Potrebujete zrušiť živnosť? S týmto návodom to urobíte z obývačky a zadarmo

Zrušenie živnosti je jednoduchá záležitosť. Ako to však urobiť čo najvýhodnejšie – online a zadarmo? Pozrite si tento podrobný návod.

16. mar, 2020
Boris Kukumberg
Zrusenie zivnosti online cez Firmaren
Boris Kukumberg

Zrušenie živnosti je jednoduchá záležitosť. Ako to však urobiť čo najvýhodnejšie – online a zadarmo? Pozrite si tento podrobný návod.

Tri spôsoby ako si zrušiť živnosť

Ak sa chystáte skončiť svoje podnikanie na živnosť, môžete to urobiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Osobne na živnostenskom úrade

Výhody:

 • rýchlosť (zrušenie vybavíte na počkanie),
 • nepotrebujete čítačku a nový občiansky preukaz s čipom (eID).

Nevýhody:

 • vybavíte to iba na okresnom úrade v mieste vášho trvalého bydliska (musíte cestovať),
 • poplatok je 3 euro.

2. Online s čítačkou cez slovensko.sk (návod ďalej)

Výhody:

 • vybavíte to odkiaľkoľvek, hoci aj z obývačky (nemusíte cestovať),
 • je to zadarmo.

Nevýhody:

3. Online bez čítačky cez firmaren.sk

Výhody

 • vybavíte to kdekoľvek, hoci aj z obývačky (nemusíte cestovať),
 • nepotrebujete čítačku a nový občiansky preukaz s čipom (eID),
 • všetko vybavia za vás.

Nevýhody

 • živnosť zrušíte najskôr k nasledujúcemu pracovnému dňu,
 • poplatok je 19 euro.

Zrušiť živnosť online bez čítačky a eID

(Ad 1) Zrušenie živnosti osobne na úrade je síce lacné a rýchle, ale to iba v takom prípade, ak máte čas a chuť chodiť a čakať na úrade a iba vtedy, ak sa nachádzate v mieste vášho trvalého bydliska. Živnosť si totiž môžete zrušiť osobne iba na tom živnostenskom úrade, kde ju máte vedenú, teda kde máte trvalé bydlisko. Napriek tomu však po tejto možnosti siahnite vtedy, keď potrebujete živnosť zrušiť ihneď.

Tip: Ak ste živnostník s trvalým bydliskom v Prešove, no zdržujete sa v Bratislave a nemáte čas ísť si zrušiť živnosť osobne na živnostenský úrad do Prešova, môžete to urobiť inak: Zrušiť si živnosť online, bez čítačky a eID, na diaľku, cez portál firmaren.sk za poplatok 19,- eur, alebo sa o to môžete pokúsiť cez štátny portál slovensko.sk.

(Ad 2) Ukončenie živnosti zadarmo, online a bez pomoci dokážete cez slovensko.sk. Potrebujete k tomu trocha trpezlivosti a tento podrobný návod, ako na to (pozri nižšie).

(Ad 3) Pri zrušení živnosti online cez Firmáreň vyhráva pohodlie. Nech ste kdekoľvek a aj keď neviete používať, alebo nemáte eID (nový občiansky preukaz s čipom a čítačkou), urobíte jednoduchú objednávku hoci aj cez mobil. Ostatné urobia vo Firmárni za vás.

Ani pri jednom zo spôsobov online (cez slovensko.sk alebo firmaren.sk) nedokážete živnosť ukončiť skôr ako v nasledujúci pracovný deň. Je to tak preto, lebo štátny portál „preklápa“ elektronické podania na živnostenský úrad zvyčajne až na ďalší pracovný deň.

Zrusenie zivnosti video

Veľký návod, ako zatvoriť živnosť zadarmo, online a bez pomoci

Pred tým, ako sa pustíte do zrušenia živnosti online podľa tohto návodu, uistite sa, že máte

NÁVOD:

1. Prejdite na stránku slovensko.sk a kliknite na tlačidlo „Nájsť službu“ v pravej časti navigácie stránky.

2. Zobrazí sa vám tabuľka so štyrmi poľami. Do poľa „Názov elektronickej služby“ začnite písať slová „jednotné kontaktné miesto“. Vyberte „Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto“ a kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“.

3. V zobrazenom výsledku „Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto“ kliknite na tlačidlo „Služba“ .

4. Stránka vás vyzve na prihlásenie sa s občianskym preukazom (eID). K počítaču pripojte čítačku a vložte do nej eID a zadajte 6 miestny BOK (bezpečnostný osobný kód), ktorý ste si vytvorili pri vybavovaní nového občianskeho preukazu.

