Ako začať podnikať?

Na rozhodnutie začať podnikať nie je nikdy ten „najvhodnejší čas“. Alebo inak: Vždy je vhodný čas začať. Klienti Firmárne vo svojich podnikateľských príbehoch opisujú, ako to vyzeralo u nich.

3. mar, 2024
Tím portálu Firmáreň
Ako začať podnikať

Máte jasný cieľ, ale neviete, ako začať? Toto je dilema, ktorá postihuje mnohých ambicióznych jednotlivcov aj tímy. V tomto článku sa budeme venovať práve otázke, ako začať podnikať od nuly a poskytneme vám užitočné rady, tipy a informácie, ktoré vám pomôžu pri ceste k otvoreniu vášho vytúženého podnikania.

Živnosť alebo s.r.o.?

Pokiaľ zvažujete možnosti podnikania na živnosť či zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), je potrebné zvážiť niekoľko faktov. Živnosť je vhodná skôr pre jednotlivcov, ktorí chcú rýchlo začať podnikať s minimálnymi formálnymi požiadavkami a nízkymi nákladmi. Kompletné porovnanie sme pre vás pripravili v článku živnosť alebo s.r.o.

Chcem si založiť živnosť za 1€

Na druhej strane, s.r.o. ponúka väčšiu právnu ochranu, ktorá vychádza z toho, že sa podnik stáva právnym subjektom so samostatnou identitou a zodpovednosťou. Dochádza tu k oddeleniu osobného majetku od majetku spoločnosti, čo vo výsledku znižuje osobné riziko samotného podnikateľa. Oproti tomu podnikateľ na živnosť zodpovedá svojím majetkom za vzniknuté záväzky firmy.

Zakladanie s.r.o. si vyžaduje viac administratívnych krokov a vyššie náklady, ale poskytuje stabilitu a viac možností pre rozvoj podnikania v budúcnosti. Vo výbere medzi týmito formami podnikania by mali podnikatelia zvážiť svoje potreby, ciele a dlhodobú stratégiu.

Chcem si založiť s.r.o. za 1€

Ponuka a dopyt: Zistite aký záujem je o váš produkt

Aby bol váš podnik úspešný, musí váš nápad, či už ide o výrobok, alebo službu, efektívne riešiť problémy vašej cieľovej skupiny zákazníkov. K tomu je nevyhnutné vytvoriť si detailný profil ideálneho zákazníka a preskúmať jeho psychologické a behaviorálne vlastnosti. Porozumenie tomu, čo zákazníci potrebujú, čo ich teší a čo očakávajú, umožní vášmu podnikaniu poskytovať produkty, po ktorých je na trhu reálny dopyt.

Ešte pred tým než sa rozhodnete podnikať, je dôležité zistiť, či má váš nápad dostatočný potenciál na úspech. Z toho dôvodu je dôležité otestovať svoj produkt a zistiť jeho príťažlivosť. Môžete to urobiť priamo, napríklad formou prieskumu, alebo vytvoriť skúšobnú webovú stránku, ktorá vám umožní získať skutočnú spätnú väzbu od potenciálnych zákazníkov. Skúmanie týchto otázok a aktívne testovanie vám pomôže lepšie porozumieť trhu vďaka čomu budete schopní predísť zbytočným finančným či časovým stratám.

Financie: Viem začať podnikať bez peňazí?

Ak máte výborný nápad, potrebné vedomosti a skúsenosti na začatie vlastného podnikania, no bojujete s nedostatkom finančných prostriedkov, existuje niekoľko možností, ktoré vám môžu pomôcť prekonať túto prekážku. Bude vám k tomu stačiť ambiciózne podnikateľské myslenie, trpezlivosť, tvrdá práca, kreativita a ochota skúšať nové veci. Pokiaľ máte záujem vyskúšať praktiku, ktorá sa odlišuje od tradičných foriem financovania typu bankových pôžičok, či dlhopisov, zvážte tzv. „crowdfunding“.

Crowdfunding

Ide o model financovania, ktorý funguje na princípe zhromažďovania peňažných prostriedkov od širokej verejnosti za účelom podporenia konkrétneho nápadu či projektu. Neznámi investori, ktorí majú záujem o realizáciu vami predstaveného nápadu, poskytujú finančnú podporu za sľúbenú protislužbu. Väčšinou ide o odmeny vo forme produktov zdarma, predstihy, alebo prvé možnosti zakúpenia produktu či rôzne personalizované výhody. 

Mikropôžička 

Mikropôžička je ďalším prostriedkom, ktorý vám môže pomôcť získať potrebný štartovací kapitál. Ide o vypožičanie finančnej čiastky na pokrytie menších výdavkov a investícií, ktorá je typicky poskytovaná jednotlivcom, alebo malým podnikom. Tieto pôžičky majú tendenciu mať nižšie hodnoty a kratšie splatnosti v porovnaní s tradičnými bankovými pôžičkami. 

