5 najčastejších chýb pri zakladaní s. r. o.

Ak chcete zakladať eseročku, čaká vás dávka byrokracie. Úrady vás pošlú domov, keď nesplníte to, čo hovoria zákony, aj keby to bola len drobnosť. Tým sa založenie vašej spoločnosti môže pekne natiahnuť aj o niekoľko týždňov. Ak si na túto prekážkovú dráhu trúfate sami, tak vám práve týchto päť najčastejších chýb podnikateľov môže „zachrániť kožu”.

26. apr, 2016
Tím portálu Firmáreň

Aktualizované 1.10.2019

1. Neuvážený výber obchodného mena

V prvom rade si musíte určiť obchodné meno, ktoré ešte v obchodnom registri neexistuje. Často sa domnievame, že keď zmeníme časť zaregistrovaného mena, tak ho už môžeme používať a je to v poriadku. Štandardne vám súd zamietne obchodné meno v dvoch situáciách:

  • Zmeníte iba jeho právnu formu.

Príklad: V registri nájdete názov Firmáreň.sk, s. r. o. a vy si dáte meno Firmáreň.sk, spol. s r. o.

  • Na odlíšenie využijete bodku, pomlčku, medzeru, lomku (/) alebo hashtag. Tie sa však ako rozlišovacie znaky zvyčajne neakceptujú.

Príklad: Ak si chcete dať meno Firmáreň sk (teda bez bodky), súd vám to môže zamietnuť, pretože sa javí ako totožné s už zapísaným obchodným menom Firmáreň.sk. Všetko však záleží od konkrétneho úradníka.

2. Chyby v dokumentoch

Keď si eseročku zakladáte sami, najdôležitejšie dokumenty musíte mať overené notárom alebo na matrike. Vo väčšine prípadov sú akceptované aj podpisy s použitím nového eID (kvalifikovaný elektronický podpis). Súd odmietne vašu registráciu, ak nebudete mať všetky podpisy na spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine úradne overené (alebo bez KEP s časovou pečiatkou).

Ďalšou chybou bývajú dátumy. Napríklad, keď máte na zakladateľskej zmluve alebo spoločenskej listine dátum napríklad 21. mája a na ostatných dokumentoch bude figurovať skorší dátum (20. máj). Platí, že firma je založená dňom podpisu zakladajúcej zmluvy, a preto ostatné papiere môžu byť podpísané iba v rovnaký deň alebo neskôr. Nie však ani o deň skôr.

Aj keď zákon už umožňuje fyzicky nevkladať do banky základné imanie, v zakladajúcich listinách musia byť jeho parametre uvedené. Ako výška základného imania a rozsah jeho splatenia, tak aj výška vkladov a rozsah ich splatenia. Ak ide o jednoosobovú s. r. o., všetky musia byť 5000 eur. Pri viacosobových môže byť kombinácii viac.

3. Problémy s predmetmi podnikania

Jedným z krokov pri založení spoločnosti s ručeným obmedzeným býva aj cesta na živnostenský úrad. Aj pri s. r. o. musíte získať živnostenské oprávnenie. Problémom je, keď uvediete predmety podnikania, ktoré nie sú živnosťami, ale sú podnikaním podľa iného, než živnostenského zákona . Ak by ste v ohlásení uviedli ako predmet podnikania napr. ambulanciu, prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony či taxislužbu, musíte sa na živnostenský úrad vrátiť ešte raz a podanie opraviť. Pri týchto činnostiach totiž nejde o živnosť a je potrebné vybavovať ich na inom príslušnom úrade (napríklad na dopravnom úrade, VÚC a podobne).

4. Nepredloženie všetkých listín na súd

Zakladanie s. r. o. je skutočne sprevádzané množstvom papierov. Okrem spoločenskej zmluvy potrebujete mať aj napríklad Vyhlásenie správcu vkladu alebo Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla s. r. o. Ak tieto listiny nepredložíte, prípadne ak ich predložíte, ale nebudú podpísané správnymi osobami, zápis spoločnosti sa opäť posunie.

5. Dlh spoločníka na daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni

Nielen čistý register trestov, ale ani žiadne podlžnosti na daňovom úrade a sociálnych odvodoch. Táto podmienka platí pre všetkých spoločníkov rovnako. Zaujímavé však je, že dlhy na odvodoch v zdravotnej poisťovni založeniu spoločnosti neprekážajú. O dlhoch, ktoré prekážajú pri založení SRO si viac prečítajte si v tomto článku.

Založiť S. R. 0.

Tím portálu Firmáreň.sk

Súvisiace články

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019
Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019

Dlhujete sociálke? Od 1. septembra si už SRO nezaložíte

Založenie SRO povolí štát dlžníkom Sociálnej poisťovne už len do 31. augusta 2018. Novinka platná od 1. septembra pritvrdila pravidlá a okrem daňových dlžníkov si eseročku nezaložia už ani dlžníci na sociálnych odvodoch.

13. aug, 2018
Založenie sro v 2018

Založenie SRO povolí štát dlžníkom Sociálnej poisťovne už len do 31. augusta 2018. Novinka platná od 1. septembra pritvrdila pravidlá a okrem daňových dlžníkov si eseročku nezaložia už ani dlžníci na sociálnych odvodoch.

13. aug, 2018