Založte si občianske združenie ešte do konca roka

9. nov, 2014
Tím portálu Firmáreň
Založenie občianskeho združenia
Tím portálu Firmáreň

Občianske združenia sú dnes veľmi populárne, pretože môžu prijímať podiel zo zaplatenej dane (2%), môžu pomáhať spoločnému alebo charitatívnemu cieľu, sú dobrým nástrojom na presadzovanie občianskych návrhov pred miestnymi a štátnymi orgánmi a majú aj viaceré daňovo-odvodové prednosti. Ak si potrebujete založiť občianske združenie, nečakajte a urobte tak ešte do konca roka. Prečítajte si, ako na to.

Kedy sa oplatí založiť si občianske združenie

Občianske združenie možno založiť kedykoľvek. Stačí nápad alebo potreba združiť sa za určitým cieľom. Samozrejme, určité okolnosti, ktoré môžu takpovediac zamiešať karty. Napríklad, ak má byť občianske združenie registrované ako príjemca dvoch percent (2%) zo zaplatenej dane, je dobré urobiť tak čo najrýchlejšie, a stihnúť dátum vzniku združenia do konca decembra príslušného roka. Zákon totiž umožňuje za takýchto príjemcov registrovať iba tie združenia, ktoré vznikli do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka. Teda ak chceme v roku 2020 registrovať združenie na dve percentá (2%), dátum jeho vzniku musí byť do 31. decembra 2019.

Čo je potrebné na založenie občianskeho združenia

1. Tri osoby.
Podpisujú návrh na registráciu združenia, ktorý sa potom podáva na Ministerstvo vnútra SR. Tieto osoby tvoria tzv. prípravný výbor. Aspoň jeden z nich musí mať viac ako 18 rokov.

2. Dva dokumenty.

3. Kolky v hodnote 66,- eur.

Ako si založiť občianske združenie

Založenie občianskeho združenia je možné urobiť dvomi spôsobmi

 1. Bez pomoci osobne v papierovej forme – poplatok 66 eur (alebo 33 eur v prípade elektronického podania).
 2. Online (napríklad online cez portál www.firmaren.sk – za poplatok 125 eur, vrátane poplatku a zabezpečenia celého procesu s vypracovaním všetkých dokumentov)
 3. Samostatne, s pomocou Firmárne iba za 19 eur (vygenerujeme vám dokumenty, poskytneme návody a poradíme)

Prečítajte si tento článok o porovnaní posledných dvoch spôsobov založenia „neziskovky“.

Postup

Prvý krok – Výber troch osôb (zakladajúcich členov), názvu a sídla združenia

Tri osoby (zakladajúci členovia)
Aspoň jedna osoba z nich musí mať viac ako 18 rokov. Podpisujú návrh na registráciu združenia, ktorý sa podáva na Ministerstvo vnútra SR.  Tieto osoby tvoria prípravný výbor.

Názov združenia

 • nemusí obsahovať iba slová „občianske združenie“ ale môže to byť aj spolok, spoločnosť, klub, športový klub, asociácia, zväz a podobne
 • musí byť presný, jednoznačný, zhodný s návrhom na registráciu (vrátane veľkých a malých písmen, pomlčiek a podobne.)
 • podľa § 6 ods. 4 citovaného zákona musí sa líšiť od právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky – dobré je preto si overiť existenciu názvu napríklad na www.orsr.sk.
 • ak je v názve občianskeho združenia priezvisko fyzickej osoby, je potrebné k návrhu na registráciu predložiť aj súhlas tejto osoby; ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.

Sídlo združenia
Adresou sídla sa rozumie názov obce s uvedením jej PSČ, ulica, číslo domu. Sídlom právnickej osoby sa rozumie adresa, z ktorej sa riadi jej činnosť.

Druhý krok – Vypracovanie dvoch dokumentov

Stanovy občianskeho združenia musia podľa zákona o občianskych združeniach obsahovať tieto základné body:

 • názov a sídlo združenia
 • cieľ činnosti
 • orgány združenia a spôsob ich ustanovovania
 • určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene
 • zásady hospodárenia
 • práva a povinnosti členov

Návrh na registráciu združenia by mal obsahovať

 • údaje o troch zakladajúcich členov (nie menej) – ich mená a priezviská, dátumy narodenia, rodné čísla a adresy trvalého bydliska
 • určenie, ktorá osoba z uvedených troch je oprávnená konať v mene združenia
 • dátum a podpisy všetkých troch zakladajúcich členov
 • označenie adresáta – adresa Ministerstva vnútra SR
 • prílohy – 2x stanovy a zaplatenie správneho poplatku

Tretí krok – Podanie návrhu na ministerstvo

Občianske združenie sa registruje na Ministerstve vnútra SR, preto je mu potrebné doručiť:

 • návrh na registráciu združenia a k nemu priložiť
 • stanovy združenia v dvoch vyhotoveniach a
 • doklad o úhrade správneho poplatku

Založiť združenie

Čo je občianske združenie

Občianske združenie je právnickou osobou, samostatným subjektom.  Môže uzatvárať zmluvy, disponovať svojim majetkom, prijímať dary, uzatvárať pracovné zmluvy ako zamestnávateľ a podobne. Občianske združenia radíme do tzv. tretieho sektora, niekedy nazývaný aj neziskový sektor. Vznikajú registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky proces registrácie prebieha podľa zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení.

Činnosť združenia je obvykle zameraná na uplatňovanie záujmov jeho členov alebo verejno-prospešné aktivity združenia.

Ciele združenia môžu byť rôzne:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a pod.

Osobitným typom je také združenie, ktoré vzniká v súvislosti s procesom posudzovania vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z.z. (EIA).

Zdroj: www.civil.gov.sk

Zákon č. 85/1991 Zb. o združovaní občanov v platnom znení

Tím portálu firmaren.sk

Založiť združenie

Súvisiace články

16. nov, 2019

Ako si zaregistrovať občianske združenie?

Ako si založiť občianske združenie? Zvládnete to úplne sami podľa návodu alebo celý proces necháte bezstarostne na niekoho iného? Cez portál firmaren.sk to viete urobiť obidvomi spôsobmi. Pozrite si porovnanie a vyberte si.

18. okt, 2015

Chcete občianske združenie a prijímať 2%? Založte si ho do konca roka!

Občianske združenie naberá na popularite. Hodí sa na presadzovanie svojich myšlienok ako aj na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemajú povinnosť platiť daňovú licenciu. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

23. okt, 2017

Pozrite si desať otázok a odpovedí ako si založiť občianske združenie

Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Firmáreň vám prináša odpovede na základné otázky týkajúce sa založenia občianskeho združenia.

9. nov, 2017

Toto je osem dôvodov, prečo si založiť občianske združenie

Založiť občianske združenie je pomerne jednoduché. Okrem tejto výhody však občianske združenia prinášajú celý rad ďalších benefitov ktoré môžete využiť. V nasledujúcom texte si v bodoch pozrite prehľad výhod založenia občianskeho združenia.

27. okt, 2019

Založ si občianske združenie sám/sama

Potrebujete občianske združenie, ale najradšej by ste si ho založili sám alebo sama? Presne pre vás je určený tento návod. Podrobne vám ukážeme, ako si dokážete založiť občianske združenie svojpomocne a bez platenia veľkých súm právnikom.