5. Vyberte subjekt pre zastupovanie (Ak ste živnostník a doposiaľ vás nikto iný nesplnomocnil na vstup do jeho/jej schránky, budete mať na výber iba vaše meno)  a kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

6. Zobrazí sa vám „Výber služby / Selection of service“ so všetkými službami živnostenského registra, ktoré možno vybaviť online. Vyberte „Oznámenie o ukončení podnikania / Notification of termination of trade“.

7. Zobrazený online formulár postupne vyplňte nasledovne:

– V časti „Žiadateľ / applicant“ by ste mali mať niektoré polia už predvyplnené. Ak nie, postupne zadajte údaje osoby, cez ktorej schránku sa prihlasujete.

– V ďalšej časti online formulára „IČO / Identifikation number“  zadajte IČO vašej živnosti a stlačte tlačidlo „Overiť IČO v ŽR / Validation the Business License“. Formlár potom automaticky doplní nasledujúce pole „Obchodné meno / Business Name“.

– Nižšie vo formulári potom vyberte vašu zdravotnú poisťovňu a napíšte vaše rodné číslo v tvare bez lomky.

– V nasledujúcej žltej časti fromulára zakliknite, či chcete ukončiť podnikanie iba v niektorých predmetoch podnikania alebo vo všetkých predmetoch podnikania (ak končíte s celým živnostenským podnikaním, je potrebné vybrať voľbu „vo všetkých predmetoch podnikania“).

– Potom kliknite na tlačidlo „Výber osvedčenia zo ŽR / Selection of the Business Certificate“ v časti formulára „Ukončenie vybraného osvedčenia“, ktorá pribudla. V pop-up okne stránka zobrazí zoznam všetkých osvedčení o živnostenskom podnikaní, ktoré máte.

Kliknite na link „Vybrať / Select“. Automaticky sa vyplnia polia „Číslo živnostenského osvedčenia“ a „Osvedčenie vydané dňa“.

– Tretie pole „Dátum ukončenia podnikania“ musíte vyplniť vy. Zvoliť možno iba dátum v budúcnosti, nie spätne.

– Ďalšej časti „Prílohy / Submitted documents“ sa venujte iba ak živnostenskému úradu niečo zasielate (napríklad splnomocnenie na zastupovanie, ak živnosť rušíte inej osobe).

– V časti „Požiadavka na osobné prevzatie“ nie je potrebné nič meniť, pretože od 1. januára 2020 pri elektronických podaniach zasiela živnostenský úrad potvrdenie o ukončení podnikania výlučne v elektronickej podobe a nie je možné si ho následne prevziať osobne ani požiadať o jeho doručenie poštou. Nič teda nepokazíte, ak necháte výbery zakliknuté tak, ako ich formulár ponúka.

Uveďte mesto alebo obec, kde formulár vypĺňate v poli „V / in“ a ak náhodou nie je automaticky vyplnené pole „Doručiť na úrad“, vyberte úrad, ktorý eviduje vaše osvedčenie.

Na záver kliknite na tlačidlo „Odoslať/Send“, následne, na novej stránke zobrazené tlačidlo „Podpísať/Sign“ a pod ním v časti „Vyberte si podpisovač / Select Signer“na tlačidlo „DSigner“. Pribudne ešte jedno tlačidlo, a to „Podpísať DSignerom / Sign by DSigner“ – kliknite aj na ten.

– Zobrazí sa okno na podpísanie formuláru, kde v ľavom hornom rohu vidíme červený text „Dokument nie je podpísaný“ a nižšie textový obsah formuláru, ktorý ste práve vyplnili a ktorý idete podpisovať.

– Skontrolujte si textový obsah formuláru a ak je v poriadku, kliknite na tlačidlo „Podpísať“ dole.

– Zobrazí sa nové okno „Výber certifikátu“. Zvoľte váš certifikát, kliknite na tlačidlo „OK“ a zadajte PIN, ktorý od vás čítačka vypýta.

– Ak prebehlo všetko správne, na obrazovke zostane okno, kde v ľavom hornom rohu vidíme zelený text „Dokument bol podpísaný“. Kliknite na tlačidlo „OK“.

– Ako odmena na vás čaká ďalšie tlačidlo „Odoslať/Send“. A to je už naozaj posledné tlačidlo.

– Ak prebehlo všetko v poriadku, zobrazí sa zelený text „Podanie bolo úspešne odoslané. Successfully sent request.

Zrusenie zivnosti video

8. Zostáva skontrolovať elektronickú schránku, a to dva krát:
– Krátko po podaní navštívte svoju elektronickú schránku na slovensko.sk (vpravo hore) a overte si, či vám prišla správa od odosielateľa „Elektronická podateľňa“ s predmetom „Odpoveď z e-podateľne“. Ak takúto správu nedostanete, podanie sa nepodarilo odoslať a najlepšie bude kontaktovať telefonickú podporu na slovensko.sk na tel čísle: +421 2 3580 3083.


