Najčastejšie otázky o prerušení živnosti

Biznisu sa načas prestalo dariť. Denne dostávame desiatky otázok ohľadne dočasného prerušenia podnikania. Zozbierali sme tie najčastejšie a prinášame vám ich aj s odpoveďami.

25. mar, 2020
Tím portálu Firmáreň
Prerušenie a pozastavenie živnosti - Firmáreň
Tím portálu Firmáreň

Biznisu sa načas prestalo dariť. Denne dostávame desiatky otázok ohľadne dočasného prerušenia podnikania. Zozbierali sme tie najčastejšie a prinášame vám ich aj s odpoveďami.

1. Aký je rozdiel medzi zrušením a pozastavením živnosti?

Pozastavenie živnosti je možné urobiť najmenej na 6 mesiacov (počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 je to možné aj na menej ako 6 mesiacov) a najviac na tri roky, pričom zrušenie živnosti v tomto smere nemá obmedzenie.

V prípade osobnej návštevy živnostenského úradu je poplatok za prerušenie živnosti 4 eurá a zrušenie živnosti je bezplatné. Prerušenie živnosti online, cez slovensko.sk (s eID kartou a čítačkou) stojí 2 eurá a zrušenie živnosti je aj tu bezplatné. Pri zvažovaní, či sa viac oplatí zrušenie živnosti, odporúčame vziať v úvahu aj to, či budeme živnosť po čase nanovo otvárať – v takom prípade totiž treba kalkulovať aj s poplatkom za opätovné založenie živnosti. Pokiaľ ide o prerušenie živnosti, takýto poplatok pri pokračovaní v živnosti po skončení jej prerušenia nevznikne. Cena za zrušenie alebo pozastavenie živnosti online a bez potreby eID karty a čítačky cez Firmáreň je 19 eur.

Prečítajte si ďalšie rozdiely medzi prerušením a zrušením živnosti v tomto článku.

2. Ak si teraz preruším živnosť na jeden rok, môžem si ju potom obnoviť prípadne aj skôr?

Áno, prerušenú živnosť si môžete počas trvania pozastavenia obnoviť, resp. jej pozastavenie si skrátiť. Aktuálne však platí pravidlo, že sa toto nedá urobiť skôr ako uplynie 6 mesiacov od prvého dňa prerušenia živnosti.

Rovnako tak si môžete prerušenie živnosti aj predĺžiť (maximálne však na 3 roky spolu). Živnosť si môžete kedykoľvek aj zrušiť a potom si ju prípadne neskôr opäť otvoriť.

Takéto dispozície so živnosťou je možné urobiť buď osobne na živnostenskom úrade (v čase súčasných obmedzení sa to však neodporúča), online s použitím eID karty a čítačky cez slovensko.sk alebo aj bez eID karty, čítačky a bez notára cez Firmáreň.

Viac informácií o prerušení alebo zrušení živnosti si prečítajte v tomto článku.

3. Chcem si pozastaviť živnosť, ale iba na 3 mesiace. Počul som, že po novom to bude možné. Je to pravda?

Áno, je to pravda. Od 9. apríla 2020 platí nové ustanovenie živnostenského zákona, podľa ktorého, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov. Aktuálne teda platí, že prerušenie živnosti je možné urobiť bez minimálnej doby (napríklad aj na 1 mesiac) a najdlhšie na 3 roky. Živnosť je možno kedykoľvek obnoviť. Pozastavenie živnosti si môžete predĺžiť online aj bez eID karty a čítačky cez Firmáreň. V objednávacom formulári potom môžete zadať na akú dobu chcete živnosť pozastaviť. Prečítajte si, ako to funguje.

V médiách odznelo, že sa plánujú zaviesť zmeny, avšak v súčasnosti stále platí pôvodný stav.

Prerušiť živnosť online bez čítačky a eID

4. Mám záujem o prerušenie živnosti, no nemám možnosť ísť osobne na živnostenský úrad, kde mám trvalé bydlisko. Je možnosť to spraviť online? Nemám však ešte aktivovanú eID kartu s čítačkou.

