Čo musím urobiť po založení SRO?

14. máj, 2012
Tím portálu Firmáreň
Čo musím urobiť po založení živnosti
Tím portálu Firmáreň

Pozrite si niekoľko rád o tom, čo je potrebné urobiť po založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Stručný náčrt základných povinností podnikateľa sme pripravili v spolupráci s odborníkmi zo sveta daní a účtovníctva. Aktualizované 17. februára 2020.

1. OTVORENIE BANKOVÉHO ÚČTU

Bankový podnikateľský účet síce nie je povinný, ale fungovanie eseročky bez neho je v dnešnom svete nepredstaviteľné. Väčšina účtovných firiem ho preto odporúča otvoriť

Číslo bankového účtu potom môžete oznámiť na daňový úrad. Ani toto už po novom nie je povinné (banky to urobia automaticky). Ak sa tak však napriek tomu rozhodnete urobiť, oznámenie pošlete už len elektronicky, cez portál finančnej správy. Pozrite si náš video-návod, ako to urobiť online.

2. DIČ – REGISTROVAŤ SPOLOČNOSŤ NA DAŇOVOM ÚRADE

Podľa zákona o dani z príjmov je právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, povinná požiadať správcu dane o registráciu pre daň z príjmu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Tak podnikateľ získa DIČ (daňové identifikačné číslo).

Po novom, ak ste si zakladali eseročku prostredníctvom portálu firmaren.sk alebo cez jednotné kontaktné miesto (JKM), žiadosť o registráciu už daňovému úradu predkladať nemusíte.

3. ZAOBSTARAŤ SI FAKTURAČNÝ PROGRAM

Po založení firmy každý potrebuje rýchlo vystavovať faktúry a zarábať. Pri vystavovaní faktúr môžete použiť akýkoľvek program, či už textový, tabuľkový alebo program určený priamo na vystavovanie faktúr online či offline. Najradšej odporúčame tie fakturačné programy, ktoré sú overené a ponúkajú možnosť bezplatného vyskúšania. Pre klientov Firmárne sme so Superfaktúrou dohodli až 90 dní bezplatného využívania programu! Prečítajte si aj náš článok o tom, ako správne vystavovať faktúry.

4. VYROBIŤ PEČIATKU SPOLOČNOSTI

Zákon neprikazuje podnikateľom používať v obchodnom a úradnom styku pečiatku. Používanie pečiatky je však u nás veľmi rozšírené a niektoré úrady ju napriek tomu zvyknú vyžadovať. Pečiatka je prospešná pri označovaní firmy a uvádzaní firemných údajov na listinách. Vybavili sme pre vás vo FaxCOPY výborné zľavy na
zhotovenie pečiatky – až 20 % (použite zľavový kód FIRMAPECIATKY – platný do 30.6.2019) a
výrobu vizitiek – až 15 % (použite zľavový kód FIRMAREN – platný do 30.6.2019)

5. REGISTRÁCIA SRO pre DPH

Od povinnej registrácie pre daň z príjmu je potrebné odlišovať registráciu pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Nový subjekt sa nemusí povinne registrovať pre DPH.

Povinná registrácia pre DPH

Kedy však podnikateľovi vzniká povinnosť registrovať sa pre DPH? Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň vtedy, ak dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €.

Dobrovoľná registrácia pre DPH

Zdaniteľná osoba (napríklad eseročka) môže podať žiadosť o registráciu kedykoľvek aj vtedy, ak nedosiahla stanovenú výšku obratu. Ide o dobrovoľnú registráciu a osobitný proces na daňovom úrade.

6. VYBRAŤ FIRMU NA SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

Každý podnikateľ je povinný viesť si účtovníctvo a väčšina subjektov je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Podnikateľ sa môže rozhodnúť či si bude viesť účtovníctvo sám, alebo tým niekoho poverí (účtovníka, účtovnícku firmu). Podľa zákona sa však týmto nezbavuje  zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenia a predloženia účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva.

7. REGISTRÁCIA KONATEĽA V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNI

ODVODY DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Od 1.1. 2011 nastali výrazné zmeny v odvodoch spoločníkov a konateľov s.r.o. Konatelia a spoločníci s.r.o. majú z pohľadu sociálnych odvodov status zamestnanca.

Ak je konateľ alebo spoločník odmeňovaný pravidelnou odmenou (napr. na základe mandátnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou), ich príjem podlieha odvodovému zaťaženiu a odvádza sa z neho príspevok na nemocenské a dôchodkové poistenie, invalidné poistenie, rezervný fond solidarity a poistenie v nezamestnanosti.

ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Spoločník a konateľ dosahujúci zo s.r.o. príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti majú status zamestnancov. Takýto ich príjem (aj keď jeho právnym základom je napr. mandátna zmluva) podlieha plateniu odvodov na zdravotné poistenie, pričom 4% je strhnuté z ich príjmu a 10% platí zamestnávateľ (s.r.o.).

Prečítajte si viac o tom, ako ušetriť na odvodoch v zaujímavom článku na našom blogu.

8. OZNAČIŤ SÍDLO SPOLOČNOSTI

Sídlo spoločnosti musí byť označené obchodným menom (stačí na schránke), je to priestor súvisiaci s podnikaním, vzťahuje sa na to § 17 ods.7 živnostenského zákona v spojení s § 30 ods. 1 a väzbe na § 29 ods.1 živnostenského zákona. Prevádzkareň môže, ale nemusí byť na tej istej adrese ako sídlo spoločnosti, tá musí byť označená podľa § 30 ods. 1 živnostenského zákona.

9. Zriadenie eKasy

Kto musí mať eKasu a ako si ju zriadiť? Prečítajte si všetko dôležité o registračných pokladniciach priamo na našom blogu.

Informácie v tomto článku sme pripravili v spolupráci s Ing. Patríciou Havlíkovou, audítorkou a daňovou poradkyňou

e-mail:  havlikova@andromedagroup.sk
tel.: +421 907 74 29 21
Andromeda Group
Halašová 18
831 03 BRATISLAVA
www: www.andromedagroup.sk

Súvisiace články

12. mar, 2018

Ako správne vystaviť faktúru - to najdôležitejšie o faktúrach

Vedeli ste, že povinnosť vystaviť faktúru má iba platiteľ DPH? Každý podnikateľ však musí viesť predpísanú účtovnú evidenciu. U platiteľov DPH je faktúra povinná a u neplatiteľov DPH síce povinná nie je, ale aj im výborne poslúži ako účtovný doklad, ktorý už povinný je. Pozrite sa, ako správne vystavovať faktúry.

5. jan, 2019

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

29. dec, 2013

Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 13. februára 2020.

28. okt, 2014

Ako ušetriť na odvodoch desiatky eur mesačne

Platíte zbytočne vysoké zdravotné odvody? Založte si s.r.o. Alebo ju už máte? Aj naša klientka – majiteľka a konateľka s.r.o. platila veľké odvody, ale včas sa spamätala. Prezradíme, prečo platí iba 7 eur namiesto 56,35 eur mesačne a má pri tom rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ostatní! A podelíme sa aj o jej rady, ako za minimum odvodov do sociálnej poisťovne – za 16 eur – dostáva presne to isté, čo majú ostatní za viac ako 133,42 eur mesačne.