Ako si otvoriť kaderníctvo

Tím portálu Firmáreň

Lucia nedávno skončila strednú kadernícku školu a posledný rok praxovala v prestížnych kaderníckych salónoch. Nechce byť zamestnaná na pracovnú zmluvu a jej plánom je otvoriť si vlastné kadernícke štúdio. Rozhodla sa založiť si živnosť a poskytovať kadernícke služby. Čo všetko na to potrebuje?

Začiatok podnikania

Ako živnostníčka Lucia prvý rok nemusí platiť sociálne odvody. Ak si založí živnosť v januári, je to dokonca jeden a pol roka. To je pre ňu veľmi dôležité, lebo v prvých mesiacoch bude potrebovať každý zarobený cent na investovanie do zariadenia a do reklamných letákov. Zobrala si mikropôžičku na rozbeh podnikania, nakúpila potrebné zariadenie a jediné, čo jej zostáva je založenie živnosti.

Čo musí spĺňať kaderník/kaderníčka

Kadernícke služby sú zaradené do remeselných živností. To znamená, že okrem všeobecných podmienok je potrebné splniť aj osobitnú podmienku odbornej spôsobilosti.

 1. Všeobecné podmienky na založenie remeselnej živnosti sú nasledovné:
  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov, nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť v slovenskom jazyku) – občan SR ho však predkladať nemusí, živnostenský úrad si ho vyžiada sám.
 2. Osobitnou podmienkou je preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. Túto odbornú spôsobilosť preukážete
  1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  4. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
  5. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Lucia absolvovala kadernícke stredoškolské vzdelanie a má v odbore aj výučný list, takže odbornú spôsobilosť preukáže bez problémov, navyše absolvovala aj rok praxe v prestížnych kaderníckych štúdiách.

Aké sú poplatky

Správny poplatok za každú viazanú živnosť je 15 eur. Ak sa rozhodnete pre elektronické podanie, napríklad cez portál firmaren.sk, ušetríte až 50 % a zaplatíte za ňu len 7,50 eur. Plus, môžete si pridať aj neobmedzený počet voľných živností (napríklad maloobchodný predaj, poradenstvo a podobne).

Ako si založiť živnosť

Aby ste mohli začať podnikať, musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení – založiť si živnosť. To vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa vášho trvalého bydliska (ak ste fyzická osoba) alebo podľa sídla firmy (ak ste právnická osoba).

Môžete využiť dva spôsoby:

 1. klasický spôsob – osobnou návštevou živnostenského úradu v mieste trvalého bydliska alebo
 2. založenie živnosti online – elektronicky, napríklad cez portál firmaren.sk alebo ak máte zaručený elektronický podpis cez ústredný portál slovensko.sk.

Čo všetko kadernícka živnosť zahŕňa

Ak si zriadite živnosť na kadernícke služby môžete sa venovať úprave pánskych, dámskych a detských vlasov strihaním, umývaním, farbením (odfarbovaním), melírovaním, tónovaním, tvarovaním (vodovou, fúkanou a inou onduláciou). Navyše môžete robiť holenie, farbenie a úpravu obočia, vykonávať rôzne druhy masáže vlasovej pokožky; aplikáciu schválených kozmetických prípravkov, slúžiacich k regenerácii vlasov. Môžete upravovať a strihať brady a fúzy, tvoriť módne strihy a účesy, zahusťovať a predlžovať vlasy. Manikúra a pedikúra je už však predmetom inej remeselnej živnosti.

Ďalšie súvisiace články:

Založenie živnosti online

Ako si nahlásiť prevádzkáreň

Začínate podnikať a potrebujete štartovací kapitál?

Tím portálu firmaren.sk

____

Cez portál firmaren.sk si môžete jednoducho:

založiť živnosť

založiť s.r.o.

založiť občianske združenie

vybaviť likvidáciu firmy, prevod firmy

alebo zmeniť údaje vo firme ( napríklad v s.r.o.: zmena sídla, zmena konateľa, zmena názvu, rozšírenie predmetu podnikania a podobne alebo vo vašej živnosti: zmena názvu, zmena adresy, pridanie živností a podobne)