Ako vyplniť daňové priznanie online a ako požiadať o jeho odklad – návody pre živnostníka

V tomto článku nájdete tieto návody:

 • Ako si elektronicky odložiť daňové priznanie ako živnostník
 • Ako vyplniť daňové priznanie online ako fyzická osoba
 • Ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu s daňovou správou ako živnostník
11. mar, 2020
Tím portálu Firmáreň
danove priznanie online zivnostnik

Ako si elektronicky odložiť daňové priznanie ako fyzická osoba

Potrebujete si ako živnostník odložiť daňové priznanie? Musíte tak urobiť najneskôr do 31. marca a už jedine elektronickou cestou. Spravíte to takto:

1. Otvorte si stránku finančnej správy. Ak ešte nemáte registráciu, návod nájdete v tomto článku nižšie. Ak máte, prihláste sa červeným tlačidlom na hornej lište, a zvoľte jeden z troch spôsobov prihlásenia.

2. V sekcii Katalógy kliknite na položku Katalóg formulárov. V zobrazenej tabuľke vyhľadajte riadok Daň z príjmov fyzickej osoby a rozkliknite ho kliknutím na šípku vľavo. Z rozbalených možností vyberte „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania‟. Tiež pri ňom kliknite na šípku vľavo a rozbaľte tak samotný dokument. Otvoríte ho kliknutím na ikonu zošita s perom napravo.

3. Niektoré osobné údaje sú už vo formulári predvyplnené. Vyberte rok, za ktorý chcete daňové priznanie odložiť. Zadajte novú lehotu na podanie daňového priznania. Dátum musí byť posledný deň kalendárneho mesiaca. 

 • Ak máte príjmy iba zo Slovenska, zaškrtnite prvé okienko. V takom prípade môže byť najneskorší dátum odkladu daňového priznania 30. jún daného roka.
 • V prípade, že si odkladáte daňové priznanie z dôvodu príjmov mimo SR, zaškrtnite druhé okienko. Najneskorší dátum môže byť posledný októbrový deň daného roka.

4. Vyplnený formulár treba elektronicky podpísať. Najprv sa uistite, že máte spustenú aplikáciu eID Certificate Propagator, aby sa vám zobrazili podpisové certifikáty. Vytiahnite eID kartu z čítačky, znova ju tam vložte a zadajte váš BOK-kód. Na ľavej strane okna kliknite na tlačidlo Podpísať KEPom, ďalej na Podpísať a OK, následnej zadajte váš KEP PIN a stlačte Ďalej. Zelený nápis v okne vám potvrdí, že dokument bol podpísaný. 

5. Podpísaný formulár treba ešte odoslať. Spravíte to tlačidlom Podať podpísané KEPom na ľavej strane okna. Kliknutím na Potvrdiť sa vyplnený a podpísaný formulár odošle na finančnú správu.

Ako vyplniť daňové priznanie online ako fyzická osoba

Živnostníci sú už povinní podávať daňové priznania iba online, vypĺňajú tlačivo B. Ne-podnikatelia túto povinnosť zatiaľ nemajú, ak sa však tak rozhodnú, môžu vyplniť a podať tlačivo A. Ako na elektronické podanie daňového priznania?

1. Otvorte si stránku finančnej správy. Prihláste sa kliknutím na červené tlačidlo v prvej hornej časti stránky a zvoľte jednu z troch možností prihlásenia. Ak ešte registráciu nemáte, návod nájdete nižšie v tomto článku.

2. V zobrazenej ponuke vyberte v sekcii Katalógy položku Katalóg formulárov. V tabuľke vyhľadajte riadok Daň z príjmov fyzickej osoby a rozkliknite ho kliknutím na šípku vľavo. Z rozbalenej ponuky vyberte dokument „Daňové priznanie k dani z príjmu FO‟.

 • Ak ste mali príjem len zo závislej činnosti, rozkliknite si položku „Daňové priznanie k dani z príjmu FO (typ A)‟.
 • Ak ste mali príjem zo živnosti, rozkliknite si položku „Daňové priznanie k dani z príjmu FO (typ B)‟.

Dokument pre príslušný rok otvoríte kliknutím na ikonku zošita s perom na pravej strane.

