Živnosť popri zamestnaní

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

24. jan, 2021
Boris Kukumberg
Živnosť popri zamestnaní

Dane a odvody

Podľa odborníka Petra Furmaníka, z hľadiska daní nie je rozdiel medzi živnosťou, ktorá je vykonávaná bez súčasného zamestnania a živnosťou vykonávanou popri existujúcom zamestnaní. To isté možno povedať, pokiaľ ide o sociálne odvody.

Peter Furmaní, ludskourecou.sk

Pri zdravotných odvodoch je situácia odlišná v tom, že živnostník, ktorý má súčasne zamestnanie aj živnosť, nie je povinný platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie z titulu podnikania. Je to tak preto, lebo takéto preddavky už platí z titulu svojho zamestnania (zamestnávateľ mu ich zráža zo mzdy). Ako živnostník popri zamestnaní však môže preddavky platiť dobrovoľne.

Skutočnosť, že takáto osoba nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie však neznamená, že nemusí platiť zdravotné poistenie vôbec. Naopak, tak ako z príjmov dosiahnutých ako živnostník, tak aj z príjmov dosiahnutých ako zamestnanec musí uhradiť zdravotné poistenie vo výške 14%, a to raz ročne, vždy po ročnom zúčtovaní preddavkov na zdravotné poistenie. Toto zúčtovanie vykonáva zdravotná poisťovňa do konca septembra, na základe daňového priznania, ktoré živnostník/zamestnanec podal do konca marca.

Zjednodušene, v ročnom zúčtovaní preddavkov na zdravotné poistenie sa zo všetkých príjmov zo zamestnania aj zo živnosti za uplynulý rok spoločne vypočíta 14%-ný zdravotný odvod. Od tohto čísla sa potom odpočítajú preddavky na zdravotné odvody, ktoré osoba zaplatila ako zamestnanec. Kladný rozdiel sa jej vráti a záporný zasa musí doplatiť. Zjednodušene povedané.

Z tohto dôvodu môže byť živnosť popri zamestnaní výhodná napríklad pre tých, čo vykonávajú podnikateľskú činnosť popri zamestnaní iba príležitostne, v malom rozsahu, prípadne vôbec. Otvorená živnosť ich mesačne nič nestojí (neplatí z nej žiadne preddavky) a ročné zúčtovanie zdravotných odvodov ich neprekvapí veľkým doplatkom.

Ak však živnostník popri zamestnaní podniká „vo veľkom“ hneď od začiatku, dobrovoľné preddavky na zdravotné poistenie sa mu môžu neskôr hodiť. Predpláca si nimi v podstate výročné zdravotné odvody.

Živnosť a zamestnávateľ

Pracovný pomer v zásade nebráni založeniu živnosti. Je pritom jedno, či ide pracovný pomer na celý pracovný úväzok (často nazývaný aj ako trvalý pracovný pomer) alebo iba pracovný pomer uzavretý na kratší pracovný čas.

Ak sa však zamestnanec rozhodol založiť si popri práci aj živnosť, mal by mať na pamäti jedno zásadné obmedzenie: Podľa zákonníka práce platí, že zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Inak zamestnanec riskuje postih za porušenie pracovnej disciplíny.

Keďže táto formulácia umožňuje relatívne široký výklad, môžeme len odporúčať aby sa zamestnanec ešte pred tým, ako sa rozhodne pre založenie živnosti, písomne vopred zamestnávateľa opýtal, či nemá nič proti. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, podľa zákonníka práce platí, že súhlas udelil.

Chcem si založiť živnosť

Súvisiace články

Ako si založiť živnosť?

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014
Notebook a nástroje

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014

Chcete sa živiť prekladateľstvom alebo vyučovať cudzie jazyky?

Rozhodli ste sa začať podnikať a budú vás živiť cudzie jazyky? V tomto článku sa dozviete, čo všetko si musíte vybaviť na poskytovanie služieb prekladateľstva, tlmočníctva a vyučovania cudzích jazykov a ako si na to jednoducho založiť živnosť.

16. nov, 2014
Založenie živnosti - jazyková škola

Rozhodli ste sa začať podnikať a budú vás živiť cudzie jazyky? V tomto článku sa dozviete, čo všetko si musíte vybaviť na poskytovanie služieb prekladateľstva, tlmočníctva a vyučovania cudzích jazykov a ako si na to jednoducho založiť živnosť.

16. nov, 2014

Živnosť popri zamestnaní: všetko o odvodoch a daniach

Patríte k tým, ktorí by chceli skúsiť niečo svoje? Najprv popri pracovnom pomere, a keď sa to rozbehne, opustíte bezpečný prístav zamestnania a rozbehnete to vo veľkom? Alebo by ste si chceli popri zamestnaní sem-tam privyrobiť? Čítajte ďalej, všetko vám radi vysvetlíme.

6. aug, 2015
Zamestnanecké a živnostenské odvody

Patríte k tým, ktorí by chceli skúsiť niečo svoje? Najprv popri pracovnom pomere, a keď sa to rozbehne, opustíte bezpečný prístav zamestnania a rozbehnete to vo veľkom? Alebo by ste si chceli popri zamestnaní sem-tam privyrobiť? Čítajte ďalej, všetko vám radi vysvetlíme.

6. aug, 2015

Študent a živnosť. Aké odvody treba platiť?

Ako môže študent získať praktické skúsenosti a zároveň si zarobiť? Aktuálne čoraz viac študentov využíva benefity podnikania na živnosť. Ide o veľmi populárnu formu podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení. Navyše stať sa študentom-živnostníkom je skvelý spôsob, ako si môžete popri štúdiu privyrobiť a získate potrebnú prax.

17. apr, 2024
Študentská živnosť

Ako môže študent získať praktické skúsenosti a zároveň si zarobiť? Aktuálne čoraz viac študentov využíva benefity podnikania na živnosť. Ide o veľmi populárnu formu podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení. Navyše stať sa študentom-živnostníkom je skvelý spôsob, ako si môžete popri štúdiu privyrobiť a získate potrebnú prax.

17. apr, 2024