Likvidácia občianskeho združenia

Ako zrušiť občianske združenie? Či už splnilo svoj účel alebo sa jednoducho stalo nepotrebným, v tomto článku sa dozviete, ako sa ho legálne zbaviť.

3. jan, 2023
Tím portálu Firmáreň
Likvidacia obcianskeho zdruzenia cez Firmaren

Združenie bez dlhov

Pre bezproblémové zrušenie občianskeho združenia a jeho výmaz z registra mimovládnych organizácií je dôležité, aby organizácia nebola “v mínuse”. Likvidácia občianskeho združenia síce nie je proces časovo najkratší (môže trvať aj rok), ale rozhodne ide o najtransparentnejší spôsob ukončenia činnosti združenia.

Rozhodnutie o rozpustení organizácie 

O dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia likvidáciou musí rozhodnúť kompetentný orgán neziskovky. Zvyčajne pôjde o najvyšší orgán, napríklad o členskú schôdzu združenia. O takomto rozhodnutí musí byť spísaná zápisnica, ktorá sa potom zasiela ministerstvu.

Rozhodnutie musí ďalej obsahovať vymenovanie osoby likvidátora (zvyčajne to býva aktuálny štatutárny orgán) a určenie spôsobu jeho konania. Aby bolo pre každého už na pohľad zrejmé, že organizácia končí, je potrebné rozhodnúť aj o zmene jej názvu. A to tak, že k aktuálnemu názvu sa pridajú slová “v likvidácií”.

Dve oznámenia

Vstup združenia do likvidácie treba do 15 dní oznámiť  Ministerstvu vnútra SR. V tomto prípade sa správny poplatok ešte neplatí.

Okrem toho je potrebné vstup do likvidácie oznámiť aj v Obchodnom vestníku. Podľa zákona sa tým splní podmienka kladená na likvidátora, informovať všetkých potenciálnych veriteľov združenia s výzvou, aby spolu s inými osobami a orgánmi, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote šesť mesiacov. Ak má združenie známych veriteľov, tým by mal likvidátor zaslať oznámenie osobitne.

Likvidáciu je teda možné ukončiť najskôr po uplynutí 6 mesačnej lehoty od zverejnenia oznámenia o vstupe združenia do likvidácie v Obchodnom vestníku. Úkonov je však potrebné urobiť ešte viac.

Chcem zlikvidovať združenie

Účtovníci

Do procesu likvidácie bývajú zapojení účtovníci, a to hneď niekoľko krát:

  • Najprv ku dňu, ktorý predchádza dňu vstupu združenia do likvidácie vyhotovia mimoriadnu účtovnú závierku.
  • Súčasne podajú daňové priznanie k dani z príjmu.
  • V prípade, ak je združenie registrované pre daň z príjmov právnických osôb, oznámia vstup združenia do likvidácie daňovému úradu.
  • Ku dňu určenému ako deň skončenia likvidácie vyhotovia ďalšiu mimoriadnu účtovnú závierku a opäť podajú daňové priznanie (za obdobie od vstupu združenia do likvidácie do  skončenia likvidácie).

TIP: Ideálny je stav, keď „bezdlhové“ združenie vstúpi do likvidácie aj bez majetku (organizácia sa ho môže zbaviť napríklad ešte pred rozhodnutím o rozpustení). Zjednoduší sa tým proces, pretože likvidátor nebude musieť majetok formálne speňažovať (rozpredávať). 

Záverečné úkony

O priebehu likvidácie spíše likvidátor konečnú správu a tiež návrh na rozdelenie prípadného likvidačného zostatku. V konečnej správe je potrebné uviesť aj adresu archivácie dokumentov združenia. 

Najvyšší orgán združenia potom opäť zasadne a schváli mimoriadnu účtovnú závierku a konečnú správu o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. O tomto rozhodnutí sa opäť spíše zápisnica. 

V Obchodnom vestníku sa bude zverejňovať opäť. Tento krát oznámenie o skončení likvidácie.

Výmaz občianskeho združenia

Keď toto všetko likvidátor absolvoval, zostáva už len zaslať ministerstvu návrh na výmaz občianskeho združenia, konečnú správu o priebehu likvidácie, fotokópiu oboch mimoriadnych účtovných závierok, kópiu oznámenia z obchodného vestníka, zápisnicu a kolok vo výške 16,5 eur.

Vyzerá to zložito? Aj keď si zvládnutie tohto procesu vyžaduje dobrú prax, likvidácia občianskeho združenia je rozhodne jednoduchšia ako likvidácia obchodnej spoločnosti. Zároveň však platí aj to, že ide o zložitejší proces ako je založenie občianskeho združenia.

Ak si na to netrúfate sami, dajte nám vedieť. Radi to vybavíme za vás.

Chcem zlikvidovať združenie

Súvisiace články

Ako je to s novými občianskymi preukazmi?

Začiatkom decembra 2022 začalo ministerstvo vnútra vydávať nové biometrické občianske preukazy. V čipe sú odtlačky dvoch prstov a podoba tváre. Nové eID má množstvo bezpečnostných prvkov, bude ho možné použiť aj bezkontaktne, bez klasickej čítačky a požiadať oň bude možné iba osobne. V tomto článku sa dozviete, kto si musí vybaviť nový občiansky preukaz a do kedy.

11. dec, 2022
Novy obciansky preukaz eID

Začiatkom decembra 2022 začalo ministerstvo vnútra vydávať nové biometrické občianske preukazy. V čipe sú odtlačky dvoch prstov a podoba tváre. Nové eID má množstvo bezpečnostných prvkov, bude ho možné použiť aj bezkontaktne, bez klasickej čítačky a požiadať oň bude možné iba osobne. V tomto článku sa dozviete, kto si musí vybaviť nový občiansky preukaz a do kedy.

11. dec, 2022

Ako na zmeny v občianskom združení?

Chystáte sa zmeniť adresu sídla občianskeho združenia, jeho ciele či názov? Alebo ste zmenili štatutárny orgán a potrebujete to nahlásiť do registra? V tomto článku sa dozviete, ako to urobiť a čo všetko k tomu potrebujete.

2. jan, 2023
Zmeny v obcianskom zdruzeni cez Firmaren

Chystáte sa zmeniť adresu sídla občianskeho združenia, jeho ciele či názov? Alebo ste zmenili štatutárny orgán a potrebujete to nahlásiť do registra? V tomto článku sa dozviete, ako to urobiť a čo všetko k tomu potrebujete.

2. jan, 2023