Prerušte alebo zrušte si živnosť a ušetrite na odvodoch

Aký je rozdiel medzi zrušením a pozastavením živnosti? Ak živnosť nepotrebujete, zrušte si ju alebo prerušte. Ušetríte tak na odvodoch.

4. nov, 2014
Tím portálu Firmáreň
Zrušenie živnosti online cez Firmáreň
Ak ste na živnosť minulý rok zarobili viac ako 6 552 eur a nepotrebujete ju, zrušte alebo pozastavte si ju najneskôr do 30. júna 2021. Ak ste doteraz sociálku neplatili, vyhnete sa tak povinnosti platiť mesačné sociálne odvody vo výške 180,99 eur už od 1. júla 2021.
Kto sociálne odvody neplatil a v minulom roku nezarobil viac ako 6 552 eur, odvody nebude platiť aj naďalej a ak nemá iný dôvod na skončenie s podnikaním, so zrušením alebo pozastavením nepotrebnej živnosti sa ponáhľať nemusí.

Prerušiť alebo zrušiť živnosť?

Ak sa k podnikaniu už nevrátite, živnosť si zrušte. Založiť si ju môžete kedykoľvek nanovo. Ak však do budúcna ešte plánujete podnikať alebo máte sezónnu prácu či jednoducho cestujete na dlhší čas do zahraničia, živnosť sa oplatí skôr pozastaviť (prerušiť). Prerušenie živnosti sa oplatí aj vtedy, ak ste platcom DPH a chcete ním zostať aj po obnovení živnostenského oprávnenia.

TIP: Pozrite si najnovšie video vysvetľujúce všetky súvislosti so zrušením a pozastavením živnosti:

Porovnanie: zrušenie versus pozastavenie živnosti

 

PRERUŠENIE ŽIVNOSTI

ZRUŠENIE ŽIVNOSTI

Doba

Prerušenie živnosti je možné kedykoľvek a na akúkoľvek dobu, avšak nie spätne. Doba musí byť presne stanovená od – do. (Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 bola minimálna hranica zrušená, avšak živnosť mohla byť zrušená maximálne na 3 roky – toto už po novom neplatí.)

Doba nie je ohraničená. Odo dňa skončenia živnosti už živnostník nie je podnikateľom.

Obnovenie podnikania

Podnikanie možno obnoviť kedykoľvek počas plynutia pozastavenia.
Živnosť sa automaticky obnoví po uplynutí stanovenej doby prerušenia.

Po zrušení živnosti nie je možné podnikanie obnoviť, ale živnosť treba založiť nanovo.

Náklady na opätovné podnikanie

Obnovenie predchádzajúcej živnosti zadarmo, ak je automatické. Činnosti v živnostenskom liste zostávajú rovnaké.

Platí sa celá suma za založenie, pretože ide o nové založenie živnosti.

Cena za službu ONLINE cez Firmáreň

19,- eur

19,- eur

Sociálne odvody

Počas prerušenia sa sociálne odvody neplatia.
Prerušenie sa musí oznámiť sociálnej poisťovni do 30 dní od prerušenia.

Od skončenia živnosti sa sociálne odvody neplatia.
Zrušenie sa nemusí oznamovať Sociálnej poisťovni, pretože tak urobí živnostenský úrad automaticky.

Zdravotné odvody

Počas pozastavenia živnosti sa zdravotné odvody neplatia.

Od zrušenia živnosti sa zdravotné odvody neplatia.

Dane

Za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bola živnosť aktívna sa dane platia a daňové priznanie sa podáva čo aj za jeden deň podnikania v roku. Preddavky na daň sa neplatia.

Za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bola živnosť aktívna sa dane platia a daňové priznanie sa podáva čo aj za jeden deň podnikania v roku.

Pozor, pri prerušení živnosti sa živnosť automaticky obnoví, bez toho, aby vás živnostenský úrad na to upozornil. Dátum skončenia pozastavenia si ustrážte.

Skončenie živnosti alebo jej prerušenie je možné nie len úplne, teda pre všetky predmety podnikania, ale aj čiastočne, iba pre niektoré z predmetov podnikania, v ktorých už ďalej nechcete podnikať.

