Podrobný návod na založenie občianskeho združenia bez pomoci – papiere, pero, pošta a kolok 66 eur

V tomto návode vás naučíme, ako si dokážete založiť občianske združenie úplne sami a nebudete pritom potrebovať ani eID s čítačkou. Všetko vybavíte v listinnej podobe, klasickým perom a poštou.

19. okt, 2020
Boris Kukumberg
Založenie občianskeho združenia bez pomoci

Založenie občianskeho združenia

Na registráciu občianskeho združenia nebudete potrebovať eID (nový občiansky preukaz s čipom a certifikátmi) a ani čítačku. Dokážete to urobiť klasicky – perom, papierom, prostredníctvom pošty a bez notára. Na druhej strane však takto štátu zaplatíte plný, nezľavnený registračný poplatok vo výške 66 eur.

Ak však patríte k tým, čo uprednostňujú online cestu (elektronicky s eID a cez slovensko.sk) alebo ak jednoducho idete po cene, prečítajte si iný náš návod.

1. Pripravte a vytlačte si dokumenty

Budete potrebovať dve listiny:

  • Návrh na registráciu občianskeho združenia – vytlačiť 1x
  • Stanovy – vytlačiť 2x

Použite vlastné dokumenty, ak ich máte k dispozícii. Ak dokumenty nemáte, vygenerujte si ich cez firmaren.sk za 19 eur – tieto vzorové listiny sú overené, štátom desiatky krát registrované a majú vychytané všetky „muchy“.

Odporúčame: Dôkladne si skontrolujte všetky osobné údaje (dátumy narodenia, dĺžne a mäkčene v priezviskách alebo v názvoch ulíc a podobne). Uistite sa tiež, že ste uviedli orientačné a súpisné čísla v adresách osôb presne tak, ako sú uvedené v ich občianskych preukazoch. Akákoľvek drobná chyba môže spôsobiť významné zdržanie celého procesu.

Overte si, či si už náhodou názov vášho združenia niekto pred vami nezaregistroval. Urobíte to tak, že pôjdete na stránku registra právnických osôb a ďalej budete postupovať podľa tohto video-návodu:

Neodporúčame: Meniť a dopĺňať dokumenty bez porady s právnikom. Ak ste si listiny nechali vygenerovať cez firmaren.sk, nemáte sa čoho báť. Sú automaticky vygenerované zo vzorov vypracovaných advokátskou kanceláriou a ich bezproblémová akceptovateľnosť ministerstvom je overená stovkami úspešných registrácii združení.

2. Dokumenty podpíšte klasicky, perom a bez notára takto:

  • Návrh na registráciu občianskeho združeniapodpisujú všetci traja členovia prípravného výboru uvedení na dokumente (ich podpisy nie je potrebné overovať u notára)
  • Stanovy“ sa vôbec nepodpisujú. Priložte ich vo dvoch vyhotoveniach k „Návrhu na registráciu občianskeho združenia“ (znamená 2x)

Poznámka: Pri tomto spôsobe založenia občianskeho združenia (klasický, papierový spôsob) nepoužívajte elektronický podpis (eID).

3. Kúpte si kolok 66 eur

Na ktorejkoľvek pošte si môžete kúpiť e-kolok v hodnote 66 eur. Za založenie občianskeho združenia klasickým, papierovým spôsobom sa štátu totiž platí poplatok 66 eur. (Pre porovnanie, elektronickým spôsobom je to iba 33 eur).

Tento kolok budete o chvíľu prikladať k „Návrhu na registráciu občianskeho združenia“ a zasielať na ministerstvo.

4. Všetko vložte do obálky a pošlite

Pre začatie procesu registrácie občianskeho združenia je potrebné, aby ste všetky dokumenty a kolok doručili na Ministerstvo vnútra SR – osobne alebo poštou. Do obálky teda vložte originály dokumentov takto:

  • Dokument Návrh na registráciu občianskeho združenia podpísaný všetkými členmi prípravného výboru (1x)

K návrhu do obálky priložte

  • Dokument Stanovy (2x) – nepodpísané
  • kolok v hodnote 66 eur (1x)

Obálku zašlite DOPORUČENE na adresu ministerstva:

Ministerstvo vnútra SR
Drieňová 22
821 03 Bratislava

Alebo dokumenty prineste osobne do podateľne ministerstva na rovnakú adresu.

Pozrite si aj detajlný video-návod:

5. Čakajte na registráciu združenia

Konanie o registrácii združenia sa začne dňom, kedy ministerstvo dostane kompletný návrh na registráciu OZ (spolu s kolkom a stanovami).

Na registráciu má ministerstvo zákonnú lehotu 15 dní. Reálne však môže registrácia trvať aj viac ako mesiac. Dátum registrácie uvádzajú úradníci spätne, aby dodržali desať-dňovú lehotu.

Pozor na chyby: V prípade, ak sa vyskytne chyba vo vašich údajoch alebo sa niečo iné ministerstvu nebude pozdávať, napíše a pošle vám list so žiadosťou o úpravu. Toto celý proces spomalí, pretože oficiálna 15-dňová lehota začne plynúť až vtedy, keď takéto prípadné chyby opravíte a doručíte opäť ministerstvu.

Súvisiace články

Elektronická schránka a jej aktivácia

Elektronická schránka na portáli slovensko.sk slúži na online komunikáciu so štátom. Automaticky ju má zriadenú každá firma a tiež občania SR od 18 rokov.  Ale kto má elektronickú schránku aj aktivovanú? A aký je rozdiel medzi zriadením a aktiváciou e-schránky? Prečítajte si najdôležitejšie informácie.

25. okt, 2020
slovensko.sk

Elektronická schránka na portáli slovensko.sk slúži na online komunikáciu so štátom. Automaticky ju má zriadenú každá firma a tiež občania SR od 18 rokov.  Ale kto má elektronickú schránku aj aktivovanú? A aký je rozdiel medzi zriadením a aktiváciou e-schránky? Prečítajte si najdôležitejšie informácie.

25. okt, 2020

Občianske združenie a jeho registrácia na 2%. Zozbierali sme najdôležitejšie otázky a tu sú odpovede

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

2. sep, 2023
Občianske združenie dane

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

2. sep, 2023