Nahlásenie prevádzkarne na živnostenský úrad online

Chcete si nahlásiť prevádzku na živnostenský úrad sami? S týmto návodom to zvládnete jednoducho.

10. jún, 2021
Tím portálu Firmáreň
Nahlásenie prevádzkarne na živnostenský úrad online

Kde všade treba nahlásiť prevádzku

Prevádzkareň si môže zriadiť ako živnostník, tak aj eseročka. Môžete to urobiť pri otváraní firmy alebo kedykoľvek počas jej fungovania.

Ohlásenie prevádzkarne na živnostenskom úrade predstavuje prvý krok k jej zriadeniu. Podľa typu prevádzky môže byť v procese potrebné osloviť aj ďalšie úrady. Medzi nimi napríklad daňový úrad, regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, ale aj miestne príslušný obecný úrad.

Okrem toho je pri zriadení prevádzkarne potrebné spĺňať viacero povinností vyplývajúcich z rôznych predpisov (zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý spadá do pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie, predpisy o BOZP a požiarnej ochrane, ktoré kontrolujú inšpektoráty práce a podobne). Viac informácii o prevádzkarni sa dočítate na našom blogu.

Kedy použiť tento návod

V tomto článku sme sa zamerali na prvý krok pri zriaďovaní prevádzkarne, a tým je oznámenie prevádzkarne tzv. živnostenskému registru. Ukážeme si, ako nahlásiť prevádzkareň pri už fungujúcej firme alebo živnostníkovi cez slovensko.sk, v časti „zmena údajov zapísaných v živnostenskom registri“.

Tento návod nie je určený na situácie, ak si chcete zriadiť prevádzku pri otváraní živnosti alebo založení s.r.o., prípadne počas existencie firmy súčasne s rozšírením predmetu podnikania v SRO alebo v živnosti.

Video-návod

Čo budete potrebovať

Na oznámenie prevádzkarne cez portál slovensko.sk si pripravte:

Ako vyhľadať službu na stránke slovensko.sk

Ohlasovanie prevádzkarne urobte cez túto podstránku slovensko.sk. Podstránku nájdete takto:

1. Na stránke slovensko.sk kliknite na tlačidlo “Nájsť službu”.
2. Do poľa “Názov elektronickej služby” začnite písať: “Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení”.
3. Do poľa “Názov inštitúcie alebo úradu” uveďte okresný úrad v mieste vášho trvalého bydliska živnostníka alebo sídla SRO.
4. Kliknite na tlačidlo “Vyhľadať ”.
5. Zobrazia sa informácie o službe. Kliknite na tlačidlo “Služba” a prihláste sa na portál “www.slovensko.sk”.

Prihláste sa na slovensko.sk

Stránka vás vyzve na prihlásenie sa s občianskym preukazom (eID). K počítaču pripojte čítačku, vložte do nej eID a zadajte 6 miestny BOK (bezpečnostný kód). Vyberte subjekt na zastupovanie, teda tú schránku, do ktorej sa teraz idete prihlásiť – znamená to, prihlásiť sa na firmu, kde idete zriaďovať prevádzku. Potom kliknite na tlačidlo “Prihlásiť sa”.

Ako vyplniť online formulár

Po prihlásení sa automaticky dostanete na online formulár. Niektoré informácie sú predvyplnené. Ďalej postupujte nasledovne:

