Stratili ste stanovy občianskeho združenia? Požiadajte o duplikát

Neviete nájsť originál stanov vášho občianskeho združenia s registračnou pečiatkou? Prečítajte si, ako jednoducho požiadať o ich duplikát.

5. nov, 2020
Tím portálu Firmáreň
Odpis stanov občianskeho združenia

Stanovy občianskeho združenia

Občianske združenie registruje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky tak, že na stanovy združenia vytlačí pečiatku s registračným číslom a dátumom vzniku združenia. Ministerstký úradník k pečiatke pripojí svoj podpis. Opečiatkovanými stanovami sa potom združenie preukazuje, že je platne zaregistrované.

Stanovy sa nepoužívajú veľmi často, a tak sa môže ľahko stať, že ich po niekoľkých rokoch neviete nájsť. Namiesto dlhého hľadania máte možnosť sa obrátiť na ministerstvo vnútra a požiadať o vydanie tzv. duplikátu stanov, ktorý sa rovná originálu.

Žiadosť o vydanie duplikátu

O duplikát stanov možno požiadať písomne, jednoduchou žiadosťou, ktorá môže vyzerať napríklad takto:

Žiadosť o vydanie duplikátu stanov

Dovoľujeme si Vás požiadať o vydanie duplikátu stanov občianseho združenia s názvom  ..............................., 
so sídlom  ..............................., 
IČO: ............................... .

Kolok v hodne 13 eur prikladáme.

S pozdravom

_____________________
Meno a priezvisko
Podpis štatutárneho orgánu 
(podpis nemusí byť osvedčený u notára)

V žiadosti možno uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt.

K žiadosti je potrebné priložiť e-kolok v hodnote 13 eur. Kolok je možné zakúpiť napríklad na pošte.

Žiadosť doručte osobne do podateľne alebo poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia verejnej správy
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86  Bratislava 29

Súvisiace články

Chcete občianske združenie a prijímať 2%? Založte si ho do konca roka!

Občianske združenie sa hodí na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemá jednoznačného vlastníka a netreba ani nahlasovať jeho konečného užívateľa výhod. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

18. okt, 2015
Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie sa hodí na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemá jednoznačného vlastníka a netreba ani nahlasovať jeho konečného užívateľa výhod. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

18. okt, 2015

Občianske združenie a jeho registrácia na 2%. Zozbierali sme najdôležitejšie otázky a tu sú odpovede

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

2. sep, 2023
Občianske združenie dane

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

2. sep, 2023