Podpora rodinných príslušníkov

Pokiaľ nemáte záujem využívať externé zdroje financovania no zároveň nemáte dostatok vlastného kapitálu, je vhodnou voľbou na zváženie finančná podpora rodiny. Rodinná podpora môže mať podobu pôžičky či dokonca spoločného podnikateľstva s daným členom rodiny. Dôvera a opora vašich najbližších môžu byť taktiež kľúčovými faktormi pri získavaní potrebných zdrojov na začiatku vášho podnikania. 

Kde začať podnikať – logistika

Volíte medzi online obchodom, alebo tradičnou kamennou predajňou? Obe možnosti so sebou prinášajú svoje určité výhody a nevýhody. Rozhodnutie o tom, ktorá z nich by bola optimálnejšia závisí od konkrétnej situácie, povahy podnikania, cieľovej skupiny zákazníkov a nastavenej stratégie spoločnosti. Majte však vždy na pamäti, že dostupnosť značky a jej produktov je jeden zo základných predpokladov úspechu.

Online prostredie umožňuje zákazníkom pohodlné porovnávanie produktov, čítanie recenzií a objavovanie nových možností. Na druhej strane, offline predajne poskytujú možnosť fyzického skúmania produktov a interakcie so zamestnancami, ktoré sú pre mnohých zákazníkov dôležité.

Otázkou však zostáva či je nutné vybrať si v rámci svojho podnikania len jednu formu distribúcie svojich produktov. Online a offline kanály sa vo výsledku navzájom posilňujú, čím vytvárajú integrovaný nákupný zážitok pre zákazníka. 

Podnikanie  a marketing

Sila marketingu spočíva predovšetkým v jeho schopnosti vytvárať hodnotu, povedomie a dôveru, vďaka čomu sa stáva kľúčovým nástrojom na úspech. Produkty a služby už dávno nie sú definované len ich funkčnou podstatou. Nákupné správanie spotrebiteľa je ovplyvnené brandom, ktorý musíte definovať vizuálom, dizajnom, logom, alebo príbehom vašej značky. 

Viaceré štúdie ukazujú, že spotrebitelia už nie sú zviazaní len cenou. Kvalitné a lákavo navrhnuté obaly sú jedným z kľúčových faktorov rozhodovania. Zákazník si vyberá na základe príťažlivého vizuálu, kvalitného dizajnu a emocionálneho spojenia s príbehom značky. Preto to môže byť práve obal, ktorý rozhodne o tom, či váš produkt skončí v nákupnom koši, alebo zapadne prachom.

Posledný faktor, ktorý vám môže pomôcť dosiahnuť úspech, je efektívne cielená reklama. Tá umožňuje prostredníctvom presného oslovenia definovanej skupiny zákazníkov dosiahnuť maximálny dopad a konverziu. Veľmi účinným nástrojom sú v tomto prípade sociálne siete. Nezabudnite si vo vašom rozpočte preto vopred vyčleniť finančné prostriedky na tento marketingový nástroj a pamätajte – na začiatku je niekedy menej viac.

Podnikateľský plán

Vytvorenie kvalitného podnikateľského plánu predstavuje základný krok pre každého jednotlivca či tím, ktorý sa chystá začať podnikať, alebo rozvíjať existujúci podnik. Tento plán nie je len smerodajným dokumentom pre stanovenie podnikateľských cieľov, ale aj nástrojom pre dôkladné plánovanie konkrétnych krokov a efektívnu alokáciu zdrojov. Obecne platí, že by ste mali v rámci svojho podnikateľského venovať 7 základným oblastiam:

Definujte svoje ciele:

Začnite tým, že si jasne stanovíte, aké ciele chcete dosiahnuť prostredníctvom svojho podnikania. Sústreďte sa na formulovanie konkrétnych krátkodobých aj dlhodobých strategických cieľov. Je dôležité, aby tieto ciele boli SMART – teda špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo obmedzené.

Analyzujte trh:

Vykonajte detailnú analýzu trhu, ktorá zahŕňa identifikáciu vašej cieľovej skupiny, sledovanie konkurencie a analyzovanie trhových trendov. Zistite tiež aký je dopyt po vašich produktoch alebo službách, pri súčasnom získaní hlbokého porozumenia potrebám a preferenciám vašich budúcich zákazníkov. V rámci špecifikácie cieľovej skupiny nezabudnite na priblíženie jej demografických údajov a základných behaviorálnych črtou. 

Definujte svoje produkty alebo služby:

Pripravte si detailný popis toho, čo presne ponúkate. Vysvetlite charakteristické vlastnosti a výhody vašich produktov alebo služieb a stanovte jasné informácie o ich cenách. Premýšľajte o tom, ako sa odlišujete od svojej konkurencie a čo robí práve vaše ponuka jedinečnou a príťažlivou pre cieľových zákazníkov. 

Nájdite svoj unikátny predajný argument (USP) a snažte sa ho správne komunikovať. V rámci opisu produktov je nutné zdôrazniť, akým spôsobom dokážu prispievať k riešeniu problémov budúcich potenciálnych zákazníkov a akú pridanú hodnotu im prinášajú. 

