Ako ušetriť na odvodoch desiatky eur mesačne

Platíte zbytočne vysoké zdravotné odvody? Založte si s.r.o. Alebo ju už máte? Aj naša klientka – majiteľka a konateľka s.r.o. platila veľké odvody, ale včas sa spamätala. Prezradíme, prečo platí iba 7 eur namiesto 56,35 eur mesačne a má pri tom rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ostatní! A podelíme sa aj o jej rady, ako za minimum odvodov do sociálnej poisťovne – za 16 eur – dostáva presne to isté, čo majú ostatní za viac ako 133,42 eur mesačne.

28. okt, 2014
Tím portálu Firmáreň
Ušetrené peniaze
Tím portálu Firmáreň

Platíte zbytočne vysoké zdravotné odvody? Založte si s.r.o. Alebo ju už máte? Aj naša klientka – majiteľka a konateľka s.r.o. platila veľké odvody, ale včas sa spamätala. Prezradíme, prečo platí iba 7 eur namiesto 56,35 eur mesačne a má pri tom rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ostatní! A podelíme sa aj o jej rady, ako za minimum odvodov do sociálnej poisťovne – za 16 eur – dostáva presne to isté, čo majú ostatní za viac ako 133,42 eur mesačne.

Založte si s.r.o. a podpíšte zmluvu medzi sebou ako konateľom a svojou firmou

Pani Beátu prepustili z práce. Po pol roku platenej podpory z úradu práce sa rozhodla začať podnikať.  Ako najvýhodnejšie jej vyšlo založenie s.r.o. Vedela, že ako konateľ a spoločník sociálne odvody platiť nemusí a dozvedela sa, že zdravotnú poisťovňu vybaví tak, že sa prihlási na „dobrovoľné“ poistenie za 56,35 eur mesačne. Zdravotné poistenie totiž musíme mať všetci. Na začiatku podnikania, keď ešte nič nezarobila, prirodzene hľadala cestu ako na odvodoch ušetriť. Šikovná účtovníčka jej poradila toto:

Podpíšte si zmluvu o výkone funkcie konateľa, dajte si určitú mesačnú odmenu, ohláste to na svojej zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni a daňovému úradu a dane a odvody plaťte iba z tejto sumy. Zmluvu podpisujete vy ako osoba – konateľ na jednej strane a na druhej strane ako firma, za ktorú ako podpisujete tiež vy, alebo iný konateľ s.r.o. Zmluvu si dajte schváliť valným zhromaždením, ale neuzatvárajte ju spätne – iba do budúcna. Vzor zmluvy môžete nájsť napríklad na internete.

Porovnanie (mesačná odmena konateľa 50,- eur)

Dane a odvody

 

Mesačná odmena konateľa

50 eur

Bez mesačnej odmeny konateľa

(0 eur)

Zdravotné odvody

7 eur mesačne
(namiesto 56,35 eur)

56,35 eur mesačne

(dobrovoľné poistenie)

Sociálne odvody

16,77 eur mesačne – s poistením
(namiesto 133,42 eur – tieto však konateľ platiť nemusí vôbec, ale nemá potom ani poistenia)

0 eur – ale bez poistenia

133, 42 eur – s poistením

(dobrovoľné poistenie

Daň z príjmu

0 eur

(ak sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane a podobne, inak bežné zdanenie)

0 eur

(z nulového mesačného príjmu je nulová daň)

SPOLU

(Toto odvediete štátu)

23,77 eur mesačne
(spolu za zdravotné a sociálne odvody)

56,35 eur

(iba za zdravotné odvody)

A každý mesiac si v hotovosti „vyplaťte“ čistú odmenu, ktorá vychádza z pravidiel zdaňovania mzdy.

Potvrdené daňovým poradcom

Nedalo nám to a tip našej klientky, pani Beáty, sme preverili s našou daňovou poradkyňou. Výsledok? Zákon to umožňuje.

1. Ušetríte.
Platiť 23,77 eur mesačne namiesto 56,35 eur  alebo 189,77 eur sa určite oplatí.

2. Získate kompletné sociálne poistenie.
Nemocenskú starostlivosť, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, všetko za 16 eur, ktoré by ste si inak buď neplatili vôbec a boli bez poistenia, keďže pre konateľa a spoločníka to nie je povinné, alebo by ste zaň dávali mesačne 133,42 eur

3. Získate ročný daňový náklad do firmy vo výške až 804,84 eur (67,07 eur mesačne).
Tak si môžete ešte znížiť firemné dane.

Niektorí účtovníci radia pri spiacich firmách dohodnúť odmenu konateľa dokonca až takú nízku, že odvody vychádzajú v centoch, čo sa podľa zákona neplatí – poistenie je však plné.

