Ak chcete zlikvidovať svoju firmu urobte to ešte do konca tohto roka

Od nového roka (2017) sa zavádza daň z dividend, do ktorej spadá aj daň z likvidačného zostatku (7%). Zároveň sa tento rok (2016) už neaplikuje zdravotný odvod z likvidačného zostatku vo výške 14%.  Využite „dieru“ v zákone a vstúpte so svojou eseročkou do likvidácie do konca roka 2016 – nebudete platiť ani jedno ani druhé.

5. dec, 2016
Tím portálu Firmáreň
Likvidácia firmy

Najvýhodnejšie je vstúpiť do likvidácie do konca roka

Ak plánujete zrušiť svoju firmu, vstúpte s ňou do likvidácie do konca roka 2016 a nebudete platiť z likvidačného zostatku  ani zdravotný odvod vo výške 14% a ani novo schválenú daň z dividend vo výške 7%. Je to medzera v zákone – vyhnete sa aj jednému aj druhému. Okrem toho, nebudete musieť platiť ani cent daňovej licencie za rok 2017.

Čo to znamená vstúpiť do likvidácie?

Ide o zápis do obchodného registra, že firma je v likvidácii. Od toho momentu sa oficiálne začína celý proces likvidácie, ktorý môže trvať aj rok. Čiže valné zhromaždenie rozhodne o zrušení firmy s likvidáciou, ustanoví likvidátora a tieto skutočnosti sa návrhom na zápis zmien zapíšu do obchodného registra. Obchodné meno firmy bude potom znieť ako pred tým ale s novým povinným dodatkom „v likvidácii“. Ak chcete využiť túto medzeru v zákone, zápis vstupu do likvidácie musí obchodný register vykonať s dátumom do 31.12.2016. Zvyšok likvidácie môžete dokončiť aj budúci rok.

Vstúpiť do likvidácie

Čo je to likvidačný zostatok?

Zjednodušene je likvidačný zostatok všetko to, čo po ukončení procesu likvidácie účtovne vo firme zostane. Tento zostatok, ak je kladný, sa potom rozdelí medzi spoločníkov podľa ich dohodnutých podielov (tak ako sa vypláca zisk). Napríklad, ak ste si firmu založili dvaja (nie je podstatné kedy) a nerobili ste s ňou vôbec nič, teda ani nič ste nenakupovali ani nepredávali, účtovne vo firme stále figuruje základné imanie (min. 5000 eur), ktoré bude tvoriť likvidačný zostatok od nového roka zdaňovaný vo výške 7%.

Ako vstúpiť do likvidácie?

Ako prvé je potrebné, aby valné zhromaždenie (alebo jediný spoločník) rozhodlo o zrušení spoločnosti, jej vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora. Následne sa táto skutočnosť dá zapísať do obchodného registra.
Firmáreň administratívne zabezpečuje vstup s.r.o. do likvidácie iba za 120 eur, vrátane súdnych poplatkov. Následný proces je možné dokončiť v priebehu nasledujúceho roka alebo neskôr. Ak si na to netrúfate sami, radi pomôžeme.

Vstúpiť do likvidácie

Tím portálu Firmáreň