Ako financovať občianske združenie?

Kde zohnať peniaze? Jedna z najčastejších otázok sprevádzajúcia občianske združenie. Prečítajte si niekoľko zaujímavých tipov.

12. máj, 2019
Jana Takáčová
občianske združenie

Občianske združenie a 2%

Najdostupnejšími a často najvýznamnejšími príjmami pre neziskovku sú takzvané 2% – prijaté podiely zaplatenej dane, ktoré môžu jednotlivci (zamestnanci) alebo spoločnosti poukázať v prospech OZ-tka vo svojich daňových priznaniach. Pozrite si sumy, ktoré niektoré neziskovky v minulosti získali.

Aby mohlo občianske združenie prijímať 2% z dane už budúci rok (2020), muselo vzniknúť ešte v roku 2018 alebo skôr a musíte ho zaregistrovať pre 2% u notára najneskôr v tomto roku (2019). Platí totiž, že samotnú registráciu občianskych združení je možné vykonať až nasledujúci rok po roku, v ktorom združenie vzniklo (zápis Ministerstvom vnútra SR).

Ak sa teda do konca tohto roka (2019) rozhodnete založiť občianske združenie, budete môcť už budúci rok (2020) združenie registrovať pre 2% u notára a v roku 2021 získavať 2% od darcov. Ak je to však pre vás neskoro, napíšte nám do Firmárne – mysleli sme aj na takéto prípady a niekoľko združení sme pre vás „papierovo“ pripravili ešte v roku 2018.

Prečítajte si viac o registrácii vášho OZ na 2%.

Dobromat

Dobromat.sk je slovenský úspešný startup, ktorý prepojil súkromné výdavky s podporou konkrétneho občianskeho združenia.

Nákupom v ktoromkoľvek zo stoviek e-shopov v SR a ČR môžete vy a stovky vašich fanúšikov podporiť práve vaše občianske združenie. Pár eur z každej platby a výsledná suma vás môže vo finále príjemne prekvapiť!

V hre sú tie najzvučnejšie e-shopy: Booking.com, Drmax.sk, Hej.sk, pelikan.sk, protein.sk, morezliav.sk, a veľa ďalších. Týmto spôsobom môžete posielať peniaze svojej vlastnej organizácii aj vy sami, hoci aj zo svojich osobných nákupov.

Vytvorte svojmu združeniu účet a začnite zbierať peniaze.

Verejné zdroje

Finančnými zdrojmi združenia môžu byť aj príspevky zo strany štátu. Ministerstvá, štátne organizácie, vyššie územné celky, ale aj obce a mestá a niektoré orgány štátnej správy, ako napríklad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podobne. Vyčleňte si čas a prejdite si webové stránky jednotlivých organizácií. Určite na niečo natrafíte.

Ďalšou skupinou sú príspevky, ktoré je možné získať od samosprávnych krajov a obcí. Tie môžu poskytovať združeniam finančnú podporu vo forme finančných prostriedkov alebo nefinančnú podporu v podobe napríklad prenájmu obecného priestoru alebo zariadenia, poskytnutia služieb či dobrovoľníckej práce. Odporúčame vám obrátiť sa priamo na obec alebo VÚC, kde s občianskym združením pôsobíte.

Ďalším príkladom je úľava na dani z nehnuteľnosti. Obec môže všeobecne záväzným nariadením znížiť daň z nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve občianskeho združenia. Občianske združenie je možné od povinnosti platiť daň z nehnuteľností dokonca úplne oslobodiť.

Zahraničné zdroje

Jedná sa najmä o finančné prostriedky poskytnuté zo zdrojov Európske únie, pričom v poslednom období je najväčšiu podporu združení možné sledovať v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Okrem tohto operačného programu je nenávratný finančný príspevok možné získať napríklad aj na podporu sociálnych služieb a zdravotníctva, vzdelávacích aktivít, rozvoj zamestnanosti, výskum a vývoj, rozvoj kultúry či ochranu životného prostredia.