Kedy je najlepší čas zrušiť alebo pozastaviť živnosť

Najlepšie je ukončiť biznis pred začiatkom júla v tom roku, kedy by živnostníkovi vznikla povinnosť platiť príspevky do sociálnej poisťovne (tá vzniká na základe príjmu za predchádzajúci rok). Ak ste to nestihli, je lepšie skončiť podnikanie ku koncu príslušného kalendárneho roka – podnikateľ sa tak vyhne daňovému priznaniu za začatý rok.

Ako si pozastaviť alebo zrušiť živnosť?

Pozastaviť (prerušiť) alebo úplne ukončiť živnostenské podnikanie, môžete tromi spôsobmi:
– osobne na živnostenskom úrade v okresnom meste podľa vášho trvalého pobytu,
– elektronicky cez štátnu stránku slovensko.sk,
– online cez jednoduchý portál firmáreň.sk.

3 dôvody prečo si prerušiť alebo zrušiť živnosť cez portál firmáreň.sk

  1. Nemusíte cestovať osobne na živnostenský úrad v mieste svojho trvalého bydliska (na inom úrade ako tam, kde bývate to totiž osobne nevybavíte)
  2. Ušetríte čas aj dovolenku – ak pracujete, nemusíte si brať dovolenku na návštevu živnostenského úradu počas ich úradných hodín
  3. Zjednodušíte si život – nemusíte vypĺňať neprehľadné formuláre alebo sa trápiť so štátnym portálom

Pozastavenie alebo zrušenie živnosti stojí cez portál firmáreň.sk iba 19 eur.
Treba však poznamenať, že niektorí ľudia stále uprednostňujú vybavenie zrušenia alebo pozastavenia živnosti tradične, teda osobne. Vidia v tom tieto výhody:

  • zrušenie živnosti je bez poplatku a za pozastavenie živnosti (prerušenie živnosti) zaplatíte na úrade 3 eurá (na zváženie je už iba čas a náklady na cestovanie, ktoré tomu venujete),
  • nie je potrebná čítačka ani eID.

Chcem zrušiť / pozastaviť živnosť rýchlo a iba za 19€

Potvrdenie o zrušení alebo pozastavení živnosti

Pri pozastavení alebo zrušení živnosti online, živnostenský úrad vydá potvrdenie, že živnosť je zrušená alebo pozastavená od určitého dňa alebo ak si konkrétny deň nezvolíte, tak odo dňa nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o zrušení alebo pozastavení živnosti. Potvrdenie vám úrad doručí do 30 dní.

Čo treba urobiť po zrušení alebo pozastavení živnosti

Daňový úrad:
Živnostenský úrad a Firmáreň cez tento úrad automaticky oznámi zrušenie alebo pozastavenie živnosti daňovému úradu. Po doručení potvrdenia o zrušení živnosti treba daňový úrad požiadať o zrušenie registrácie a vrátiť kartičku DIČ (osvedčenie o registrácii pre daň z príjmu), a to do konca nasledovného mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k pozastaveniu alebo zrušeniu živnosti. O zrušenie registrácie požiadajte iba v prípade, ak nemáte iné príjmy SZČO (napríklad z prenájmu bytu, finančné poradenstvo a podobne).

Ak ste platiteľom DPH, je potrebné vrátiť aj kartičku pre IČ DPH (osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty) a tiež požiadať o zrušenie registrácie pre DPH elektronicky. Tu je však pri pozastavení živnosti (na rozdiel od zrušenia živnosti) možnosť nerušiť registráciu DPH a podávať nulové daňové priznania pre DPH ďalej. Poraďte sa s účtovníkom.

Nezabudnite ani na daňové priznanie či účtovnú závierku, ktorá sa robí podľa toho, kedy bola činnosť ukončená. Ak končíte podnikanie počas roka, po uzatvorení účtovných kníh či daňovej evidencie urobte mimoriadnu účtovnú závierku. Ak skončíte podnikanie koncom decembra, robíte už len riadnu účtovnú závierku.

Zdravotná poisťovňa:

Živnostenský úrad automaticky oznámi zrušenie alebo pozastavenie živnosti vašej zdravotnej poisťovni.

