Nová povinnosť pre občianske združenia – nahláste údaje o štatutárnom orgáne (návod)

Všetky občianske združenia založené pred rokom 2019 majú povinnosť nahlásiť ministerstvu vnútra údaje o osobe štatutárneho orgánu. Do konca júna tohto roka to bolo zadarmo, teraz už oznámenie stojí 16,50 eur. Napriek tomu si splňte túto povinnosť čo najskôr, pretože inak vám štát neumožní prijímať verejné zdroje, vrátane 2% z dane. Pozrite si bezplatný návod ako na to a stiahnite si vzory.

23. jún, 2019
Boris Kukumberg
Občianske združenie - nahlásenie údajov štatutárneho orgánu na ministerstvo

Nová povinnosť sa týka starých organizácií

Každé občianske združenie, ktoré Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo pred rokom 2019 (týka sa to však aj odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov, vrátane ich organizačných jednotiek), musí oznámiť údaje o svojom štatutárnom orgáne ministerstvu. Nové neziskovky, založené v roku 2019 a neskôr, túto dodatočnú povinnosť nemajú, pretože nahlásili údaje o štatutárnom orgáne povinne už pri ich založení.

Čo treba nahlásiť

Údaje o štatutárnom orgáne – takým orgánom môže byť napríklad predseda združenia, riaditeľ klubu, prezident asociácie a podobne – putujú do Registra mimovládnych neziskových organizácii. Prostredníctvom Ministerstva vnútra SR doň nahlasujeme tieto údaje o osobe/osobách štatutárneho orgánu občianskeho združenia:

  1. Meno a priezvisko
  2. Adresa trvalého pobytu
  3. Dátum narodenia
  4. Rodné číslo
  5. Deň vzniku funkcie

Ako nahlásiť údaje na ministerstvo

Na ministerstvo treba poslať aspoň dva dokumenty, plus e-kolok v hodnote 16,50 eur:

  • Oznámenie aktuálnych údajoch o štatutárnom orgáne – je to jednoduchý text s údajmi, ktoré uvádzame vyššie. Pozor, podpis je potrebné úradne osvedčiť u notára!
  • Dokument alebo dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne – môže ísť napríklad o zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, kde sa takáto osoba zvolila za štatutárny orgán.

Dokumenty môžete zaslať poštou alebo priniesť osobne na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia verejnej správy
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

alebo online s eID cez portál slovensko.sk, všeobecná agenda.

Stiahnite si vzor oznámenia a zápisniceVložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov a zasielaním noviniek.

(Ak vám do emailovej schránky nič neprišlo, skontrolujte si, prosím, spamový kôš. Ak používate službu Gmail, skontrolujte si aj záložku „Promotions“.)

Do kedy treba údaje nahlásiť

Zákon o združovaní občanov uvádza termín do 30. júna 2019. Dôležité je, aby ste oznámenie v tomto termíne aspoň odoslali.

Ak lehotu nestihnete, ministerstvo vám vyrubí poplatok 16,50 eur.

Čo je však oveľa horšie, ak si povinnosť nesplníte vôbec, nebudete môcť získať ani 2% zo zaplatenej dane ani prijať žiadne iné dotácie či granty z verejných zdrojov, či nadobúdať majetok štátu, obce alebo VÚC.

Nová povinnosť prišla s novým registrom

Štát zákonom zriaďuje nový Register mimovládnych neziskových organizácií, kde budú verejné všetky údaje o neziskovkách. Hoci by mal byť register verejne dostupný až o dva roky od jeho zriadenia (2021), už dnes máme povinnosť doň nahlasovať údaje.

Zakladáte si občianske združenie?

Ak si zakladáte nové občianske združenie, nezabudnite už do návrhu na jeho registráciu vložiť údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. Inak vám návrh ministerstvo vráti.

Zmenili ste štatutárny orgán?

Opäť novinka. Pri zmene štatutárneho orgánu existujúceho občianskeho združenia, zákon o združovaní občanov vyžaduje, okrem iného, zaslanie na ministerstvo

  • oznámenie o zmene údajov štatutárneho orgánu, ktorý podpisuje aj pôvodný štatutár a aj nový štatutár, pričom obidva podpisy musia byť úradne osvedčené na matrike,
  • listiny, z ktorých tieto zmeny vyplývajú – napríklad zápisnica z členskej schôdze.

Stiahnite si vzor oznámenia a zápisniceVložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov a zasielaním noviniek.

(Ak vám do emailovej schránky nič neprišlo, skontrolujte si, prosím, spamový kôš. Ak používate službu Gmail, skontrolujte si aj záložku „Promotions“.)

Súvisiace články

Ako financovať občianske združenie?

Kde zohnať peniaze? Jedna z najčastejších otázok sprevádzajúcia občianske združenie. Prečítajte si niekoľko zaujímavých tipov.

12. máj, 2019
občianske združenie

Kde zohnať peniaze? Jedna z najčastejších otázok sprevádzajúcia občianske združenie. Prečítajte si niekoľko zaujímavých tipov.

12. máj, 2019

Toto je osem dôvodov, prečo si založiť občianske združenie

Založiť občianske združenie je pomerne jednoduché. Okrem tejto výhody však občianske združenia prinášajú celý rad ďalších benefitov ktoré môžete využiť. V nasledujúcom texte si v bodoch pozrite prehľad výhod založenia občianskeho združenia.

9. nov, 2017
občianske združenie

Založiť občianske združenie je pomerne jednoduché. Okrem tejto výhody však občianske združenia prinášajú celý rad ďalších benefitov ktoré môžete využiť. V nasledujúcom texte si v bodoch pozrite prehľad výhod založenia občianskeho združenia.

9. nov, 2017