Okrem eurofondov majú občianske združenia možnosť získať finančné prostriedky aj z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

Granty z nadácií

Zdroje od nadácií v podobe rôznych grantov môžu predstavovať jeden z kľúčových príjmov občianskych združení. Ako príklad možno uviesť granty poskytované nadáciami zriadenými bankami, veľkými spoločnosťami či súkromnými alebo komunitnými nadáciami. Stačí sa začať „prehrabávať“ internetom a výsledok vás čo do počtu možností naozaj prekvapí.

Sponzoring a dary

Dary predstavujú príjmy občianskeho združenia, ktoré im poskytnú konkrétni klienti alebo podnikatelia na základe darovacej zmluvy. Dary môžu mať finančnú aj vecnú podobu. Popri daroch je často využívaná aj forma marketingovej spolupráce, a to napríklad na základe zmlúv o reklame, prípadne zmlúv o vzájomnej spolupráci.

V športe je od roku 2016 možné využiť aj zmluvu o sponzorstve v športe. Podmienky jej uznateľnosti si však treba zo strany sponzora ustrážiť.

Členské príspevky

Občianske združenie môže mať členov a môže prijímať členské príspevky. Ide pritom o jeden z rozdielov medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou. V prípade, že je členské uvedené v stanovách ako zdroj príjmov, radíme ho medzi výnimky z príjmov, ktoré sú predmetom dane. Teda členské príspevky ako príjmy sa v takom prípade nezdaňujú. Aj z tohto dôvodu sa môže oplatiť založiť občianske združenie.

Občianske združenie a podnikanie

Žiadny zákon nevylučuje, aby občianske združenie sekundárne vykonávalo podnikateľskú činnosť. Podnikateľská činnosť by však mala mať naozaj iba podporný charakter pre rozvíjanie primárneho účelu občianskeho združenia a je nutné to uviesť v stanovách združenia. Rovnako je potrebné získať aj príslušne oprávnenie, napríklad živnostenské oprávnenie a spĺňať rovnaké podmienky ako akýkoľvek iný podnikateľský subjekt. Platí zásada, že združenia môžu podnikať, ale prípadný zisk musia použiť na svoju ďalšiu činnosť. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky týkajúce sa občianskych združení.

Súvisiace články

Občianske združenie a jeho registrácia na 2%. Zozbierali sme najdôležitejšie otázky a tu sú odpovede

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

2. sep, 2023
Občianske združenie dane

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.

2. sep, 2023

Pozrite si desať otázok a odpovedí ako si založiť občianske združenie

Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Firmáreň vám prináša odpovede na základné otázky týkajúce sa založenia občianskeho združenia.

23. okt, 2017
Ako si založiť občianske združenie

Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Firmáreň vám prináša odpovede na základné otázky týkajúce sa založenia občianskeho združenia.

23. okt, 2017

Ako si zaregistrovať občianske združenie?

Ako si založiť občianske združenie? Zvládnete to úplne sami podľa návodu alebo celý proces necháte bezstarostne na niekoho iného? Cez portál firmaren.sk to viete urobiť obidvomi spôsobmi. Pozrite si porovnanie a vyberte si.

16. nov, 2019
Občianske združenie

Ako si založiť občianske združenie? Zvládnete to úplne sami podľa návodu alebo celý proces necháte bezstarostne na niekoho iného? Cez portál firmaren.sk to viete urobiť obidvomi spôsobmi. Pozrite si porovnanie a vyberte si.

16. nov, 2019

Založ si občianske združenie sám/sama

Potrebujete občianske združenie, ale najradšej by ste si ho založili sám alebo sama? Presne pre vás je určený tento návod. Podrobne vám ukážeme, ako si dokážete založiť občianske združenie svojpomocne a bez platenia veľkých súm právnikom.

27. okt, 2019
Zalozenie OZ svojpomocne

Potrebujete občianske združenie, ale najradšej by ste si ho založili sám alebo sama? Presne pre vás je určený tento návod. Podrobne vám ukážeme, ako si dokážete založiť občianske združenie svojpomocne a bez platenia veľkých súm právnikom.

27. okt, 2019