Pozrite si desať otázok a odpovedí ako si založiť občianske združenie

Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Firmáreň vám prináša odpovede na základné otázky týkajúce sa založenia občianskeho združenia.

23. okt, 2017
Jana Takáčová
Ako si založiť občianske združenie

1. Prečo si založiť občianske združenie? Aké sú jeho výhody?

Účelom občianskych združení je združovanie občanov s rovnakým cieľom, pričom najčastejšie sa jedná najmä o aktivity, ktoré za občanov nevykonáva štát. Ako príklad  možno uviesť ochranu kultúry a ľudských práv, šport, občiansku iniciatívu, vzdelávanie občanov v určitej oblasti a podobne.

Cez občianske združenie je možné získavať aj takzvané 2% z dane, čím sa potom dajú financovať jeho ciele.

Jednoduchosť založenia občianskeho združenia predstavuje ich ďalšiu nespornú výhodu. Pozrite si podmienky založenia občianskeho združenia.

2. Koľko trvá založenie občianskeho združenia?

Ministerstvo vnútra SR má na registráciu občianskeho združenia lehotu 15 dní. Realita však ukazuje, že to môže trvať aj mesiac či viac. Zákon hovorí, že, ak návrh na registráciu združenia nemá predpísané náležitosti alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor bezodkladne písomne (poštou) upozorní (najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu) s tým, že dokiaľ tieto vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.

Konanie o registrácii sa začne až potom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý už nemá chyby. Registráciu má ministerstvo vykonať do 10 dní od začatia konania a v tejto lehote má aj zaslať jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. V praxi sa však táto lehota málokedy dodržiava.

Portál Firmáreň využíva pre založenie občianskych združení overené postupy a dokumenty. Tým sa dokážeme vyhnúť nepríjemnému úradníckemu „ping-pongu“, ktorý celý proces iba predlžuje.

3. Čo všetko je na založenie občianskeho združenia potrebné?

Na založenie a registráciu občianskeho združenia treba:

  1. zriadiť prípravný výbor (pozostávajúci z troch osôb, z ktorých aspoň jedna je plnoletá)
  2. podať na ministerstvo vnútra návrh na registráciu (jednoduchý text na jednej A4)
  3. spísať stanovy
  4. zaplatiť kolok v hodnote 66,00 EUR (v prípade elektronického podania 33 EUR)

Ak necháte založenie občianskeho združenia na Firmáreň, ušetríte si starosti a čas. Ak však patríte k tým, ktorí si radi robia veci sami, vo Firmárni vám radi pomôžeme aj s tým aby ste si dokázali založiť aj združenie samostatne. Prípadne si prečítajte porovnanie, ktorý spôsob založenia „neziskovky“ vám viac vyhovuje.

4. Čo je to prípravný výbor občianskeho združenia?

Prípravný výbor občianskeho združenia sú traja ľudia, ktorí sa rozhodli založiť organizáciu. Zákon ich nenazýva zakladajúcimi členmi, pretože sa ešte nejedná o členov OZ. Prípravný výbor pozostáva z troch členov. Sú nimi občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.

Členovia prípravného výboru podpíšu návrh na registráciu občianskeho združenia, uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene do registrácie združenia.

5. Kde sa registruje občianske združenie?

Návrh na registráciu občianskeho združenia s prílohami sa podáva na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra občianske združenia registruje ako jediný orgán na Slovensku. Takže aj združenie v Košiciach treba registrovať na ministerstve vnútra v Bratislave. Poštou alebo osobne.

V prípade, že návrh na registráciu nie je kompletný, ministerstvo vnútra ho vráti na doplnenie. V prípade, že návrh je kompletný, ministerstvo vykoná registráciu do 15 dní a združeniu pridelí IČO.

I keď má ministerstvo na registráciu lehotu spomínaných 15 dní, realita ukazuje, že to môže trvať mesiac aj viac.

Od registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR je potrebné odlišovať jeho následnú registráciu ako príjemcu 2% zaplatenej dane.

6. Aký je ďalší krok po úspešnej registrácii na ministerstve vnútra?

Po prijatí potvrdenia o registrácii združenia (stanovy potvrdené ministerstvom) a osvedčenia o pridelení IČO (to tiež už vydáva ministerstvo vnútra a nie štatistický úrad), treba zvolať najvyšší orgán združenia, na ktorom sa príjmu noví členovia a zvolia sa funkcionári združenia. Členovia prípravného výboru nie sú automaticky aj členovia združenia po jeho registrácii. Stiahnite si vzor zápisnice z prvého zastadnutia najvyššieho orgánu združenia.

7. Je potrebné zaregistrovať združenie na daňovom úrade a požiadať o DIČ?

Ak občianske združenie plánuje vykonávať činnosť, ktorá nie je hlavným predmetom jeho vzniku a nie je uvedená v stanovách alebo ak združenie plánuje zamestnávať ľudí, prípadne podnikať, musí sa zaregistrovať aj na daňovom úrade a požiadať o udelenie DIČ. Takisto, ak sa združenie rozhodne podnikať a vybaviť si živnostenské oprávnenie. DIČ je daňové identifikačné číslo pre daň z príjmu právnickej osoby. Prideľuje ho daňový úrad v mieste sídla občianskeho združenia.

