Ako otvoriť živnosť pre cudzinca

Cudzinci môžu na Slovensku podnikať napríklad na živnosť alebo prostredníctvom eseročky. Vybavenie živnosti sa zjednodušilo – na začatie podnikania už nie je potrebný zápis do obchodného registra.

25. okt, 2021
Tím portálu Firmáreň
freelancer in Slovakia

English version here

Európski rezidenti

Cudzinec s trvalým bydliskom v Európskej únii postupuje pri založení živnosti takmer rovnako ako cudzinec s trvalým bydliskom v krajine mimo EÚ, avšak tieto tri výnimky z nižšie uvedeného postupu mu začatie podnikania úžasne zjednodušujú:
1.Nepotrebuje povolenie na vstup na územie SR
2. Zdravotné poistenie nemusí mať v SR (akceptuje sa aj poistenie z krajiny pôvodu)
3. Výpis z registra trestov z jeho krajiny nemusí byť apostilovaný (ak v ňom nemá záznam).

Cudzinci s bydliskom mimo EÚ

KROK 1: Najprv si vybavte živnosť
KROK 2: Po získaní živnostenského oprávnenia si vybavte povolenie na pobyt

Ad 1 – Živnosť si dokážete otvoriť aj na diaľku, online napríklad cez portál firmaren.sk. Zvyčajne to trvá jeden až dva týždne. Ak sa nachádzate na území SR, môžete zájsť na živnostenský úrad a ohlásiť živnosť osobne. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení slúži ako jeden z podkladov (príloh k žiadosti) na získanie povolenia na pobyt.

Ad 2 – Následne sa môžete pustiť do vybavovania povolenia na pobyt na území SR. Od júla 2021 opäť platí, že oprávnenie podnikať vzniká až udelením povolenia na pobyt. Nie skôr. (Vybavenie povolenia na pobyt Firmáreň zatiaľ nezabezpečuje). Cudzinci s trvalým bydliskom v krajinách , EHP a OECD povolenie na pobyt pre vznik živnostenského oprávnenia nepotrebujú.

Zápis do obchodného registra už nie je potrebný.

Chcem si založiť živnosť

Čo budete potrebovať na získanie podnikateľského oprávnenia (živnosti)

1. Žiadosť o založenie živnosti – originál
Ak si budete otvárať živnosť cez Firmáreň, tento dokument vám automaticky zašleme a vy ho iba podpíšete. Ak služby Firmárne nevyužijute, tento dokument nebudete potrebovať.

2. Prihláška na zdravotné poistenie – originál
Ak si budete otvárať živnosť cez Firmáreň, tento dokument vám automaticky zašleme a vy ho iba podpíšete. (Neplatí pre európskeho občana.)

Vysvetlenie: Každý štátny príslušník z krajín mimo EÚ, ktorý podniká na Slovensku, musí byť v SR povinne zdravotne poistený, preto je potrebné registrovať sa do vami zvolenej zdravotnej poisťovne v SR. Na Slovensku sú iba tri zdravotné poisťovne: Dôvera zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa. Je potrebné vybrať si jednu z nich (toto neplatí pre očanov EÚ).

3. Čestné prehlásenie, že v krajine pôvodu už nepodnikáte ako fyzická osoba – originál
Ak si budete otvárať živnosť cez Firmáreň, tento dokument vám automaticky zašleme a vy ho iba podpíšete.

4. Splnomocnenec na doručovanie pošty na území Slovenskej republiky (môže to byť slovenská fyzická osoba ale aj právnická osoba). Potrebné údaje v rozsahu: Meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska v SR a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, adresa sídla a IČO v prípade právnickej osoby.

Vysvetlenie: Slovenské úrady pri otváraní živnosti vyžadujú, aby ste si určili slovenskú osobu (trvalý pobyt alebo sídlo v SR), ktorá bude splnomocnencom na doručovanie úradných zásielok na Slovensku v prípade, že by nebolo možné zásielku doručiť podnikateľovi. Táto povinnosť je zväčša formalita a je určená napríklad pre prípady, kedy daňový úrad nebude môcť doručiť svoje písomnosti priamo cudzincovi. Ak takúto osobu nemáte, môžete si za poplatok 40 eur zvoliť za splnomocnenca našu spoločnosť.

