Ako si rozšíriť predmet podnikania?

Firmy – živnostníci aj spoločnosti si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu sú podstatné informácie a návod pre eseročky a živnostníkov ako na to. Aktualizované 30. marca 2021.

21. apr, 2014
Tím portálu Firmáreň

Obsah článku:
1. SRO
2. Živnostník

SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Ako si rozšíriť predmet podnikania v SRO

Spoločnosť, ktorá je už zapísaná v obchodnom registri môže v nových predmetoch činnosti začať podnikať, len čo má na ne oprávnenie vydané príslušným úradom (napríklad živnostenským úradom, ak ide o nové živnosti alebo iným úradom, ak ide o činnosti spadajúce pod neho). Zápis v obchodnom registri je až následný. Rozšírenie predmetu podnikania v obchodnej spoločnosti je teda zväčša dvojfázové:

 1. Fáza: Vydanie oprávnenia na podnikanie v novom predmete podnikania príslušným úradom

  Kto vydáva oprávnenia podnikať:   
  • Živnostenské úrady vydávajú osvedčenie o živnostenskom oprávnení (áno, aj eseročky môžu mať živnosti v predmete podnikania a väčšina SRO ich aj má).
  • Iné úrady (napr. NBS, VÚC, dopravný úrad a pod.) vydávajú  špeciálne licencie a oprávnenia (napr. licencia na sprostredkovanie poistenia, prevádzkovanie ambulancie, taxi-službu, nákladnú dopravu nad 3,5 t. a pod.).
  • Na niektoré činnosti, napríklad v poľnohospodárstve, nie je treba žiadne oprávnenie.
 2. Fáza: Zápis vydaného predmetu podnikania do obchodného registra

Kedy možno začať podnikať:

Oprávnenie podnikať v nových predmetoch podnikania vzniká odo dňa uvedeného v príslušnom oprávnení (napr. v osvedčení o živnostenskom oprávnení), zvyčajne netreba čakať na zápis v obchodnom registri, ktorý má iba formálny, tzv. deklaratórny charakter. Aj ten je však potrebné vykonať v stanovenej lehote.

Postup spoločnosti:

1. Vypracovanie dokumentov

Najprv spoločnosť rozhodne o rozšírení predmetu podnikania a o zmene spoločenskej zmluvy buď na valnom zhromaždení alebo jednoduchým rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti.  O takomto rozhodnutí vyhotoví zápisnicu zo zasadania valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka, ktoré sa potom predkladá na príslušné úrady. Stačí obyčajný podpis, pretože pravosť podpisu na tomto dokumente nemusí byť úradne osvedčená.

2. Žiadosť o vydanie oprávnenia

Oznámenie alebo žiadosť o rozšírenie predmetu podnikania spoločnosť doručí na príslušný úrad (napríklad na živnostenský úrad) spolu s dokumentmi uvedenými v predchádzajúcom bode (zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie).

3. Zápis v obchodnom registri

Po vydaní príslušného oprávnenia na nové predmety podnikania (napríklad živnostenského oprávnenia) podá spoločnosť návrh na ich zápis do obchodného registra s potrebnými prílohami.

4. Ďalšie oznamovacie povinnosti

Vykonanie zápisu do obchodného registra je zvyčajne potrebné oznámiť úradu, ktorý oprávnenie vydal, s výnimkou živnostenského úradu, kde táto povinnosť už neexistuje.  Oznámenie na iné úrady závisí od charakteru predmetu podnikania a osobitostí podnikania (napr. oznam na úrad verejného zdravotníctva, dopravný úrad, NBS, colný úrad, daňový úrad a pod.)

Rozšírenie predmetu podnikania cez portál firmáreň.sk:

Rozšírenie predmetu podnikania v SRO o nové živnosti zabezpečujeme v cene 98 € (vrátane poplatku do obchodného registra a neobmedzeného počtu voľných živností).

Chcem si rozšíriť predmet podnikania v s.r.o. iba za 98€

ŽIVNOSTNÍCI

Ako si rozšíriť živnosť

Rozšírenie živnosti, teda pridanie jedného alebo viacerých nových predmetov podnikania, sa posudzuje ako nové ohlásenie živnosti. Je to vlastne získanie ďalšieho osvedčenia o živnostenskom oprávnení („živnostenského listu“). Z toho dôvodu je podľa živnostenského zákona potrebné absolvovať rovnaký proces, ako na založenie živnosti. Ide pritom stále o toho istého, jediného podnikateľa s rovnakým obchodným menom (menom a priezviskom), s rovnakým miestom podnikania, identifikačným číslom (IČO) a identifikačným číslom pre daň z príjmu (DIČ). Podnikateľovi sa mení len predmet podnikania – pridanie živnosti.

Čo musí urobiť podnikateľ:

 1. Vybrať si a ohlásiť nové predmety podnikania na živnostenský úrad osobne alebo online
 2. Rozšírenie živnosti v takom prípade už nemusí oznamovať na daňový úrad a zdravotnú poisťovňu

Kedy možno začať s podnikaním v nových živnostiach:

 1. V deň ohlásenia, ak ohlasuje predmety podnikania osobne
 2. Nasledujúci deň po podaní online

Rozšírenie predmetu podnikania cez portál firmáreň.sk:

Rozšírenie živnosti živnostníka – 19 € (v cene je ľubovolný počet voľných živností).

Chcem si rozšíriť živnosť iba za 19€

Čo je to živnosť?

 1. Zjednodušene sa slovo živnosť používa ako pomenovanie pre podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. „Podnikám na živnosť“, často hovoríme.
 2. Živnosťou sa však oficiálne označuje každý predmet podnikania podľa živnostenského zákona. Živnosťou je napríklad pohostinská činnosť, murárstvo, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podobne.  Zákon rozdeľuje živnosti na voľné, remeselné a viazané.

Živnostník môže mať svoju živnosť (oprávnenie podnikať) s viacerými živnosťami (predmetmi podnikania).

Článok spracoval Tím portálu firmáreň.sk

Súvisiace články

Rozšírenie predmetu podnikania - poľnohospodárstvo a lesníctvo nie je živnosťou

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.

9. dec, 2013
Osobný rasť

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.

9. dec, 2013

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Od 1. februára 2020 sa menia podmienky na jej získanie. Pribúda povinnosť absolvovať odbornú skúšku. Prečítajte si podrobnosti.

24. júl, 2013
Ako si založiť živnosť

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Od 1. februára 2020 sa menia podmienky na jej získanie. Pribúda povinnosť absolvovať odbornú skúšku. Prečítajte si podrobnosti.

24. júl, 2013

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019
Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

5. jan, 2019

Zmena bydliska alebo priezviska konateľa v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022
Zmena adresy v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022

Aké odvody platí živnostník? - Najdôležitejšie čísla pre rok 2023

Odvody živnostníka v roku 2023 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 84,77 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 200,72 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 16. februára 2023.

17. feb, 2023
Odvody živnostníka

Odvody živnostníka v roku 2023 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 84,77 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 200,72 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 16. februára 2023.

17. feb, 2023