Viac odpovedí na najčastejšie otázky si pozrite v našich krátkych videách:

8. Čo sú to stanovy občianskeho združenia a čo majú obsahovať? Môžu sa meniť?

Stanovy sú základný dokument fungovania občianskeho združenia, ktorý musí obsahovať:

  1. názov združenia,
  2. sídlo,
  3. cieľ jeho činnosti,
  4. orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
  5. ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
  6. zásady hospodárenia.

Stanovy sa predkladajú Ministerstvu vnútra SR pri registrácii občianskeho združenia. Ministerstvo stanovy preskúma a ak sa mu niečo nepozdáva, poštou ich vráti navrhovateľovi s výzvou na úpravu – ak sa nepoužijú „overené“ vzorové stanovy, stáva sa to relatívne často. Čas registrácie sa tým predlžuje aj o týždne.

9. Čo sa týka sídla združenia, musím preukazovať vzťah k budove?

Na rozdiel od živnosti či spoločnosti s ručením obmedzeným, v prípade registrácie občianskeho združenia nie je potrebné preukazovať vlastnícky vzťah k sídlu združenia a netreba predkladať žiadne doklady, nájomné zmluvy alebo osobitné súhlasy vlastníka nehnuteľnosti. Môže sa to zdať ako veľmi nedokonalá právna úprava, ale je to tak. Adresu sídla občianskeho združenia si môžete uviesť kdekoľvek na Slovensku, dokonca aj bez toho, aby o tom vlastník alebo obyvateľ danej adresy vedel. Neodporúčame však takúto prax, pretože na túto adresu bude združeniu chodiť všetka oficiálna pošta.

10. Aké orgány majú mať občianske združenia?

Zákon žiadnym spôsobom nešpecifikuje povinné orgány občianskych združení. Z logiky veci však vyplýva, že by mali byť aspoň dva. Stanovy najčastejšie obsahujú identifikáciu štatutárnych orgánov (napríklad predseda, riaditeľ a podobne), ktoré konajú v mene združenia navonok a názov a kompetencie najvyššieho orgánu združenia (napríklad členská schôdza, rada členov a podobne). Ďalšími orgánmi môžu byť napríklad dozorné orgány či kontrolné orgány.

Náš tip

Ciele občianskeho združenia je dobré rozpísať čo najširšie z viacerých dôvodov. Je to preto, aby bolo v budúcnosti možné zahrnúť čo najviac aktivít a čo najviac členov, a ďalej preto, lebo príjmy, ktoré pochádzajú z predmetu činnosti združenia nepodliehajú dani. Rovnako je dobré myslieť na činnosti, na ktoré je možné získať 2% (sú uvedené v zákone) a tieto tiež zahrnúť medzi ciele združenia.

Súvisiace články

Chcete občianske združenie a prijímať 2%? Založte si ho do konca roka!

Občianske združenie sa hodí na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemá jednoznačného vlastníka a netreba ani nahlasovať jeho konečného užívateľa výhod. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

18. okt, 2015
Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie sa hodí na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemá jednoznačného vlastníka a netreba ani nahlasovať jeho konečného užívateľa výhod. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

18. okt, 2015

Toto je osem dôvodov, prečo si založiť občianske združenie

Založiť občianske združenie je pomerne jednoduché. Okrem tejto výhody však občianske združenia prinášajú celý rad ďalších benefitov ktoré môžete využiť. V nasledujúcom texte si v bodoch pozrite prehľad výhod založenia občianskeho združenia.

9. nov, 2017
občianske združenie

Založiť občianske združenie je pomerne jednoduché. Okrem tejto výhody však občianske združenia prinášajú celý rad ďalších benefitov ktoré môžete využiť. V nasledujúcom texte si v bodoch pozrite prehľad výhod založenia občianskeho združenia.

9. nov, 2017

Ako si zaregistrovať občianske združenie?

Ako si založiť občianske združenie? Zvládnete to úplne sami podľa návodu alebo celý proces necháte bezstarostne na niekoho iného? Cez portál firmaren.sk to viete urobiť obidvomi spôsobmi. Pozrite si porovnanie a vyberte si.

16. nov, 2019
Občianske združenie

Ako si založiť občianske združenie? Zvládnete to úplne sami podľa návodu alebo celý proces necháte bezstarostne na niekoho iného? Cez portál firmaren.sk to viete urobiť obidvomi spôsobmi. Pozrite si porovnanie a vyberte si.

16. nov, 2019

Založ si občianske združenie sám/sama

Potrebujete občianske združenie, ale najradšej by ste si ho založili sám alebo sama? Presne pre vás je určený tento návod. Podrobne vám ukážeme, ako si dokážete založiť občianske združenie svojpomocne a bez platenia veľkých súm právnikom.

27. okt, 2019
Zalozenie OZ svojpomocne

Potrebujete občianske združenie, ale najradšej by ste si ho založili sám alebo sama? Presne pre vás je určený tento návod. Podrobne vám ukážeme, ako si dokážete založiť občianske združenie svojpomocne a bez platenia veľkých súm právnikom.

27. okt, 2019