Samozrejme, živnosť si môžete pozastaviť online veľmi jednoducho dokonca aj zo zahraničia a nemusíte pritom nikam chodiť. Môžete tak urobiť napríklad cez Firmáreň, a to aj bez nového občianskeho preukazu s čipom (eID). Prečítajte si, ako to funguje. Ďalšou možnosťou je napríklad slovensko.sk, avšak tu budete potrebovať eID kartu, čítačku a ostatné súčasti.

Prečítajte si viac aj o možnostiach zrušenia živnosti.

5. Ak si pozastavím živnosť, nemusím platiť dane a odvody?

Sociálne odvody: Počas prerušenia živnosti sa odvody do Sociálnej poisťovne neplatia (pozor, treba si však splniť oznamovaciu povinnosť).

Zdravotné odvody: Preddavky na zdravotné poistenie z titulu podnikania počas pozastavenia nie je potrebné platiť a pozastavenie živnosti ani nie je potrebné oznamovať zdravotnej poisťovni (ak ide o občana SR, podnikajúceho v SR), pretože toto za živnostníka urobí živnostenský úrad automaticky.

Na Slovensku však platí povinné zdravotné poistenie, a teda ak podnikateľ prestane byť zdravotne poistený z titulu podnikania, musí byť poistený z iného titulu, ako napríklad

  • Popri živnosti bol aj zamestnaný – v takomto prípade ďalej funguje zdravotné poistenie z titulu zamestnania a končiaci živnostník nemusí robiť nič.
  • Popri živnosti bol/a podnikateľ/ka na materskej, na PN-ke, na starobnom dôchodku, je študent/ka a podobne – v takomto prípade ďalej funguje zdravotné poistenie, kde je platiteľom štát a končiaci živnostník nemusí robiť nič.
  • Po prerušení živnosti ide podnikateľ na úrad práce – ak sa nahlási na úrad do 7 dní, štát ho zaregistruje hneď k prvému dňu pozastavenia živnosti a zdravotné poistenie začne platiť štát, pretože sa končiaci podnikateľ stane poistencom štátu. Ani v tomto prípade nie je potrebné nič robiť, pretože úrady práce sú so zdravotnými poisťovňami prepojené. Ak sa však podnikateľ do 7 dní nestihne zaevidovať na úrade práce, štát ho nezaregistruje od prvého dňa prerušenia živnosti ale až k dátumu, kedy sa reálne nahlási, a tak mu vznikne „okno“ niekoľkých dní, počas ktorých sa musí prihlásiť a platiť preddavky na zdravotné poistenie dobrovoľne.
  • Po prerušení živnosti podnikateľ nejde na úrad práce, nemá zamestnanie ani nie je poistencom štátu – v takomto prípade sa musí prihlásiť na dobrovoľné platenie poistného, ktoré je v minimálnej výške 70,91 eur mesačne.

V každom prípade platí, že ak sa živnosť preruší v priebehu mesiaca, zdravotné odvody z titulu podnikania sa platia len za počet dní mesiaca, počas ktorých mal podnikateľ aktívnu živnosť. Zvyšné dni v mesiaci sa potom platia z iného, nasledujúceho titulu ako je vyššie uvedené.

Netreba zabúdať na to, že hovoríme o preddavkoch na zdravotné poistenie. V nasledujúci september po skončení kalendárneho roka, v ktorom k pozastaveniu živnosti došlo, štát vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie a podľa dosiahnutého príjmu bude potrebné zaplatiť 14% zdravotný odvod.

Dane. Daň z príjmu sa platí až po skončení kalendárneho roka, v ktorom si podnikateľ prerušil živnosť, a to na základe daňového priznania, ktoré je obvykle potrebné podať do konca marca.

6. Čo musím urobiť po prerušení živnosti?