Marketingový plán:

Vypracujte podrobný marketingový plán zameraný na získavanie a udržiavanie zákazníkov. Plán by mal zahŕňať navrhnuté stratégie pre marketing, reklamu, sociálne médiá a iné komunikačné kanály. Nezabúdajte, že je dôležité vždy myslieť na konkrétne čísla a metriky, aby ste mohli efektívne hodnotiť úspech vašich aktivít a rozhodnúť či sa vám podarilo naplniť vopred nastavený cieľ. 

Finančný plán:

Podnikateľský plán musí bezpodmienečne zahŕňať aj vypracovaný finančný plán, ktorý stanovuje presný rozpočet, predpoklady a prognózy pre váš budúci podnik. Poskytnite dostatok informácii o očakávaných príjmoch, nákladoch, ziskovosti a kapitále, aby ste tak mohli efektívne plánovať a sledovať finančný vývoj vášho podnikania. Inými slovami podrobne popíšte, ako plánujete zarábať a súčasne utrácať získané peniaze. 

Riziká a stratégie riadenia rizík:

Jedným z kľúčových krokov podnikateľského plánu je identifikácia potenciálnych rizík, ktorým by vaša spoločnosť mohla v budúcnosti čeliť. Zamerajte sa na riziká spojené s kolísaním dopytu, zmenami trendov a konkurenčným prostredím. Rovnako zhodnoťte potenciálne finančné ohrozenia, ako sú napr. zmeny stability meny, nárast nákladov na suroviny či iné faktory. Preskúmajte tiež riziká spojené s technologickými výpadkami a výpadkami v dodávateľskom reťazci.

Časový harmonogram:

Zostavte si časový harmonogram, ktorý presne stanovuje termíny a deadliny pre dokončenie jednotlivých krokov vášho plánu. Zabezpečte, aby bol harmonogram splniteľný a dobre spravovaný. Musí umožňovať jednoduché sledovanie postupu a dodržiavanie stanovených časových termínov. Pre optimálne fungovanie harmonogramu je dôležité jasne definovaným cieľom a úlohám priradiť ich priority.

Tipy na záver:

Jednou z najdôležitejších rád pre každého začínajúceho podnikateľa je aktívne zapájanie sa  do podnikateľskej komunity. Pokúste sa s komunitou interagovať a nájsť si svojho vhodného biznis mentora, ktorý vám poskytne vedenie a pomoc pri prekonávaní výziev nováčikov. 

V súčasnosti existuje celá rada možností pre získanie cenných profesných tipov a rád. Jednou z nich sú podnikateľské inkubátory a akcelerátory, ktoré poskytujú priestor a podporu na rozvoj a spoluprácu pre začínajúce firmy. Hlavný rozdiel medzi akcelerátorom a inkubátorom spočíva predovšetkým vo fázy vývoja podniku, v ktorej je ich pomoc využívaná. Obecne teda platí, že stretnutia s podnikateľskou komunitou a získanie mentorstva môžu byť cenným zdrojom inšpirácie a know-how pre vaše podnikateľské úsilie.

1.     Milan Bez Mapy je zdrojom inšpirácie pre tisíce cestovateľov, ktorých lákajú nielen jeho dobrodružné objavy, ale aj možnosť pracovať podľa vlastného časového harmonogramu.  

2.     Byť súčasťou uznávanej rodiny psychológov zaväzuje. Pre Karola tak predstavovalo rozbehnutie vlastného podniku ešte väčšiu výzvu. Jeho príbeh ukazuje, že aj keď máte výhodu v rodinnej histórii, úspech si vyžaduje tvrdú prácu a vlastnú angažovanosť.

3.     Realitná kancelária The Home nám poskytuje pohľad do toho, ako sa vyrovnať s frustráciou zo zamestnania. Svojím príkladom ukazuje, že niekedy je potrebné opustiť konvenčné pracovné prostredie a vybrať si cestu podnikania, aby sme dosiahli osobné naplnenie a radosť z práce. 

4.     Sandra sa snaží zhodnotiť, či rozhodnutie začať podnikať s manželom bolo správne. Toto dobrodružstvo sa pre nich oboch stalo príležitosťou na osobný aj profesijný rast. Pozrite sa na to, čo si Sandra s Matúšom najviac na podnikaní vážia a či im to v spoločnom vedení podniku klape.

5.     Dnes je Kvetyprevas.sk už veľkým podnikom. Je dokonalým príkladom toho, ako sa s odhodlaním a podnikavým duchom môže aj malý podnik rozvinúť a stáť sa dôležitou súčasťou podnikateľskej scény a to aj vo vysoko konkurenčnom regióne.

Zalozenie SRO
Majitelia spoločnosti kvetyprevas.sk

6.     Ďalším inšpiratívnym príbehom je zrodenie a počiatky služieb Zásielkovne, dnes známej ako Packeta. Svoje podnikanie začínali MHD no vďaka odhodlaní a neúnavnému úsiliu sa vypracovali až na svoju súčasnú pozíciu. Úspech prišiel vďaka inováciám a flexibilite, ktorú ponúkli svojim zákazníkom.

Podnikanie-Zásielkovňa-Firmáreň
Zakladateľ Zásielkovne, dnes packeta.sk