– Na ďalší deň skontrolujte schránku opäť a hľadajte v ňom správu od „Živnostenský register SR“ s predmetom „Správa o prijatí podania na JKM a pridelení spisového čísla“. Opäť platí rada kontaktovať telefonickú podporu na slovensko.sk, ak správu nevidíte – podanie v takom prípade neprešlo na živnostenský úrad.

9. Ak správy došli, počkajte buď na tretiu a poslednú správu o zrušení živnosti od „Živnostenský register SR“ s predmetom „Správa o odoslaní výstupných dokumentov„. Ešte pred tým sa môže stať, že dostanete telefonát, správu či email zo živnostenského registra o potrebe opraviť prípadné chyby v podaní.

10. Živnostenský úrad má na zrušenie živnosti 30 dní. V praxi však túto agendu vybavujú promptne a ak zadáte konkrétny dátum do budúcna, živnosť úrad zruší k tomuto termínu.

11. Ani po odoslaní žiadosti nemusíte zostať iba čakať. Pre uistenie sa, že je všetko v poriadku odporúčame kontrolný telefonát na živnostenský úrad, či podanie evidujú a či ho vybavia bez problémov.

12. Ako sme uviedli, o zrušení živnosti sa dozviete tak, že vám do schránky dôjde email „Správa o odoslaní výstupných dokumentov„, kde v prílohe nájdete aj elektronický dokument „Potvrdenie o zrušení živnosti“. Stiahnite tento súbor a otvorte ho napríklad podľa nášho video-návodu.

Poznámka a vzdanie sa zodpovednosti: Tento návod je použiteľný iba pre zrušenie živnosti elektronickým spôsobom pre fyzické osoby a nie je možné ho aplikovať pre obchodné spoločnosti a iné právnické osoby. Návod bol vytvorený vo februári 2020 za legislatívnych podmienok platných v tomto čase. Návod má všeobecný charakter a podlieha autorsko-právnej ochrane.

Zrušiť živnosť online bez starostí za 19€

Súvisiace články

11. dec, 2013

Zrušenie živnosti alebo pozastavenie živnosti

Ak sa chystáte skončiť živnosť, najlepší čas je urobiť tak do konca júna alebo do konca roka. Vyhnete sa tak napríklad povinnosti platiť prípadné sociálne odvody alebo podávať daňové priznanie za aktuálny rok. Okrem toho, odvody sa každoročne zvyšujú. Pozrite sa, či je výhodnejšie živnosť skončiť, alebo iba pozastaviť.

Ak sa chystáte skončiť živnosť, najlepší čas je urobiť tak do konca júna alebo do konca roka. Vyhnete sa tak napríklad povinnosti platiť prípadné sociálne odvody alebo podávať daňové priznanie za aktuálny rok. Okrem toho, odvody sa každoročne zvyšujú. Pozrite sa, či je výhodnejšie živnosť skončiť, alebo iba pozastaviť.

11. dec, 2013
4. nov, 2014

Prerušte alebo zrušte si živnosť a ušetrite na odvodoch

Nepotrebujete živnosť ale stále ju máte aktívnu? Zbavte sa jej a ušetrite na odvodoch. Prečítajte si, aký je rozdiel medzi zrušením a pozastavením živnosti.

Nepotrebujete živnosť ale stále ju máte aktívnu? Zbavte sa jej a ušetrite na odvodoch. Prečítajte si, aký je rozdiel medzi zrušením a pozastavením živnosti.

4. nov, 2014
17. jún, 2015

3 dôvody prečo si prerušiť alebo zrušiť živnosť online

Prerušte alebo zrušte si živnosť ešte do konca júna a vyhnite sa tak povinnosti platiť sociálne odvody. Ak ste živnostník a od 1. júla tohto roka vám má vzniknúť povinnosť začať platiť sociálne poistenie, pričom živnosť už na zvyšnú časť roka nepotrebujete, teraz je najlepší čas si ju prerušiť alebo zrušiť. Aktualizované 18.3.2020.

Prerušte alebo zrušte si živnosť ešte do konca júna a vyhnite sa tak povinnosti platiť sociálne odvody. Ak ste živnostník a od 1. júla tohto roka vám má vzniknúť povinnosť začať platiť sociálne poistenie, pričom živnosť už na zvyšnú časť roka nepotrebujete, teraz je najlepší čas si ju prerušiť alebo zrušiť. Aktualizované 18.3.2020.

17. jún, 2015