Umožňuje to zákon

Konateľ ani spoločník nie je povinný platiť ani zdravotné poistenie ani sociálne poistenie z titulu svojej funkcie (ak nedostáva z firmy pravidelnú odmenu). Ale: V súčasnosti platí zásada, že každý obyvateľ musí byť verejne zdravotne poistený a musí platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie (zákon uvádza aj určité výnimky). Rozdiel je iba v tom, z akého titulu (dôvodu) je osoba poistená – či je zamestnanec, študent, dobrovoľne poistený a podobne, a teda či musí platiť odvody on sám, alebo ich zaňho platí niekto iný, napríklad štát. Ak teda zdravotku za konateľa a spoločníka neplatí štát (nie je napr. študent) alebo si ju neplatí on sám z iného dôvodu, musí si platiť zdravotné poistenie dobrovoľne , minimálne vo výške 56,35 eur.

A tu už prichádza tip našej klientky. Mnohí si zrejme neuvedomujú, že Obchodný zákonník umožňuje medzi s.r.o. a jej konateľom uzavrieť písomnú zmluvu. Táto zmluva sa nazýva zmluva o výkone funkcie konateľa (§ 66 ods. 3 Obchodného zákonníka). Nejde o pracovnú zmluvu, ale zmluvu podriadenú obchodnému zákonníku. Konateľ teda vykonáva svoju „prácu“ za odmenu, ktorá je síce pravidelná, ale nie je to mzda, a tak ani nepodlieha režimu a podmienkam pracovnoprávnych predpisov, nevzťahujú sa na ňu normy o minimálnej mzde a podobne. Je však pravidelná. Vyššie sme uviedli, že konateľ neplatí ani sociálku ani zdravotku, ak nedostáva pravidelnú odmenu. Dávame mu pravidelnú odmenu a z tejto pravidelnej odmeny  konateľa sa potom platia aj odvody. Avšak nie zákonom stanovené, ako je to pri mzde, ale oveľa menšie – z reálnej odmeny. To všetko dohromady je však stále menšie, ako minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 56,35 eur.

Príklad: Odmena 50 eur

Dane a odvody z mesačnej odmeny konateľa 50 eur

odvody do zdravotnej poisťovne

7 eur mesačne
(namiesto 56,35 eur)

Sadzba 14% (zamestnávateľ: 10% zamestnanec:  4%)

odvody do sociálnej poisťovne

16,77 eur mesačne
(namiesto 133,42 eur – tieto však konateľ platiť nemusí vôbec, ale nemá potom ani poistenia)

Sadzba 33,55 %

(zamestnanec: 9,40%, zamestnávateľ: 24,15%)

dane

0 eur

(ak sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane a podobne, inak bežné zdanenie)

Sadzba 19%

(zdaňuje sa ako mzda)

SPOLU

23,77 eur mesačne
(namiesto 56,35 eur alebo namiesto 189,77 eur, čo je 56,35 eur + 133,42 eur)

Sumy uvedené vyššie odvediete štátu. A každý mesiac si v hotovosti „vyplaťte“ čistú odmenu, ktorá vychádza z pravidiel zdaňovania mzdy.

Chcem si založiť s.r.o. iba za 275€ 259€

Nevýhody

Medzi známe nevýhody nízkych mesačných odvodov sociálneho poistenia patria neskoršie nízke dávky v nezamestnanosti, nízka materská a o vplyve na výšku dôchodku nehovoriac. Preto si niektorí ľudia platia dobrovoľne 133,42 eur. Ak si však „sociálku“ ako konateľ neplatíte vôbec,  lebo konateľ a spoločník nemusí, tak za tých 16,77 mesačne ste vyhrali jackpot – máte kompletné sociálne poistenie.

Neplatí to pre všetkých

V tomto článku niektoré veci zámerne zjednodušujeme pre lepšie pochopenie. Odvodové povinnosti nie sú nastavené jednoducho. Ak sme príliš zovšeobecňovali, musíme doplniť, že existuje rad výnimiek a obmedzení. Napríklad:
– Špecifické kategórie konateľov a spoločníkov, ktorí sú zároveň napríklad študentmi alebo dôchodcami, či zamestnancami už majú zdravotné  a sociálne poistenie z iného titulu, preto tento tip nie je šitý pre nich.
– Výška odmeny konateľa by mala byť obvyklá, neznižujte ju teda za každú cenu na minimálne hodnoty. Dajte si takú odmenu, akú si budete vedieť pred úradmi obhájiť.

Podrobne o tejto problematike hovorí zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

Prekonzultujte tento výborný tip na ušetrenie peňazí aj s vašou účtovníčkou. Ktovie, ako dlho tu táto možnosť ešte bude.

Tím portálu firmaren.sk

____

Cez portál firmaren.sk si môžete jednoducho:

založiť živnosť

založiť s.r.o.

založiť občianske združenie

vybaviť likvidáciu firmy, prevod firmy

alebo zmeniť údaje vo firme ( napríklad v s.r.o.: zmena sídla, zmena konateľa, zmena názvu, rozšírenie predmetu podnikania a podobne alebo vo vašej živnosti: zmena názvu, zmena adresy, pridanie živností a podobne)