Založenie živnosti

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska počas stránkových hodín a vypísať potrebné tlačivá. Čakanie v rade, kolky a nestránkové dni sú na Slovensku bežná prax. Ako sa tomu vyhnúť? A ako zaplatiť menej?

27. dec, 2013
Tím portálu Firmáreň
Ikonky podnikateľov
Tím portálu Firmáreň

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska počas stránkových hodín a vypísať potrebné tlačivá. Čakanie v rade, kolky a nestránkové dni sú na Slovensku bežná prax. Ako sa tomu vyhnúť? A ako zaplatiť menej?

Porovnávame založenie živnosti online so založením živnosti tradičným spôsobom.

Komu sa oplatí založiť si živnosť online?

Z porovnania uvedeného v tabuľke nižšie vyplýva, že založenie živnosti online ale aj rozšírenie živnosti online cez portál firmaren.sk sa oplatí vtedy, keď podnikateľ:

  1. Chce ušetriť peniaze a potrebuje viac ako 5 predmetov podnikania.
    Za neobmedzený počet voľných živností zaplatí iba 25 € (Predmety podnikania – činnosti, pri ktorých nie je potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť sa nazývajú voľné živnosti. Napríklad: kúpa a predaj, administratívne služby, počítačové služby, prenájom automobilu a podobne).
  2. Nemá čas ísť vybaviť živnosť na živnostenský úrad počas ich stránkových hodín.
    Živnosť môže založiť z domu, z kancelárie ale aj zo zahraničia a to aj mimo pracovných hodín a bez čakania v rade.
  3. Žije mimo svojho trvalého bydliska alebo a nemôže cestovať na jeho živnostenský úrad.
    Živnosť môže založiť kdekoľvek na diaľku – online. Napríklad obyvateľ z východnej časti Slovenska si môže otvoriť živnosť v Bratislave, alebo naopak.
  4. Má rád jednoduché riešenia a online služby.

V priebehu každého týždňa si cez portál firmáreň.sk založia svoju živnosť desiatky podnikateľov.

 

TRADIČNE

živnostenský úrad

ONLINE

firmaren.sk

Poplatok za 6 voľných živností

30 € (každá ďalšia 5 €)

25 € (neobmedzený počet)

Poplatok za 10 voľných živností

 

50 € (každá ďalšia 5 €)

25 € (neobmedzený počet)

Poplatok za viazanú/remeselnú živnosť

15 €

7,50 €

Stránkové hodiny

Iba v pracovných dňoch. Štvrtok – nestránkový deň.

Nonstop

Náročnosť

Tradičné úradnícke postupy na živnostenskom úrade

Jednoduché online riešenie

Vzdialenosť

Návšteva živnostenského úradu v mieste trvalého bydliska

Na diaľku – kdekoľvek

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list)

Podnikateľ dostane:
– dokument

Podnikateľ dostane:
– dokument
– elektronický dokument

Zdravotná poisťovňa

Automatické oznámenie o vzniku platiteľa poistného

Automatické oznámenie o vzniku platiteľa poistného

Daňový úrad

Automatické oznámenie o vzniku podnikateľa a žiadosť o pridelenie DIČ

Automatické oznámenie o vzniku podnikateľa a žiadosť o pridelenie DIČ

Modelová situácia: Vybavenie živnosti (firma prevádzkujúca E-SHOP)

TRADIČNE – živnostenský úrad

ONLINE – firmaren.sk

30,- eur

(+ 5,- eur za každú ďalšiu voľnú živnosť)

25,- eur

(konečná cena)

Osobná návšteva úradu v mieste bydliska a iba v úradných hodinách

Online, kdekoľvek a nonstop

Voľné živnosti vhodné pre prevádzku e-shopu:

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Reklamné a marketingové služby

4. Skladovanie

5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Prieskum trhu a verejnej mienky

 

Voľné živnosti vhodné pre prevádzku e-shopu:

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Reklamné a marketingové služby

4. Skladovanie

5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Prieskum trhu a verejnej mienky

 

 

Prečo taká nízka cena? Ohlásenie živností vykonávame elektronickými prostriedkami, a preto môžeme podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (§ 6, položka 148 prílohy) využiť pre našich klientov zľavy zo sadzieb poplatkov. To nám umožňuje vybaviť živnosť lacnejšie ako pri osobnej návšteve živnostenského úradu (ne-elektronicky).

Súvisiace články

8. feb, 2018

Odvody živnostníka sa menia. Toto sú najdôležitejšie čísla pre rok 2019

Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne sa každý rok zvyšujú. Povinné preddavky na zdravotné poistenie pre nového živnostníka, ak nemá výnimku, sú 66,78 eur mesačne. Dobrá správa je, že, paušálne výdavky sa od minulého roka stali, naopak, výhodnejšími. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 5. mája 2019.

Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne sa každý rok zvyšujú. Povinné preddavky na zdravotné poistenie pre nového živnostníka, ak nemá výnimku, sú 66,78 eur mesačne. Dobrá správa je, že, paušálne výdavky sa od minulého roka stali, naopak, výhodnejšími. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 5. mája 2019.

8. feb, 2018
5. jan, 2019

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019