1. Daňovému úradu prerušenie živnosti nemusíte oznamovať, lebo to za vás urobil živnostenský úrad.
2. Rovnako je to aj so zdravotnou poisťovňou.
3. Pozastavenie živnosti a Sociálna poisťovňa: Oznámenie o pozastavení živnosti musí Sociálnej poisťovni zaslať ten živnostník, ktorý bol prihlásený pre sociálne poistenie (teda ten, ktorý si platil sociálne odvody). Ak si živnostník sociálne odvody neplatil, lebo nebol sociálne poistený, nemusí poisťovni oznamovať nič.
Oznámenie na Sociálnu poisťovňu sa robí na špeciálnom tlačive a k dispozícii sú k nemu aj vysvetlivky. Pozrite si tiež vyplnený VZOR oznámenia (postačí vyplniť iba záhlavie oznámenia, časť 1, 9 a 11). V prípade otázok odporúčame kontaktovať priamo Sociálnu poisťovňu na tel. čísle: 0906 171090, voľba 2.
Vyplnené a podpísané tlačivo potom môžete zaslať poštou alebo priniesť osobne na adresu Sociálnej poisťovne (Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava) alebo niektorej z jej pobočiek. Vyplnené tlačivo možno odoslať s použitím eID karty a čítačky aj elektronicky, cez slovensko.sk: V pravo klik na „Všeobecná agenda“, následne zo zoznamu poskytovateľov služby vybrať „Sociálna poisťovňa“, ďalej klik na tlačidlo „Prejsť na službu“ a potom už len priložiť naskenované oznámenie, elektronicky podpísať a odoslať.
Ak máte ako živnostník zamestnancov, postup je iný. V takom prípade odporúčame obrátiť sa na svoju účtovníčku alebo účtovníka.

Pre viac informácií o tom, čo je potrebné urobiť po prerušení živnosti si prečítajte tento článok.

7. Živnosť mám pozastavenú na 6 mesiacov, ale potreboval by som ju začať používať skôr. Je to možné?

Podľa nášho názoru, živnosť prerušenú pred 9. aprílom 2020 nie je možné začať používať skôr ako uplynie 6 mesiacov. Je to totiž minimálna doba pozastavenia živnosti, ktorá platila pred opatrením umožňujúcim pozastaviť si živnosť aj na kratšiu dobu ako je 6 mesiacov počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Čo však môžete urobiť je to, že si živnosť úplne zrušíte (online cez Firmáreň na to nepotrebujete ani eID ani čítačku) a opäť si živnosť založíte.

Viac informácií o zrušení živnosti si prečítajte v tomto článku.

Prerušiť živnosť online bez čítačky a eID

Súvisiace články

16. mar, 2020

Potrebujete zrušiť živnosť? S týmto návodom to urobíte z obývačky a zadarmo

Zrušenie živnosti je jednoduchá záležitosť. Ako to však urobiť čo najvýhodnejšie – online a zadarmo? Pozrite si tento podrobný návod.

Zrušenie živnosti je jednoduchá záležitosť. Ako to však urobiť čo najvýhodnejšie – online a zadarmo? Pozrite si tento podrobný návod.

16. mar, 2020
11. dec, 2013

Zrušenie živnosti alebo pozastavenie živnosti

Ak sa chystáte skončiť živnosť, najlepší čas je urobiť tak do konca júna alebo do konca roka. Vyhnete sa tak napríklad povinnosti platiť prípadné sociálne odvody alebo podávať daňové priznanie za aktuálny rok. Okrem toho, odvody sa každoročne zvyšujú. Pozrite sa, či je výhodnejšie živnosť skončiť, alebo iba pozastaviť.

Ak sa chystáte skončiť živnosť, najlepší čas je urobiť tak do konca júna alebo do konca roka. Vyhnete sa tak napríklad povinnosti platiť prípadné sociálne odvody alebo podávať daňové priznanie za aktuálny rok. Okrem toho, odvody sa každoročne zvyšujú. Pozrite sa, či je výhodnejšie živnosť skončiť, alebo iba pozastaviť.

11. dec, 2013