Ako je to s novými občianskymi preukazmi?

Začiatkom decembra 2022 začalo ministerstvo vnútra vydávať nové biometrické občianske preukazy. V čipe sú odtlačky dvoch prstov a podoba tváre. Nové eID má množstvo bezpečnostných prvkov, bude ho možné použiť aj bezkontaktne, bez klasickej čítačky a požiadať oň bude možné iba osobne. V tomto článku sa dozviete, kto si musí vybaviť nový občiansky preukaz a do kedy.

11. dec, 2022
Tím portálu Firmáreň
Novy obciansky preukaz eID

Občiansky preukaz nepoužívam na elektronickú komunikáciu

Ak občiansky preukaz nepoužívate na elektronickú komunikáciu a nepodpisujete s ním listiny, nemusíte v najbližších rokoch robiť nič. Stačí si sledovať platnosť preukazu. Tá končí najneskôr až v roku 2031, kedy sa všetky staré preukazy budú povinne vymieňať za nové. Aktualizované k 7.7.2023.

Občiansky preukaz používam na elektronickú komunikáciu

Ak svoj občiansky preukaz (eID) na elektronickú komunikáciu využívate, odporúčame vám pozrieť sa na dátum jeho vydania a postupovať nasledovne:

1. Pokiaľ ste si eID vybavili iba nedávno, s dátumom vydania 21. júna 2021 alebo neskôr, znamená to, že ho ani v tomto prípade v najbližších rokoch nemusíte meniť. Občiansky preukaz by vám mal platiť až do 3. augusta 2031 (ak jeho platnosť na ňom uvedená nekončí skôr). Čo však urobiť môžete kedykoľvek online, je stiahnutie si kvalifikovaných certifikátov na elektronický podpis, ak ich ešte v eID nemáte nahraté.

2. Ak na svojom občianskom preukaze s čipom vidíte dátum vydania do 20. júna 2021 (vrátane), máte dve možnosti:

Prvá možnosť. Za predpokladu, že takýto občiansky preukaz (eID) síce na elektronickú komunikáciu využívate (napríklad sa prihlasujete do e-schránky na slovensko.sk), ale s ním nerobíte elektronický podpis, opäť nemusíte robiť nič a stačí vám počkať na skončenie jeho platnosti, čo je najneskôr do 3. augusta 2031. Ak si takýto preukaz nevymeníte, budete sa s ním môcť iba prihlásiť do štátnej e-schránky, ale nebudete z nej môcť odosielať podania na úrady, ktoré vyžadujú elektronický podpis (napríklad úkony katastra nehnuteľností, daňové priznanie a podobne). A nepodarí sa vám s ním ani elektronicky podpisovať dokumenty.

Druhá možnosť. Ak eID s dátumom vydania do 20. júna 2021 (vrátane) používate nie len na prihlasovanie sa do e-schránky na slovensko.sk, ale ním aj elektronicky podpisujete dokumenty alebo podania na úrady (napríklad kataster, sociálna poisťovňa, daňový úrad a pod.), nezostáva vám iné, ako rýchlo požiadať o nový občiansky preukaz. Vytvárať elektronický podpis sa s ním totiž dá iba do konca roka 2022. Vtedy skončila platnosť jeho čipu. O nový biometrický preukaz je možné požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov ale iba osobne (online možnosť je už zrušená).

Video: Ako je to s novými občianskymi preukazmi

Prečo vymieňame preukazy?

Dôvody na výmenu eID sú dva:

Prvým je už spomínané skončenie doby (k 31.12.2022) platnosti certifikátov v čipoch “starých” občianskych preukazoch, vydaných pred 21. júnom 2021. Samotné občianske preukazy zostávajú síce platné a možno sa nimi riadne preukazovať, avšak čip už platiť nebude.

Druhým dôvodom je európske nariadenie, podľa ktorého od augusta 2031 musí každý doklad totožnosti, vydaný v krajine EÚ obsahovať biometrické údaje (rovnako, ako ich už obsahujú cestovné pasy). Takže skôr či neskôr sa výmene pôvodných eID za nové, biometrické, nevyhne nikto z nás. Všetky občianske preukazy vydané pred decembrom 2022 totiž stratia platnosť najneskôr 3. augusta 2031 a budú nahradené novými, biometrickými preukazmi.

Tip pre konateľov eseročiek:

Zmenu občianskeho preukazu u osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod, od 7.7.2023 už nie je potrebné oznamovať obchodnému registru, pokiaľ je táto osoba občan SR. Pri cudzincoch táto povinnosť stále platí a každú zmenu dokladu totožnosti zapísaného v obchodnom registri je potrebné nahlásiť.

Zhrnutie

Od 31.12.2022 končí platnosť čipov na občianskych preukazoch vydaných do 20.6.2021 (OP však budú platiť naďalej). Preukazy vydané po 20.6.2021 zostanú platné, vrátane ich čipov, až do 3.8.2031.

Od 1.12.2022  štát vydáva nové, už len biometrické občianske preukazy.

Najneskôr 3.8.2031 skončí platnosť všetkých pôvodných občianskych preukazov (nie len ich čipov ale aj celých OP) vydaných do 30.11.2022, teda aj tých, čo boli vydané do aj po 20.6.2021.

Súvisiace články

Ako podpísať dokument s občianskym preukazom

Za osvedčenie pravosti podpisu u notára už platiť nemusíte. Prečítajte si, ako podpísať listinu elektronicky, zadarmo a s rovnakým výsledkom ako keby ste to urobili u notára alebo na matrike.

20. okt, 2021
Elektronicky podpis

Za osvedčenie pravosti podpisu u notára už platiť nemusíte. Prečítajte si, ako podpísať listinu elektronicky, zadarmo a s rovnakým výsledkom ako keby ste to urobili u notára alebo na matrike.

20. okt, 2021

Ako si založiť živnosť?

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014
Notebook a nástroje

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014