Odvody živnostníka sa menia. Toto sú najdôležitejšie čísla pre rok 2021

Odvody živnostníka v roku 2021 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 76,44 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 180,99 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 6. marca 2021.

8. feb, 2018
Tím portálu Firmáreň
Odvody živnostníka
Tím portálu Firmáreň

Odvody živnostníka v roku 2021 pozostávajú z preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 76,44 eura a z odvodov do Sociálnej poisťovne vo výške min. 180,99 eura. Sociálne odvody však prvý rok platiť netreba. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 6. marca 2021.

Odvody živnostníka spolu

Odvody živnostníka od januára 2021:
1. Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne sú 180,99 eura
2. Minimálne mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne 76,44 eura.

Bezprostredne po založení živnosti však treba platiť iba preddavky na zdravotné poistenie – 76,44 eura mesačne. Sociálne odvody prichádzajú na rad až neskôr, zvyčajne o rok. Ďalej si prečítajte, prečo je to tak.

Sociálne odvody

Naďalej platí, že noví živnostníci v tomto roku minimálne odvody do Sociálnej poisťovne neplatia. Ak ste sa rozhodli pre založenie živnosti v roku 2021, môžete pokojne spávať minimálne do 30. júna budúceho roku. Mesačná platba 180,99 eur sa vás minimálne dovtedy netýka.

Neplatí ich ani živnostník, ktorý mal otvorenú živnosť v predchádzajúcom roku, sociálne odvody neplatil a v minulom roku nezarobil viac ako 6 078 eur.

Kto však už živnosť mal v minulom roku a sociálne odvody v roku 2020 platil, platí ich ďalej aj od začiatku roku 2021, a to vo zvýšenej výške 180,99 eura.

Kto zo živnostníkov v roku 2020 zarobili sumu nad 6 078 eur, musí od 1. 7. 2021 začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 180,99 eura.

TIP Firmárne: V kombinácii zamestnanec a živnosť treba udržať príjmy zo živnosti pod hranicou na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Zdravotné poistenie sa platí z titulu zamestnania – to potom znamená, živnostník platí nulové mesačné preddavky.

Výška sociálnych odvodov sa mení dva krát do roka. V januári zmena závisí od zvyšovania vymeriavacích základov stanovených štátom a v júli zase od daňových priznaní podaných živnostníkmi v marci.

Zdravotné poistenie

Mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 76,44 eura platí každý živnostník (s výnimkou živnostníkov, ktorí sú popri živnosti aj poistencom štátu – napríklad študenti, osoby na materskej alebo na dôchodku).

Daň z príjmov v roku 2021

Daňové priznanie za rok 2020 je potrebné v marci 2021 podávať vtedy, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2020 presiahnu 2 207,10 eura.

Sadzby dane pre živnostníka:

  • 15 percent zo základu dane, ak príjmy z podnikania v roku 2020 neprevýšili sumu 100-tisíc eur
  • 19 percent zo základu dane, ktorý nepresiahne výšku 37 163,36 eura – ak príjmy z podnikania v roku 2020 prevýšili sumu 100-tisíc eur
  • 25 percent zo základu dane, ktorý presiahne výšku 37 163,36 eura – ak príjmy z podnikania v roku 2020 prevýšili sumu 100-tisíc eur.

Príležitostné príjmy. Výdavok do 500 eur za príležitostnú prácu už podľa novej legislatívy nie je daňovým nákladom. Po starom bolo možné na základe zmluvy o dielo, príkaznej, mandátnej alebo inak nepomenovanej zmluvy oslobodiť od dane jednorazové, príležitostné príjmy fyzickej osoby do výšky 500 eur za rok. Súčasne platilo, že živnostník či firma si mohla dať takýto jednorazový výdavok do nákladov bez toho, aby musel niekoho na pár hodín zamestnávať či posielať na živnostenský úrad. Toto už neplatí. Podľa novej úpravy platí, že za príležitostnú činnosť sa nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu.

Paušálne výdavky

V roku 2021 sú 60 percent z príjmov SZČO, maximálne však 20 000 eur na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Súvisiace články

28. okt, 2014

Ako ušetriť na odvodoch desiatky eur mesačne

Platíte zbytočne vysoké zdravotné odvody? Založte si s.r.o. Alebo ju už máte? Aj naša klientka – majiteľka a konateľka s.r.o. platila veľké odvody, ale včas sa spamätala. Prezradíme, prečo platí iba 7 eur namiesto 56,35 eur mesačne a má pri tom rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ostatní! A podelíme sa aj o jej rady, ako za minimum odvodov do sociálnej poisťovne – za 16 eur – dostáva presne to isté, čo majú ostatní za viac ako 133,42 eur mesačne.

Platíte zbytočne vysoké zdravotné odvody? Založte si s.r.o. Alebo ju už máte? Aj naša klientka – majiteľka a konateľka s.r.o. platila veľké odvody, ale včas sa spamätala. Prezradíme, prečo platí iba 7 eur namiesto 56,35 eur mesačne a má pri tom rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ostatní! A podelíme sa aj o jej rady, ako za minimum odvodov do sociálnej poisťovne – za 16 eur – dostáva presne to isté, čo majú ostatní za viac ako 133,42 eur mesačne.

28. okt, 2014
29. dec, 2013

Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 4. apríla 2021.

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 4. apríla 2021.

29. dec, 2013
12. júl, 2015

Študent a živnosť. Aké odvody treba platiť?

Čoraz viac študentov si privirába podnikaním na živnosť. Je to veľmi populárna forma podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení. Aktualizované 1.3.2021.

Čoraz viac študentov si privirába podnikaním na živnosť. Je to veľmi populárna forma podnikania, najmä pre jej flexibilitu – rýchle a jednoduché otvorenie, prerušenie alebo zrušenie. Výhodnosť živnosti však spočíva aj v jej odvodovom nastavení. Aktualizované 1.3.2021.

12. júl, 2015
24. jan, 2021

Živnosť popri zamestnaní

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

Môžem si otvoriť živnosť popri zamestnaní? Musím živnosť nahlásiť zamestnávateľovi? A ako je to s odvodmi? Prečítajte si odpovede a pozrite si krátke video.

24. jan, 2021