3. Pokračujeme s vypĺňaním daňového priznania typu B. Na prvej strane vyplňte osobné údaje. Niektoré z nich sú už predvyplnené. Ak máte pridelené DIČ, nevypĺňate údaj o dátume narodenia. Ak je vyplnený, vymažte ho. Vyberte kód SK NACE pre hlavnú činnosť vášho podnikania. 

4. V I. oddieli máte už vyplnené meno a adresu. V II. oddieli vyplňte kontaktné údaje, aj keď nie sú povinné. Je dobré mať ich vyplnené, ak by vás chcel kontaktovať daňový úrad. 

5. Ak sa vás to týka, vyplňte údaje na uplatnenie základu zníženia dane a daňového bonusu v III. oddieli.

6. V IV. oddieli v Tabuľke č. 1 vpíšte do riadku 2 príjem zo živnosti a sumu dotácie, ak ste nejakú dostali na začiatku podnikania. Systém vás automaticky navádza, ktoré riadky máte ďalej vypĺňať. V dolnej lište sa zobrazujú pomôcky. Do riadku 10 vpíšte súhrnnú sumu za predchádzajúce, stačí použiť dvojklik.

7. Ak si uplatňujete výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) pri príjmoch podľa § 6 zákona o dani z príjmov, označte jednu z dvoch možností:

 • § 6 ods. 1 a 2 zákona (pre príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) 
 • § 6 ods. 4 zákona (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu) 

V ďalšom riadku vpíšte dokázateľne zaplatené zdravotné a sociálne poistenie. Následne sa vráťte do riadku 10 Tabuľky č. 1 a dvojklikom v druhom stĺpci automaticky vypočítajte výšku paušálnych výdavkov

8. Do riadku 41 vpíšte sumu vašich príjmov (príjem zo živnosti + dotáciu). Do riadku 42 vpíšte sumu paušálnych výdavkov. Do riadku 43 kliknite dvojklikom a automaticky sa vám vyráta základ dane z rozdielu položiek v riadkoch 42 a 43. Túto sumu vpíšte aj do riadku 47 a aj do kolóniek 55 a 57. 

9. Ak nemáte príjmy z kapitálového majetku ani iné príjmy, oddiel VII. a oddiel VIII. sa vás netýkajú.

10. V IX. oddieli vyplňte sumu čiastkového základu dane v riadku 72. Keď následne dvojklikom kliknete do riadku 73, zobrazí sa suma nezdaniteľnej časti základu dane. Túto sumu vpíšte aj do riadku 77. V riadku 78 systém po dvojkliku vyráta základ dane z príjmov po znížení o nezdaniteľnú časť. Tú istú sumu vpíšte aj do riadku 80. Riadok 81 predstavuje daňovú povinnosť, ktorá sa vypočíta ako 19 % zo základu dane. Môže byť aj nulová. Toto číslo vpíšte aj do riadkov 90, 105, 107, 113 a 125. Ak nemáte príjmy zo zahraničia a nemáte zaplatené preddavky na daň, ostatné kolónky medzi týmito riadkami nevypĺňate.

11. Ak si nechcete poukázať podiel zaplatenej dane, zakliknite políčko Neuplatňujem postup podľa § 50 zákona v XII. oddieli.

12. V riadku 143 uveďte počet príloh. Samotné tlačivo daňového priznania obsahuje 3, preto aj keď neprikladáte žiadne prílohy, systém automaticky nastaví 3 prílohy.

13. Vyplňte dátum dňa, keď podávate daňové priznanie.

14. V prílohe č. 3 vyplňte riadok 11 sumou, ktorú ste zaplatili na sociálnom poistení, a riadok 13 sumou, ktorú ste zaplatili na zdravotnom poistení. 

15. Vyplnené daňové priznanie si môžete pred odoslaním skontrolovať kliknutím na tlačidlo Kontrolovať v ľavej časti okna. Kontrola však prebieha už počas vypĺňania.  

