Občianske združenie si zaregistrujete pre 2% už len do 15. decembra!

3. dec, 2016
Tím portálu Firmáreň
Občianske združenie registrácia
Tím portálu Firmáreň

Aby ste mohli prijímať 2% z dane z príjmu už v budúcom roku (2020), musíte mať občianske združenie založené (zaregistrované na Ministerstve vnútra SR) v predchádzajúcom kalendárnom roku (2018) a takéto združenie potom ešte tento rok, do 15. decembra (2019), zaregistrovať u notára ako príjemcu 2% z dane. Čas sa kráti. Pripravte si minimálne 60 eur a navštíviť budete musieť minimálne tri inštitúcie: banku, Sociálnu poisťovňu a notára.

Ak chcete prijímať 2% z dane a máte občianske združenie už založené, tento článok je presne pre vás. Ak združenie ešte založené nemáte, odporúčame vám prečítať si tento článok.

Postup na registráciu občianskeho združenia pre 2%?

1. Ako prvé si dohodnite termín u notára, ktorý bude vašu neziskovku registrovať na 2%, aby sa vám nestalo, že neskôr notár pre vás nebude mať voľný termín. Ak sa to náhodou stane, obvolajte iných notárov. Termín návštevy môže byť pokojne aj 15.12.2019, avšak nie neskôr. Notárovi budete predkladať tieto listiny:

  • Kópiu stanov občianskeho združenia obsahujúce pečiatku ministerstva o registrácii združenia (pre istotu si so sebou prineste aj originál),
  • Potvrdenie o vedení bankového účtu,
  • Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemáte dlh,
  • Výpis z registra občianskych združení alebo výpis z registra organizácií (niektorí notári toto nevyžadujú),
  • Zápisnicu o zvolení štatutárneho orgánu (niektorí notári toto nevyžadujú).

Ešte pred návštevou notára urobte tieto kroky:

2. Ako druhé, ale najlepšie ešte v ten istý deň navštívte Sociálnu poisťovňu a požiadajte o vydanie potvrdenia o tom, že nemáte nedoplatky na odvodoch, resp. o tom, že nemáte zamestnancov. Ak máte zamestnancov,  je potrebné navštíviť a žiadať potvrdenia aj zo zdravotných poisťovní. Požiadať sa dá aj emailom – odporúčame však túto možnosť najprv overiť telefonicky. Poradia vám, či je to na konkrétnej pobočke poisťovne podľa sídla občianskeho združenia možné a aj to, čo im spolu s emailom treba zaslať. Vydanie potvrdenia môže poisťovni trvať aj týždeň. Termín, kedy bude potvrdenie pripravené na osobné prevzatie vám oznámia.

3. Rýchlo si založte účet v banke. Ak už združenie účet má, navštívte ju a vypýtajte si potvrdenie o vedení účtu. Banky si za takéto potvrdenie účtujú poplatok cca od 5 do 15 eur. Ak účet v banke ešte vaše občianske združenie nemá, poponáhľajte sa si ho založiť. Pozor, nie je to také jednoduché ako založenie osobného alebo firemného účtu. Banky zvyčajne na to potrebujú dva dni a tri listiny:

  • výpis z registra občianskych združení, ktoré vydáva Ministerstvo vnútra SR (Kvôli tomuto budete zrejme musieť zájsť na ministerstvo osobne, keďže pošta zaberie viac času). Výpis vám však nedajú „na počkanie“ ale v tom lepšom prípade tak do týždňa. Poplatok je 5 eur, platí sa kolkom.
    TIP: Výpis z registra občianskych združení môžete nahradiť výpisom z registra organizácií, ktoré vydáva Štatistický úrad SR na počkanie a bez poplatku na ktoromkoľvek z jeho pracovísk v krajských miestach.
  • kópiu stanov s pečiatkou o registrácií na ministerstve – toto bude potrebovať aj notár (Ak stanovy neviete nájsť, bude potrebné z Ministerstva vnútra SR vyžiadať duplikát stanov za poplatok 13 eur, kolkom),
  • zápisnicu o zvolení štatutárneho orgánu (ktorý je oprávnený bankový účet otvoriť, napríklad predseda, riaditeľ a podobne – toto budete potrebovať aj pre notára.

4. Navštívte Sociálnu poisťovňu a vyzdvihnite si potvrdenie v termíne, ktorý vám vopred oznámili. Potvrdenie sa vydáva bez poplatku.

5. Ak máte všetko, choďte notárovi v dohodnutom termíne a zaregistrujte si neziskovku na 2%. Poplatok je cca 55 eur (závisí od počtu strán, podpisov a podobne).

6. Pozor, uistite sa, že máte všetky zákonné povinnosti z predchádzajúcich rokov splnené – ak ste už niekedy prijali 2% zo zaplatenej dane. V opačnom prípade vám združenie notár do registra prijímateľov 2% nezapíše.

Ak svoju neziskovku ešte nemáte ani založenú, poponáhľajte sa založiť si občianske združenie ešte do konca tohto roka. Inak stratíte až dva ďalšie roky. Môžete tak urobiť sami alebo všetko prenechať odborníkom – prečítajte si porovnanie.

Viac otázok a odpovedí nájdete aj v tomto článku.

Aktualizované 1.11.2019

Tím portálu Firmáreň

Súvisiace články

16. nov, 2019

Ako si zaregistrovať občianske združenie?

Ako si založiť občianske združenie? Zvládnete to úplne sami podľa návodu alebo celý proces necháte bezstarostne na niekoho iného? Cez portál firmaren.sk to viete urobiť obidvomi spôsobmi. Pozrite si porovnanie a vyberte si.

27. okt, 2019

Založ si občianske združenie sám/sama

Potrebujete občianske združenie, ale najradšej by ste si ho založili sám alebo sama? Presne pre vás je určený tento návod. Podrobne vám ukážeme, ako si dokážete založiť občianske združenie svojpomocne a bez platenia veľkých súm právnikom.