Rozšírenie predmetu podnikania – poľnohospodárstvo a lesníctvo nie je živnosťou

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.

9. dec, 2013
Tím portálu Firmáreň
Osobný rasť

Čo nie je živnosťou

Podľa živnostenského zákona,  predmet podnikania poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych  a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja nie je živnosťou a živnostenský úrad osvedčenie s takouto živnosťou nevydá.

Z rovnakého dôvodu živnostenský úrad nevydá ani osvedčenie na podobný predmet podnikania, ktorým je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín. Na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, sa vzťahuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Na tento predmet činnosti je potrebný súhlas príslušného obecného úradu.

Čo je živnosťou

V oblasti poľnohospodárstva je možné využiť viaceré predmety podnikania, ktoré sú voľnou živnosťou. Napríklad:

  • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  • Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  • Chov vybraných druhov zvierat
  • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  • Poskytovanie služieb v rybárstve

Tieto činnosti možno zahrnúť do zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným, následne ich ohlásiť na príslušný živnostenský úrad, ktorý vydá osvedčenie o podnikateľskej činnosti a toto potom s návrhom na zápis podať do obchodného registra.

Ako postupovať

Podnikateľ (spoločnosť s ručením obmedzeným), ktorý už existuje a potrebuje mať v obchodnom registri zapísanú poľnohospodársku prvovýrobu môže postupovať tak, že uvedie tieto činnosti do zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. V tomto prípade nepodá ohlásenie na príslušný živnostenský úrad, ale priamo podá návrh na zápis do obchodného registra, v ktorom tento predmet tiež uvedie. Prikladajú sa štandardné prílohy (napr. rozhodnutie jediného spoločníka alebo zápisnica z valného zhromaždenia a pod.), pričom vznik oprávnenia na túto činnosť nie je potrebné ničím preukazovať, teda nie je potrebné prikladať žiadnu osobitnú prílohu – povolenie.

Čo je potrebné

S.r.o., ktorá je už zapísaná v obchodnom registri bude na zápis potrebovať tieto dokumenty:

  1. Zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny
  2. Úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy so zapracovanou zmenou
  3. Návrh na zápis zmien do obchodného registra

Aj tieto zmeny v s.r.o. si dokážete vybaviť cez portál firmáreň.sk za 89,- eur, vrátane poplatku do obchodného registra.

Súvisiace články

Ako si rozšíriť predmet podnikania?

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Od 1. februára 2020 sa menia podmienky na jej získanie. Pribúda povinnosť absolvovať odbornú skúšku. Prečítajte si podrobnosti.

24. júl, 2013
Ako si založiť živnosť

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Od 1. februára 2020 sa menia podmienky na jej získanie. Pribúda povinnosť absolvovať odbornú skúšku. Prečítajte si podrobnosti.

24. júl, 2013

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019
Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019

Zmena bydliska alebo priezviska konateľa v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022
Zmena adresy v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022