5. Výpis z registra trestov z krajiny pôvodu, obsahujúci apostilu a preklad do slovenského jazyka – originál.

V krajine pôvodu požiadajte o výpis z registra trestov. Ak je vaša krajina členom Haagskeho dohovoru (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41), požiadajte následne o apostilovanie dokumentu. Ak vaša krajina nie je súčasťou tohto dohovoru, vyžaduje sa tzv. Superlegalizácia tohto dokumentu. Platnosť dokumentu sú tri mesiace. (Neplatí pre európskeho občana.)

Následne musí byť takto apostilovaný dokument úradne preložený do slovenského jazyka.

Namiesto výpisu z registra trestov z krajiny pôvodu sa predkladá výpis z registra trestov zo Slovenskej republiky spolu s povolením na prechodný pobyt v SR, ak ste sa tu preukázateľne zdržovali minimálne 6 mesiacov za posledných 5 rokov (pre tento účel budete potrebovať rodný list s apostilou, úradne preložený do slovenského jazyka) – originál

Namiesto výpisu z registra trestov z krajiny pôvodu sa predkladá výpis z registra trestov z krajiny, v ktorej ste sa preukázateľne zdržovali minimálne 6 mesiacov za posledných 5 rokov (nemusí to byť iba Slovensko, ale aj iná krajina) – originál

Pobyt 6 mesiacov sa zvyčajne preukazuje potvrdením o udelení povolenia na pobyt v predchádzajúcom období na viac ako na pol roka) – kópia

Slovenský výpis z registra trestov si môžete vyžiadať na ktorejkoľvek pošte na Slovensku, ktorá túto službu poskytuje – pošta s označením IOMO.

6. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti v SR s umiestnením miesta podnikania (sídlo) na príslušnej adrese v príslušnej budove, s úradne osvedčeným podpisom vlastníka (notár) – originál.

Keďže budete podnikať na Slovensku, vaša firma musí mať sídlo v SR. Možností je viacero.

– Ak máte osobu, ktorá vám poskytne adresu, kde sa zaregistruje sídlo vašej firmy, budete potrebovať jej súhlas. Vzor takéhoto súhlasu nájdete tu: https://www.firmaren.sk/vzory/suhlas-vl-fo-zahr-osoba-eng.rtf.

– Ak na Slovensku nemáte žiadny kontakt, môžete si zabezpečiť virtuálnu adresu sídla. Je to bežná prax.

Založiť živnosť

Ak nehľadáte informácie o živnosti ale o spoločnosti s ručením obmedzeným, pozrite si toto video:

Súvisiace články

Ako si založiť živnosť?

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014
Notebook a nástroje

Ako začať podnikať? Založenie živnosti je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob ako na to. Aké sú povinnosti podnikateľa po založení živnosti? Prečítajte si článok. Aktualizované 28.2.2021.

8. jan, 2014

Aké odvody platí živnostník v roku 2024?

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024
Odvody živnostníka

Odvody živnostníka v roku 2024 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 216,13 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie nové odvodové a daňové čísla.

16. jan, 2024

Založenie živnosti

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska počas stránkových hodín a vypísať potrebné tlačivá. Čakanie v rade, kolky a nestránkové dni sú na Slovensku bežná prax. Ako sa tomu vyhnúť? A ako zaplatiť menej?

27. dec, 2013
Ikonky podnikateľov

Chystáte si otvoriť živnosť alebo rozšíriť existujúcu živnosť? Navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska počas stránkových hodín a vypísať potrebné tlačivá. Čakanie v rade, kolky a nestránkové dni sú na Slovensku bežná prax. Ako sa tomu vyhnúť? A ako zaplatiť menej?

27. dec, 2013

Živnosť popri zamestnaní

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

24. jan, 2021
Živnosť popri zamestnaní

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

24. jan, 2021

Študent a živnosť. Aké odvody treba platiť?

Čoraz viac študentov si privyrába podnikaním na živnosť. Je to veľmi populárna forma podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení.

20. sep, 2023
Študentská živnosť

Čoraz viac študentov si privyrába podnikaním na živnosť. Je to veľmi populárna forma podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení.

20. sep, 2023