjednoduchším typom založenia živnosti, pretože na jej prevádzkovanie nepotrebujete preukazovať žiadnu odbornú spôsobilosť, ako je to napríklad pri viazanej živnosti. Jediné, čo štát vyžaduje je, aby ste splnili tieto základné podmienky:

  • dovŕšenie 18. roku života
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (čistý register trestov)

Ak ide o právnickú osobu tieto podmienky platia pre jej štatutárny orgán, teda konateľa. V prípade zahraničnej právnickej osoby musí podmienky voľnej živnosti spĺňať osoba, ktorá vedie podnik alebo organizačnú zložku podniku. Ďalšou z podmienok založenia voľnej živnosti je úhrada správneho poplatku. O tom, koľko stojí správny poplatok a ako ho uhradiť si povieme v závere tohto článku.

Postup ohlásenia živnosti

Na to, aby ste mohli začať podnikať cez voľnú živnosť musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva živnostenský úrad v mieste vášho trvalého bydliska. Prvé, čo potrebujete urobiť je navštíviť okresný živnostenský úrad osobne alebo si na internete zadať do vyhľadávania portál www.slovensko.sk. Druhým krokom je vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti. Premyslite si, v čom budete podnikať a koľko predmetov podnikania chcete mať zahrnutých vo svojej voľnej živnosti. Živnostenský úrad bude od vás požadovať základné identifikačné údaje, miesto trvalého pobytu, miesto podnikania, predmet podnikania a v rámci výpisu z registra trestov aj mená a priezviská rodičov, resp. matky za slobodna.

Vo Firmári vám ponúkame možnosť založenia živnosti online rýchlo a jednoducho. Nemusíte tráviť hodiny behaním po úradoch alebo sa zaoberať technickými záležitosťami spojenými s portálom verejnej správy, dokonca nepotrebujete ani eID. Ohlásenie živnosti vybavíme za vás a všetky dokumenty zašleme elektronicky bez toho, aby ste museli niekam chodiť.

Chcem si založiť živnosť za 1€

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení by ste mali obdržať do 3 pracovných dní od odhlásenia živnosti. Živnostenský úrad za vás automaticky vybaví registráciu k dani z príjmov na daňovom úrade, do systému povinného zdravotného poistenia, do systému povinného sociálneho poistenia a aj bezplatný výpis z registra trestov.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení si môžete prevziať na živnostenskom úrade alebo vám bude doručené na adresu či zaslané v elektronickej podobe, ak ste zakladali živnosť cez portál verejnej správy.

Správne poplatky

Keď už ste si vybrali predmet podnikania, ohlásili živnosť na úrade a doložili všetky potrebné dokumenty, ostáva len posledná vec – uhradiť správny poplatok. Ak si zakladáte živnosť osobne na živnostenskom úrade, musíte za každú voľnú živnosť zaplatiť 5 €. Preferujete založenie živnosti online? V tom prípade za živnosť neplatíte. Výhodou založenia voľnej živnosti cez Firmáreň je, že za 1 € si viete založiť ľubovoľný počet voľných živností. Pričom osobne by ste napríklad pri 10 živnostiach zaplatili až 50 €.

Ako uhradiť správny poplatok?

  • cez platobný terminál na živnostenskom úrade
  • e-kolkom zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty v požadovanej hodnote
  • bankovým prevodom
  • poštovou poukážkou

Ak si zakladáte živnosť online:

Po úhrade poplatku môžete začať podnikať v deň, kedy nahlásite svoje podnikanie na živnostenskom úrade.

Pri založení živnosti si môžete vybrať z troch typov živností. Zo spomínanej voľnej živnosti, viazanej živnosti a remeselnej živnosti. Pripravili sme aj krátke video pre porovnanie jednotlivých živností.