Elektronická komunikácia s úradmi po novom. Pozrite sa, čo nás čaká

17. jan, 2018
Jana Takáčová
elektronická komunikácia s daňovým úradom
Jana Takáčová

Elektronická komunikácia firiem s úradmi naberá na obrátkach. Obchodné spoločnosti musia so štátom komunikovať už len online a živnostníkom povinnosti pribúdajú postupne – zatiaľ povinná elektronická komunikácia len s daňovým úradom. Prečítajte si viac.

Komunikácia s daňovým úradom už len elektronicky

Všetci konatelia s.r.o., členovia predstavenstva a.s. a ďalší štatutári majú minimálne od 1. júla 2017 povinnosť vlastniť elektronický občiansky preukaz (alebo takzvanú eID kartu) aby sa dostali do svojej elektronickej schránky.

Od januára 2018 majú už všetky firmy navyše povinnosť komunikovať s daňovým úradom iba elektronicky. Od 1. júla 2018 sa k nim pridali aj všetci živnostníci.

Ako na to?

Aby mohli firmy daňové priznanie podať elektronicky, potrebujú okrem eID karty konateľa nainštalovať aj potrebné softvéry. Urobiť sa tak dá cez portál Finančnej správy, kde sa cez registráciu pomocou nového elektronického občianskeho preukazu vykoná registrácia a aj následná autorizácia. Až po registrácii a autorizácii je možné odosielať dokumenty daňovým úradom elektronicky z osobnej internetovej zóny daňovníka. Neurobíte to „na počkanie“ a nemusí sa vám to ani podariť hneď na prvý krát, preto si určite nechajte časovú rezervu a pustite sa do toho v predstihu.

Ako sa registrovať na na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom

Na portály Finančnej správy SR si treba vybrať spôsob registrácie. Možnosť eID je pre tých, ktorí používajú občiansky preukaz s čipom (eID kartu). Tu však treba mať nainštalovanú aplikáciu eID klient. Následne treba vyplniť elektronický registračný formulár. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód, ktorých zloženie si sami zvolíte. O úspešnom prijatí registračných údajov žiadateľa Finančná správa oboznámi aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link. Kliknutím na link (do 24 hodín od zaslania e-mailu) sa potvrdí aktivácia. Následne príde druhý aktivačný e-mail, ktorý obsahovať bude všetky identifikačné údaje. Podrobnosti nájdete opäť na stránkach Finančnej správy alebo vo video-návode Firmárne.

Po novom aj živnostníci

Zmeny v elektronickej komunikácii sa od júla 2018 týkajú aj živnostníkov. Na druhej strane, občianskych združení ale ani pozemkových spoločenstiev urbárnikov sa táto povinnosť netýka vôbec keďže tieto sa ako právnické osoby do obchodného registra nezapisujú. Môžu však elektronickú komunikáciu s Finančnou správou využívať naďalej na dobrovoľnej báze.

Ako si vybaviť eID v piatich krokoch

  1. Podať si žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (pracovisko dokladov), nie len v mieste trvalého pobytu;
  2. V žiadosti uviesť, že si chcete aktivovať elektronický čip a chcete využívať kvalifikovaný elektronický podpis;
  3. Na elektronickú komunikáciu so štátnymi systémami (napríklad portál Finančnej správy) alebo s inými fyzickými osobami či firmami si treba zvoliť bezpečnostný kód – BOK, ktorý bude slúžiť ako vaše heslo do systémov. O aktiváciu BOK požiadajte už pri podávaní žiadosti o vydanie dokladu, aby ste sa na pracovisko dokladov nemuseli znovu vracať kvôli aktivácii;
  4. Zaplatiť poplatok za vydanie preukazu vo výške 4,50 Eur (za vydanie preukazu do dvoch pracovných dní si priplatíte 20 Eur);
  5. Občiansky preukaz je možné nechať si doručiť na ľubovoľnú adresu v rámci Slovenska a za extra poplatok aj do zahraničia.

Následne slúži táto „občianka“ aj na takzvaný kvalifikovaný elektronický podpis. Ten pre elektronické podnikanie a elektronickú komunikáciu občana so štátom plní ekvivalentnú úlohu ako ručne vytvorený podpis.

Ako začať používať eID

Vybavenie samotnej eiD karty nie je všetko. Na jej používanie potrebujete ešte dve veci:

  • softvérové vybavenie do počítača a
  • kontaktnú čítačku čipových kariet.

Softvér je možné bezplatne stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky ústredného portálu verejnej správy. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od samotného výrobcu čítačky.

Živnostníci, pozor na aktiváciu elektronickej schránky

Povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom teda môže prebiehať cez portál Finančnej správy SR alebo cez portál slovensko.sk. Úrady firmám doručujú písomnosti cez druhý z uvedených portálov.  Podnikateľom so sídlom na našom území a zapísaným do obchodného registra bola elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. júla minulého roka. Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý umožní využívať elektronický schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné prijímať od orgánov verejnej moci elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme. Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny zástupca. Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo alternatívnym autentifikátorom a osobným bezpečnostným kódom (BOK).

Nové eID využijete aj cez Firmáreň

Na založenie sro či vybavenie živnosti cez Firmáreň síce eID nepotrebujete, ale ak ho máte, všetko ide oveľa jednoduchšie. Predstavte si, že si eseročku založíte z domu či kancelárie bez toho, aby ste sa vôbec niekam pohli – či k notárovi alebo na úrad.

Nemusíte si to predstavovať, takto to u nás už funguje.

Súvisiace články

5. jan, 2019

Založenie SRO v roku 2019

Ak zvažujete založenie SRO v roku 2019, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prečítajte si základné informácie o tom, ako si založiť SRO v tomto roku.

8. feb, 2018

Odvody živnostníka sa menia. Toto sú najdôležitejšie čísla pre rok 2019

Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne sa každý rok zvyšujú. Povinné preddavky na zdravotné poistenie pre nového živnostníka, ak nemá výnimku, sú 66,78 eur mesačne. Dobrá správa je, že, paušálne výdavky sa od minulého roka stali, naopak, výhodnejšími. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 5. mája 2019.