Ako si založiť živnosť?

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. A začiatok roka je ten najlepší čas. Prinášame postup ako si založiť živnosť v roku 2014 a prehľad o základných poplatkoch. Článok ponúka aj informáciu o povinných odvodov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne, ktoré musí živnostník platiť v roku 2014. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok.

8. jan, 2014
Tím portálu Firmáreň
Notebook a nástroje
Tím portálu Firmáreň

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. A začiatok roka je ten najlepší čas. Prinášame postup ako si založiť živnosť v roku 2014 a prehľad o základných poplatkoch. Článok ponúka aj informáciu o povinných odvodov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne, ktoré musí živnostník platiť v roku 2014. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok.

Postup pri založení živnosti

PRVÝ KROK:

Založenie živnosti sa začína ohlásením živnosti na okresnom (živnostenskom) úrade jedným z nasledovných spôsobov:

  1. Osobne na živnostenskom úrade v okresnom meste, v ktorom má podnikateľ trvalé bydlisko (a ak ide o s.r.o., v ktorom sídlo)
  2. Elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR (www.slovensko.sk), ak vlastníte zaručený elektronický podpis
  3. Online, napríklad cez portál www.firmaren.sk

Pozrite si aj článok o porovnaní založenia živnosti klasicky a online.

DRUHÝ KROK:

Po otvorení živnosti už živnostníkovi ostáva iba návšteva Sociálnej poisťovne, avšak tá až do 1.7.2015 nie je povinná (pokiaľ si živnosť zakladá v roku 2014 a iba ak prekročí určitý príjem za rok 2014. Pri založení živnosti živnostenský úrad zabezpečí automaticky registráciu na daňovom úrade, registráciu do systému povinného zdravotného poistenia a pre slovenskú fyzickú osobu aj bezplatný výpis z registra trestov.
Pozrite si ďalší článok o povinnostiach po založení živnosti.

Aké sú odvody v roku 2014

Odvody

Preddavky

Poznámka

Zdravotné poistenie

min. 56, 35 eur/mes.


Odvody sú 14% z vymeriavacieho základu (min. z 4830 eur a max. z 47160 eur za rok)
.

Sociálne poistenie

min. 133, 77 eur/mes.

POZOR: Založenie živnosti v roku 2014 znamená, že nie je potrebné prihlasovať sa do sociálnej poisťovne a platiť preddavky skôr ako 1.7.2015.

Kedy môžem začať podnikať

Ak sa iba chystáte založiť živnosť, podnikať môžete začať už v deň ohlásenia živnosti, hoci živnostenský list vám príde neskôr. To isté platí, ak si chcete rozšíriť živnosť ako existujúci živnostník. Samozrejme, takto rýchlo to ide v prípade, ak sú splnené všetky povinnosti pri ohlásení živnosti.

Koľko stojí založenie živnosti

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

 

 

 

Osobne

Zaručený elektronický podpis

Firmaren.sk

na každú voľnú živnosť

5 eur

0 eur

0 eur (25 eur)

na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť

15 eur

7,50 eur

7,50 eur

Pozrite si súvisiaci článok o porovnaní ceny za založenie živnosti klasicky a online.
V priebehu každého týždňa si cez portál firmáreň.sk založia svoju živnosť desiatky podnikateľov.

Potrebujem výpis z registra trestov?

Živnostenský úrad automaticky zabezpečí aj bezplatný výpis z registra trestov pre fyzickú osobu s bydliskom v SR. Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR, preukáže splnenie podmienky bezúhonnosti výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte jej pôvodu.

Chcem si založiť živnosť online

Článok spracoval tím portálu firmaren.sk

Už viac ako 10 000 podnikateľov si uľahčuje prácu vďaka SuperFaktúra.sk. Vyskúšajte ju aj vy, podnikajte s radosťou.

Už viac ako 10 000 podnikateľov si uľahčuje prácu vďaka SuperFaktúra.sk. Vyskúšajte ju aj vy, podnikajte s radosťou.