 1. V časti “Žiadateľ ” vyplňte aj kontaktné údaje do políčok “Telefón” a “E-mail”.
 2. V časti “Identifikačné údaje” vyplňte svoje IČO a kliknite na  “Vyhľadať v ŽR”.
 3. Následne zakliknite možnosť: “Oznámenie zmien podľa § 17 ods. 5, 6 a 7 živnostenského zákona zriadenie/zrušenie prevádzkarne.
 4. Objavia sa ďalšie polia a možnosti – Vyberte:  ”Zriadenie prevádzkarne, priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti”.
 5. V prípade zrušenia prevádzkarne vyberte: ”Zrušenie prevádzkarne, priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti”.
 6. V časti ”Typ prevádzkarne” vyberte možnosť ”Prevádzkareň”.
 7. Do okna s textom ”K predmetom podnikania”, uveďte, ku ktorým predmetom podnikania sa prevádzkareň viaže alebo ktoré predmety podnikania budete v prevádzkarni vykonávať.
 8. Ďalej uveďte adresu prevádzkarne:  ulicu, súpisné číslo a za ním orientačné číslo, obec/mesto (tu kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“, zadajte mesto a potvrďte), poštové smerovacie číslo.
 9. Po vyplnení formuláru kliknite na tlačidlo “Skontrolovať ” – ak sa objaví okno “Formulár je správne vyplnený” môžete kliknúť na tlačidlo  „Podpísať „.
 10. Zobrazí sa okno na podpísanie formuláru, kde sa v ľavom hornom rohu nachádza červený text „Dokument nie je podpísaný „.
 11. Nižšie je zobrazený textový obsah formuláru, ktorý ste práve vyplnili a ktorý idete podpisovať.
 12. Skontrolujte si textový obsah formuláru a ak je v poriadku, kliknite na tlačidlo “Podpísať ” dole.
 13. Zobrazí sa nové okno “Výber certifikátu ”. Zvoľte váš certifikát a kliknite na tlačidlo “OK” a zadajte PIN, ktorý od vás čítačka vypýta.

Ak prebehlo všetko správne, na obrazovke zostane okno, kde v ľavom hornom rohu uvidíte zelený text “Dokument bol podpísaný”. Kliknite na tlačidlo “OK”.

Dokument je podpísaný, môžete kliknúť na tlačidlo ,,Odoslať “.

Podrobný postup nájdete aj v tomto video-návode.

Čakajte na správy v štátnej e-schránke

Do schránky prijatých správ by ste mali dostať správu:  “Potvrdenie o odoslaní elektronického podania” (od: Ústredný portál verejnej správy) a doručenku “Doručenka k Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení” (od: Okresný úrad XY).

Koľko to bude trvať

Živnostenský úrad má na zaregistrovanie prevádzkarne lehotu 30 dní, avšak v praxi to väčšinou vybavia do týždňa.

Približne po týždni si teda skontrolujte schránku a hľadajte správu “Zmena” alebo “Úradný záznam” (od Okresný úrad XY).

Potvrdenie v elektronickom súbore

V prílohe tejto správy sa bude nachádzať súbor s príponou .ASICE alebo .ZEP, ktorý je potvrdením o nahlásení prevádzkarne. Dokument si stiahnite do počítača a uložte.

Elektronický dokument si môžete otvoriť napríklad cez stránku zep.disig.sk (pozri náš video-návod ako na to).

Dokument je v elektronickom súbore, čo je v poriadku. Pre štátne orgány už nepotrebujete potvrdenie v papierovej podobe. Ak ho však nejaký subjekt od vás z nejakého dôvodu vyžaduje, zabezpečíme vám úradnú premenu elektronického súboru na listinný dokument (konverzia).

TIP: Chcete sa vyhnúť každodennému kontrolovaniu schránky s použitím čítačky a eID? Zjednodušte si život a prepojte si schránku rovno s mobilom. Bez čítačky a eID.

Súvisiace články

Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 1. januára 2023.

16. feb, 2023
Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 1. januára 2023.

16. feb, 2023

Čo musím urobiť po založení SRO?

Rady odborníkov, čo urobiť po založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Nájdete tu aj náčrt základných povinností podnikateľa a zopár dobrých rád. Aktualizované 3. septembra 2023.

3. sep, 2023
Čo musím urobiť po založení živnosti

Rady odborníkov, čo urobiť po založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Nájdete tu aj náčrt základných povinností podnikateľa a zopár dobrých rád. Aktualizované 3. septembra 2023.

3. sep, 2023

Ako si rozšíriť predmet podnikania?

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023

Eseročky a živnostníci si môžu rozšíriť predmet podnikania počas svojej existencie kedykoľvek. Nemusí to byť nič zložité. Tu je návod ako na to. Aktualizované 30. marca 2023.

30. mar, 2023

Zmena bydliska alebo priezviska konateľa v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022
Zmena adresy v obchodnom registri

Presťahovali ste sa alebo ste si po sobáši zmenili priezvisko? Ak máte eseročku, ako konateľ/ka spoločnosti s ručením obmedzeným ste povinný/á takéto zmeny nahlásiť do obchodného registra do 30 dní, inak vám hrozí pokuta. Prečítajte si, ako na to.

8. apr, 2022