Čo je daňová licencia a kto ju platí

Daňová licencia je späť. Je to minimálna daň (najmenej 340 eur), ktorú musí podnikateľ – právnická osoba zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či vyvíja činnosť, či je v strate alebo či generuje zisk. Prečítajte si, či je potrebné platiť daňovú licenciu už v roku 2024 a tiež to, kto a kedy ju platiť nemusí.

19. feb, 2024
Tím portálu Firmáreň
Kto musí platiť daňovú licenciu?

Daňová licencia v roku 2024

Daňová licencia, ktorú sme tu mali v rokoch 2014 až 2018, sa vrátila a od začiatku roka 2024 je späť. V tomto článku nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa tejto témy.

Kto platí daňovú licenciu?

Daňovú licenciu musia v zásade zaplatiť iba právnické osoby – podnikatelia. Ide najmä o spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a iné obchodné spoločnosti, okrem verejnej obchodnej spoločnosti. Výnimky, na ktoré sa minimálna daň nevzťahuje sú uvedené v zákone o dani z príjmov.

Hneď v úvode treba poznamenať, že daňovú licenciu nemusia platiť živnostníci. Týka sa totiž iba právnických osôb, nie fyzických osôb.

Kedy sa platí daňová licencia?

Daňovú licenciu nie je potrebné platiť v roku 2024. Niektorí podnikatelia sa mylne domnievajú, že už v daňovom priznaní za rok 2023, podávanom do 31. marca 2024 alebo do 30. júna 2024, je potrebné zaplatiť aj minimálnu daň (daňovú licenciu). Nie je to pravda. Prvý krát ju budú firmy platiť až v roku 2025, v čase, kedy budú podávať daňové priznanie za rok 2024.

Spoločnosti, ktoré boli zaregistrované v roku 2024 nebudú daňovú licenciu platiť nie len v roku 2024 ale ani v roku 2025! Prvý krát ju zaplatia až v roku 2026, kedy budú podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2025. Je to tak preto, lebo za prvý rok podnikania sa minimálna daň neplatí. Vyplýva to zo zákona o dani z príjmov.

Spoločnosti s dátumom zápisu do obchodného registra medzi 1. januárom 2024 do 31. decembrom 2024 budú teda prvý krát platiť minimálnu daň najskôr v marci 2026. A následne, spoločnosti zaregistrované v roku 2025 budú minimálnu daň platiť až v roku 2027 (za zdaňovacie obdobie roka 2026). A tak ďalej.

Kto daňovú licenciu neplatí?

Pokiaľ ide o právnické osoby, daňovú licenciu nebudú platiť napríklad neziskovky, ako sú občianske združenia, nadácie a podobne, ale ani obce, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a ďalšie inštitúcie vymenované v zákone.

Okrem toho sa táto povinnosť nevzťahuje na podnikateľov, ktorí prevádzkujú aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, na verejné obchodné spoločnosti a do istej miery ani na pozemkové spoločenstvá.

Veľmi zaujímavé je aj to, že daňovú licenciu nemusia platiť firmy v likvidácií. Presnejšie, nemusia ju platiť za obdobie, počas ktorého sú v likvidácii.

A, ako už bolo povedané v úvode, daňová licencia sa vôbec netýka živnostníkov ani žiadnych iných fyzických osôb, hoci aj podnikajú.

Dokedy musí byť daňová licencia uhradená?

Pre firmy zaregistrované kedykoľvek do 31. decembra 2023 je daňová licencia splatná prvýkrát v roku 2025 (pozor, nie v roku 2024!) rovnako ako daň z príjmu, t.j. za každé zdaňovacie obdobie do 31.3.2025, prípadne neskôr, ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania (napríklad do 30.6.2025).

Opakujeme, že spoločnosti, ktoré boli zaregistrované v priebehu roka 2024 budú daňovú licenciu prvý krát platiť až v roku 2026.

Výška daňovej licencie

Podstatou daňovej licencie je to, že ak podnikateľovi vyjde v daňovom priznaní platiť nižšiu daň, ako je výška daňovej licencie, musí zaplatiť daňovú licenciu. Ak tejto právnickej osobe vyjde v daňovom priznaní vyššia daň, ako je výška daňovej licencie, zaplatí výšku dane, ktorá mu vyšla a daňovú licenciu neplatí.

Výška minimálnej dane sa pohybuje od 340 eur do 3 840 eur a závisí od zdaniteľných príjmov daňovníka, ktoré v zdaňovacom období dosiahol (obrat):

  • obrat nepresahujúci 50 000 eur = minimálna daň 340 eur
  • obrat nad 50 000 eur až do 250 000 eur = minimálna daň 960 eur
  • obrat nad 250 000 eur až do 500 000 eur = minimálna daň 1 920 eur
  • obrat nad 500 000 eur = minimálna daň 3 840 eur.

Právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzické osoby so zdravotným postihnutím, najmenej 20 %, má minimálnu daň zníženú na polovicu.

Súvisiace články

Ako sa zbaviť firmy? Je lepšie zrušiť s.r.o. alebo predať?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo “zavrieť” neaktívnu firmu. Najnovšie je to aj plánovaná minimálna daň (daňová licencia), ktorú bude musieť platiť každá eseročka. Riešením môže byť napríklad zrušenie s.r.o. resp. likvidácia s.r.o., ale aj jej predaj alebo zlúčenie s inou spoločnosťou. Čo je z toho najvýhodnejšie?

9. dec, 2023
Zrušenie a likvidácia firmy

Existuje niekoľko dôvodov, prečo “zavrieť” neaktívnu firmu. Najnovšie je to aj plánovaná minimálna daň (daňová licencia), ktorú bude musieť platiť každá eseročka. Riešením môže byť napríklad zrušenie s.r.o. resp. likvidácia s.r.o., ale aj jej predaj alebo zlúčenie s inou spoločnosťou. Čo je z toho najvýhodnejšie?

9. dec, 2023

Živnosť alebo s.r.o. v roku 2024. Čo sa oplatí viac?

Chystáte sa začať podnikať? V tom prípade asi rozmýšľate nad tým, ktorá forma podnikania bude pre vás najvhodnejšia. Spoznajte rozdiely medzi podnikaním na živnosť alebo formou s.r.o. V tomto článku vám poskytneme užitočné informácie, vďaka ktorým získate prehľad o podnikaní na živnosť aj s.r.o.

17. dec, 2023

Chystáte sa začať podnikať? V tom prípade asi rozmýšľate nad tým, ktorá forma podnikania bude pre vás najvhodnejšia. Spoznajte rozdiely medzi podnikaním na živnosť alebo formou s.r.o. V tomto článku vám poskytneme užitočné informácie, vďaka ktorým získate prehľad o podnikaní na živnosť aj s.r.o.

17. dec, 2023

Likvidácia občianskeho združenia

Ako zrušiť občianske združenie? Či už splnilo svoj účel alebo sa jednoducho stalo nepotrebným, v tomto článku sa dozviete, ako sa ho legálne zbaviť.

3. jan, 2023
Likvidacia obcianskeho zdruzenia cez Firmaren

Ako zrušiť občianske združenie? Či už splnilo svoj účel alebo sa jednoducho stalo nepotrebným, v tomto článku sa dozviete, ako sa ho legálne zbaviť.

3. jan, 2023