Sociálna poisťovňa:

Od 1. 1. 2015 a len pre ukončenie živnosti platí, že Sociálna poisťovňa sama pošle v lehote 20 dní od zániku sociálneho poistenia informáciu o tejto skutočnosti, a teda už nemusíte túto skutočnosť oznamovať.  Neplatí to pri prerušení živnosti, kde oznamovacia povinnosť stále trvá.
Ak máte zamestnancov, právne vzťahy s nimi súvisiace treba riešiť vopred.

Ostatné:

Skončenie oznámte aj všetkým ostatným inštitúciám (napr. banky) a zmluvným partnerom (dodávateľom, odberateľom a pod.). Urobte to čo najskôr.

TIP: Ak ste sa rozhodli prejsť na eseročku, živnosť si ponechajte až do vtedy, kým nebudete mať v rukách zaregistrovanú novú firmu. Nerušte živnosť skôr. Vyhnete sa tak viacerým problémom.

Chcem zrušiť / pozastaviť živnosť rýchlo a iba za 19€

Tím portálu firmaren.sk

Súvisiace články

Zrušenie živnosti alebo pozastavenie živnosti

Ak sa chystáte skončiť živnosť, najlepší čas je urobiť tak do konca júna alebo do konca roka. Vyhnete sa tak napríklad povinnosti platiť prípadné sociálne odvody alebo podávať daňové priznanie za aktuálny rok. Okrem toho, odvody sa každoročne zvyšujú. Pozrite sa, či je výhodnejšie živnosť skončiť, alebo iba pozastaviť.

11. dec, 2013
Zavriet zivnost online cez Firmaren

Ak sa chystáte skončiť živnosť, najlepší čas je urobiť tak do konca júna alebo do konca roka. Vyhnete sa tak napríklad povinnosti platiť prípadné sociálne odvody alebo podávať daňové priznanie za aktuálny rok. Okrem toho, odvody sa každoročne zvyšujú. Pozrite sa, či je výhodnejšie živnosť skončiť, alebo iba pozastaviť.

11. dec, 2013

Potrebujete zrušiť živnosť? S týmto návodom to urobíte z obývačky a zadarmo

Zrušenie živnosti je jednoduchá záležitosť. Ako to však urobiť čo najvýhodnejšie – online a zadarmo? Pozrite si tento podrobný návod.

16. mar, 2020
Zrusenie zivnosti online cez Firmaren

Zrušenie živnosti je jednoduchá záležitosť. Ako to však urobiť čo najvýhodnejšie – online a zadarmo? Pozrite si tento podrobný návod.

16. mar, 2020

3 dôvody prečo si prerušiť alebo zrušiť živnosť online

Prerušte alebo zrušte si živnosť ešte do konca júna a vyhnite sa tak povinnosti platiť sociálne odvody. Ak ste živnostník a od 1. júla tohto roka vám má vzniknúť povinnosť začať platiť sociálne poistenie, pričom živnosť už na zvyšnú časť roka nepotrebujete, teraz je najlepší čas si ju prerušiť alebo zrušiť. Aktualizované 18.3.2021.

17. jún, 2015

Prerušte alebo zrušte si živnosť ešte do konca júna a vyhnite sa tak povinnosti platiť sociálne odvody. Ak ste živnostník a od 1. júla tohto roka vám má vzniknúť povinnosť začať platiť sociálne poistenie, pričom živnosť už na zvyšnú časť roka nepotrebujete, teraz je najlepší čas si ju prerušiť alebo zrušiť. Aktualizované 18.3.2021.

17. jún, 2015

Najčastejšie otázky o prerušení živnosti

Biznisu sa načas prestalo dariť. Denne dostávame desiatky otázok ohľadne dočasného prerušenia podnikania. Zozbierali sme tie najčastejšie a prinášame vám ich aj s odpoveďami.

25. mar, 2020
Prerušenie a pozastavenie živnosti - Firmáreň

Biznisu sa načas prestalo dariť. Denne dostávame desiatky otázok ohľadne dočasného prerušenia podnikania. Zozbierali sme tie najčastejšie a prinášame vám ich aj s odpoveďami.

25. mar, 2020