Notárske poplatky: Overenie podpisu u notára alebo na matrike?

Čo sa oplatí viac: Podpísať listinu na matrike alebo u notára?

(Aktualizované 6.5.2019)

12. máj, 2012
Tím portálu Firmáreň
Podpis na živnosti

Podľa nášho názoru sa ako efektívnejšie javí pre overenie podpisu využiť notára. Notárskych úradov je totiž niekoľko násobne viac, a tak aj prístup k nim je jednoduchší. Navyše, často disponujú viacerými pracovníkmi a modernou technikou, čo proces urýchľuje. Cenový rozdieľ oproti matrike (matriku vedie spravidla mestský alebo obecný úrad) dnes už nie je taký výrazný.

Nezabudnite ani na bezplatné podpisovanie listín elektronicky s novým občianskym preukazom disponujúcim čipom (eID), ktoré ma rovnakú váhu ako notárska či matričná pečiatka.

Porovnanie – overenie podpisu a fotokópie listiny

Notár

Matrika

Overenie podpisu

(Osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis.)

1,99€ bez DPH

2,39€ s DPH

Overenie podpisu

(Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis.)

2€
Overenie fotokópie listiny pre SR

(Osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje.)

1,33€ bez DPH

1,60€ s DPH

Overenie fotokópie listiny pre SR

(Osvedčenie odpisu – fotokópie, za každú aj začatú stranu.)

2€

Adresy matrík (tzv. matričných úradov) napr. pre Bratislavský kraj alebo Trnavský kraj môžete nájsť na internete. Až na niektoré výnimky, matriky sa nachádzajú na každom obecnom úrade.

Firmáreň.sk disponuje zaručeným elektronickým podpisom, ktorý nahrádza overenie podpisu alebo overenie listín u notára alebo na matrike, vďaka čomu cez tento portál môžete založiť firmu, urobiť zmenu vo firme alebo si založiť živnosť za tak veľmi nízke ceny.

Notárske poplatky za overenie podpisu (oficiálne sa to nazýva osvedčenie pravosti podpisu) stanovuje jednotne pre všetkých notárov štát prostredníctvom  vyhlášky, ktorej prílohou je tzv. sadzobník.

Na matrike platíme poplatky za overenie pravosti podpisu na základe tzv. sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NRSR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

TIP Firmárne: Ak disponujete novým občianskym preukazom (eID) s čipom a certifikátom (elektronický podpis), listiny môžete podpisovať aj zadarmo, napríklad cez službu zep.disig.sk. Pozrite si k tomu videonávod.

Súvisiace články

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019
Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019

Elektronická komunikácia firiem s úradmi po novom

Elektronická komunikácia firiem s úradmi sa zintenzívňuje. Obchodné spoločnosti musia so štátom komunikovať už len online a živnostníkom povinnosti pribúdajú postupne – zatiaľ povinná elektronická komunikácia len s daňovým úradom. Aktualizované 26.10.2020.

17. jan, 2018
elektronická komunikácia s daňovým úradom

Elektronická komunikácia firiem s úradmi sa zintenzívňuje. Obchodné spoločnosti musia so štátom komunikovať už len online a živnostníkom povinnosti pribúdajú postupne – zatiaľ povinná elektronická komunikácia len s daňovým úradom. Aktualizované 26.10.2020.

17. jan, 2018

Založenie živnosti

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska počas stránkových hodín a vypísať potrebné tlačivá. Čakanie v rade, kolky a nestránkové dni sú na Slovensku bežná prax. Ako sa tomu vyhnúť? A ako zaplatiť menej?

27. dec, 2013
Ikonky podnikateľov

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska počas stránkových hodín a vypísať potrebné tlačivá. Čakanie v rade, kolky a nestránkové dni sú na Slovensku bežná prax. Ako sa tomu vyhnúť? A ako zaplatiť menej?

27. dec, 2013