16. Vyplnený formulár treba elektronicky podpísať. Ak používate eID, uistite sa, že máte spustenú aplikáciu eID Certificate Propagator – inak sa vám nezobrazia podpisové certifikáty. Zadajte váš BOK-kód. Stlačte tlačidlo Podpísať KEPom, ktoré nájdete v ľavej časti okna. V ďalších krokoch kliknite na Podpísať, potom OK, následne zadajte váš KEP PIN a stlačte tlačidlo Ďalej. V okne by sa vám mal objaviť zelený nápis „Formulár bol podpísaný‟.

17. Pozor, podpísaný formulár treba ešte aj odoslať. Spravíte tak stlačením tlačidla Podať podpísané KEPom. Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa vyplnený a podpísaný formulár odošle na finančnú správu.

Ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu s daňovou správou ako živnostník

Živnostníci sú povinní všetky daňové priznanie podávať výlučne online a s finančnou správou môžu komunikovať už iba elektronicky. Takto sa zaregistrujete na online komunikáciu s daňovým úradom:

1. Otvorte si stránku finančnej správy. Na hornej lište vpravo kliknite na sivé tlačidlo Registrácia. Vyberte si jeden z troch spôsobov registrácie:

 • Registrácia s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID)
 • Registrácia s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)
 • Registrácia vyplnením registračného formulára

2. Pre náš príklad sme zvolili registráciu s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Pripojte k počítaču čítačku eID kariet s vaším občianskym preukazom (čipom nahor) a zadajte bezpečnostný kód (BOK).

3. Vyplňte formulár Registrácia na portál. Zvoľte si osobný identifikačný kód. Ak ste fyzická osoba, podnikateľ, ktorý koná sám za seba, zaškrtnite políčko Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie a vyberte možnosť s daňovým úradom. Vyplnený formulár odošlite tlačidlom Registrovať.

4. Po úspešnom odoslaní formulára vám do e-mailovej schránky príde e-mail s aktivačným odkazom. Kliknite naň a potvrďte svoju registráciu. Týmto je hotová registrácia a autorizácia pre fyzickú osobu, ktorá koná sama za seba.

Ak za vás má s daňovým úradom komunikovať účtovníčka alebo účtovník, musíte im na to udeliť udeliť splnomocnenie. Pozrite si návod, ako na to. 

Firmáreň pre podnikateľov vytvára návody zadarmo a predstavuje moderné riešenie pre založenie s.r.o., zmeny v obchodnom registri, založenie živnosti a podobne.

Súvisiace články

Komu sa oplatí odklad daňového priznania

Vo všeobecnosti platí, že odloženie daňového priznania sa oplatí tomu, kto ho nestíha podať alebo do 31. marca nemá na zaplatenie dane. Živnostník môže v niektorých prípadoch na odklade dane aj ušetriť až 600 eur (napr. ak by mu mala od júla 2023 vzniknúť povinnosť platiť sociálne odvody).

12. mar, 2022
Odloženie priznania

Vo všeobecnosti platí, že odloženie daňového priznania sa oplatí tomu, kto ho nestíha podať alebo do 31. marca nemá na zaplatenie dane. Živnostník môže v niektorých prípadoch na odklade dane aj ušetriť až 600 eur (napr. ak by mu mala od júla 2023 vzniknúť povinnosť platiť sociálne odvody).

12. mar, 2022

Čo musím urobiť po založení SRO?

Rady odborníkov, čo urobiť po založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Nájdete tu aj náčrt základných povinností podnikateľa a zopár dobrých rád. Aktualizované 3. septembra 2023.

3. sep, 2023
Čo musím urobiť po založení živnosti

Rady odborníkov, čo urobiť po založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Nájdete tu aj náčrt základných povinností podnikateľa a zopár dobrých rád. Aktualizované 3. septembra 2023.

3. sep, 2023

Zmena bydliska alebo priezviska konateľa v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022
Zmena adresy v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022

Ako splnomocniť účtovníčku na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom

Aby za vás mohli vaša účtovníčka alebo účtovník komunikovať online s finančnou správou, musíte im na to udeliť splnomocnenie. Pripravili sme pre vás návod, ako na to:

11. mar, 2020
splnomocnenie na danovy urad uctovnicka

Aby za vás mohli vaša účtovníčka alebo účtovník komunikovať online s finančnou správou, musíte im na to udeliť splnomocnenie. Pripravili sme pre vás návod, ako na to:

11. mar, 2020