Kto musí mať povinne eKasu a aké sú výnimky?

E-Kasa sa stala povinnosťou pre mnohých podnikateľov. Kto ju musí mať a na aké výnimky sa to nevzťahuje?

18. feb, 2020
Tím portálu Firmáreň
ekasa povinnost vynimky

Kto musí mať eKasu?

Od 1. júla 2019 sú eKasu povinné používať všetky fyzické aj právnické osoby, ktoré predávajú tovar alebo službu, skrátka prijímajú tržby. Môže ísť o tých, čo sa rozhodli založiť si živnosť alebo aj o tých, ktorí dali prednosť založeniu SRO. Za tržbu sa považuje platba prijatá na predajnom mieste buď v hotovosti, alebo prostredníctvom POS terminálu. Ale…

Povinnosť používať eKasu sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa tieto tri podmienky:

 1. Vykonáva podnikateľskú činnosť
 2. Prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste
 3. Predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu

Ak neplatia všetky tri podmienky naraz, eKasa nie je povinná. Podnikateľ napríklad nemusí používať eKasu, ak príjma za faktúry len bezhotovostné úhrady prevodom na účet. Ak však preddavok alebo úhradu faktúry prijíma v hotovosti, takáto platba sa už považuje za tržbu. 

Podnikateľ, ktorý nie je povinný eKasu používať, sa tak však môže rozhodnúť spraviť dobrovoľne. Rovnako dobrovoľne môže používať aj elektronickú registračnú pokladnicu.

Ktoré výnimky nemusia evidovať tržby v online eKase?

Existujú výnimky, pri ktorých zákon nevyžaduje evidenciu tržieb v online pokladnici ani v prípade, že boli prijaté v hotovosti. Aj v takomto prípade je však potrebné vystaviť príjmový doklad. 

Ide o tieto výnimky:

 • Predaj cenín (okrem poukazu podľa osobitného predpisu), cestovných lístkov MHD, telefónnych kariet a tlače
 • Predaj mincí z drahých kovov, zberateľských a pamätných mincí alebo bankoviek
 • Predaj poštových cenín na filatelistických burzách
 • Predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov
 • Predaj tovaru na dobierku
 • Predaj doplnkového tovaru a služieb v rámci pošty a vozidiel autobusovej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy
 • Predaj tovaru alebo poskytovanie služby osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, okrem prípadov, že tržbu za ňu prijíma osoba bez ťažkého postihnutia
 • Predaj živých zvierat okrem akvárijných rybičiek, exotických vtákov a zvierat, hadov a hlodavcov
 • Predaj tovaru a poskytovanie služieb vo vysokohorských zariadeniach, ktoré nie sú napojené na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie
 • Predaj vyrobeného tovaru a poskytovanie služieb v rámci praktického vyučovania žiakov

Niektoré vybrané služby majú taktiež výnimku na evidenciu tržieb prostredníctvom eKasy. Sú nimi:

 • Oprava plynových spotrebičov
 • Prenájom nehnuteľností
 • Upratovacie práce
 • Administratívne činnosti
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
 • Odťahovacia služba motorových vozidiel
 • Nákladná cestná doprava
 • Stavebné činnosti, medzi ktoré patria napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce a podobne

Súvisiace články

Čo je e-kasa a odkedy ju treba mať?

Od januára 2020 už pokladničný blok bez oficiálnej e-kasy (bez pokuty) nevydáte. Prečítajte si všetko o povinnosti napojenia pokladne na systémy finančnej správy.

17. feb, 2020
ekasa slovensko zakon terminy

Od januára 2020 už pokladničný blok bez oficiálnej e-kasy (bez pokuty) nevydáte. Prečítajte si všetko o povinnosti napojenia pokladne na systémy finančnej správy.

17. feb, 2020

5 najčastejších chýb pri zakladaní s. r. o.

Ak chcete zakladať eseročku, čaká vás dávka byrokracie. Úrady vás pošlú domov, keď nesplníte to, čo hovoria zákony, aj keby to bola len drobnosť. Tým sa založenie vašej spoločnosti môže pekne natiahnuť aj o niekoľko týždňov. Ak si na túto prekážkovú dráhu trúfate sami, tak vám práve týchto päť najčastejších chýb podnikateľov môže „zachrániť kožu”.

26. apr, 2016

Ak chcete zakladať eseročku, čaká vás dávka byrokracie. Úrady vás pošlú domov, keď nesplníte to, čo hovoria zákony, aj keby to bola len drobnosť. Tým sa založenie vašej spoločnosti môže pekne natiahnuť aj o niekoľko týždňov. Ak si na túto prekážkovú dráhu trúfate sami, tak vám práve týchto päť najčastejších chýb podnikateľov môže „zachrániť kožu”.

26. apr, 2016

Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 1. januára 2023.

16. feb, 2023
Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 1. januára 2023.

16. feb, 2023

Čo musím urobiť po založení SRO?

Rady odborníkov, čo urobiť po založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Nájdete tu aj náčrt základných povinností podnikateľa a zopár dobrých rád. Aktualizované 3. septembra 2023.

3. sep, 2023
Čo musím urobiť po založení živnosti

Rady odborníkov, čo urobiť po založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Nájdete tu aj náčrt základných povinností podnikateľa a zopár dobrých rád. Aktualizované 3. septembra 2023.

3. sep, 2023