Stratili ste stanovy občianskeho združenia? Požiadajte o duplikát

Neviete nájsť originál stanov vášho občianskeho združenia s registračnou pečiatkou? Prečítajte si, ako jednoducho požiadať o ich duplikát.

5. nov, 2020
Tím portálu Firmáreň
Odpis stanov občianskeho združenia
Tím portálu Firmáreň

Neviete nájsť originál stanov vášho občianskeho združenia s registračnou pečiatkou? Prečítajte si, ako jednoducho požiadať o ich duplikát.

Stanovy občianskeho združenia

Občianske združenie registruje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky tak, že na stanovy združenia vytlačí pečiatku s registračným číslom a dátumom vzniku združenia. Ministerstký úradník k pečiatke pripojí svoj podpis. Opečiatkovanými stanovami sa potom združenie preukazuje, že je platne zaregistrované.

Stanovy sa nepoužívajú veľmi často, a tak sa môže ľahko stať, že ich po niekoľkých rokoch neviete nájsť. Namiesto dlhého hľadania máte možnosť sa obrátiť na ministerstvo vnútra a požiadať o vydanie tzv. duplikátu stanov, ktorý sa rovná originálu.

Žiadosť o vydanie duplikátu

O duplikát stanov možno požiadať písomne, jednoduchou žiadosťou, ktorá môže vyzerať napríklad takto:

Žiadosť o vydanie duplikátu stanov

Dovoľujeme si Vás požiadať o vydanie duplikátu stanov občianseho združenia s názvom  ..............................., 
so sídlom  ..............................., 
IČO: ............................... .

Kolok v hodne 13 eur prikladáme.

S pozdravom

_____________________
Meno a priezvisko
Podpis štatutárneho orgánu 
(podpis nemusí byť osvedčený u notára)

V žiadosti možno uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt.

K žiadosti je potrebné priložiť e-kolok v hodnote 13 eur. Kolok je možné zakúpiť napríklad na pošte.

Žiadosť doručte osobne do podateľne alebo poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekcia verejnej správy
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86  Bratislava 29

Súvisiace články

18. okt, 2015

Chcete občianske združenie a prijímať 2%? Založte si ho do konca roka!

Občianske združenie sa hodí na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemá jednoznačného vlastníka a netreba ani nahlasovať jeho konečného užívateľa výhod. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

Občianske združenie sa hodí na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemá jednoznačného vlastníka a netreba ani nahlasovať jeho konečného užívateľa výhod. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

18. okt, 2015
4. dec, 2016

Občianske združenie a jeho registrácia na 2%. Zozbierali sme najdôležitejšie otázky a tu sú odpovede

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

4. dec, 2016