Odvody živnostníka sa menia. Toto sú najdôležitejšie čísla pre rok 2019

Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne sa každý rok zvyšujú. Povinné preddavky na zdravotné poistenie pre nového živnostníka, ak nemá výnimku, sú 66,78 eur mesačne. Dobrá správa je, že, paušálne výdavky sa od minulého roka stali, naopak, výhodnejšími. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 5. mája 2019.

8. feb, 2018
Tím portálu Firmáreň
Odvody živnostníka
Tím portálu Firmáreň

Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne sa každý rok zvyšujú. Povinné preddavky na zdravotné poistenie pre nového živnostníka, ak nemá výnimku, sú 66,78 eur mesačne. Dobrá správa je, že, paušálne výdavky sa od minulého roka stali, naopak, výhodnejšími. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 5. mája 2019.

Vyššie odvody živnostníka

Odvody živnostníka po novom: Minimálne mesačné odvody pre rok 2019 do Sociálnej poisťovne sú 158,11 eura (nárast o 6,95 eura zo sumy 151,16 eura v rokiu 2018) a do zdravotnej poisťovne 66,78 eura (nárast o 2,94 eura zo sumy 63,84 eura v roku 2018).

Po založení živnosti sa však povinne platia iba preddavky na zdravotné poistenie – spomínaných 66,78 eura mesačne. Sociálne odvody prichádzajú na rad neskôr. Prečo je to tak?

Sociálne odvody

Naďalej platí, že noví živnostníci v tomto roku minimálne odvody do Sociálnej poisťovne neplatia. Ak ste sa rozhodli pre založenie živnosti v roku 2019, môžete pokojne spávať minimálne do 30. júna budúceho roku. Mesačná platba 158,11 eur sa vás minimálne dovtedy netýka.

Neplatí ich ani živnostník, ktorý mal otvorenú živnosť v predchádzajúcom roku, sociálne odvody neplatil a v minulom roku nezarobil viac ako 5 724 eur.

Kto však už živnosť mal v minulom roku a sociálne odvody v roku 2018 platil, platí ich ďalej aj od začiatku roku 2019, a to vo zvýšenej výške 158,11 eura. Prvý krát ich treba v novej výške zaplatiť už 8.2.2019.

Kto zo živnostníkov v roku 2018 zarobili sumu nad 5 724 eur, musí od 1. 7. 2019 začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 158,11 eura. Hranica príjmov za minulý rok pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre nových živnostníkov, ktorí doteraz túto povinnosť nemali, stúpla zo sumy 5 472 eur na 5 724 eur.

TIP Firmárne: V kombinácii zamestnanec a živnosť treba udržať príjmy zo živnosti pod hranicou na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Tam neexistuje inštitút ročného zúčtovania, ktorý by toto dvojité platenie zohľadnil.

Zdravotné poistenie

Mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 66,78 eura platí každý živnostník (s výnimkou živnostníkov, ktorí sú popri živnosti aj poistencom štátu – napríklad študenti, osoby na materskej alebo na dôchodku).

Daň z príjmov v roku 2019

Daňové priznanie za rok 2018 nie je potrebné v marci 2019 podávať, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2017 nepresiahnu 1 915,01 eura. Daňové priznanie za rok 2019 potom v roku 2020 nebude potrebné podávať, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2019 nepresiahnu 1 968,78 eura.

Sadzby dane pre živnostníka:

  • 19 percent zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy životného minima, čiže do 36 256,37 eura
  • 25 percent zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 36 256,37 eura.

Príležitostné príjmy sa menia. Výdavok do 500 eur za príležitostnú prácu už podľa novej legislatívy nie je daňovým nákladom. Po starom bolo možné na základe zmluvy o dielo, príkaznej, mandátnej alebo inak nepomenovanej zmluvy oslobodiť od dane jednorazové, príležitostné príjmy fyzickej osoby do výšky 500 eur za rok. Súčasne platilo, že živnostník či firma si mohla dať takýto jednorazový výdavok do nákladov bez toho, aby musel niekoho na pár hodín zamestnávať či posielať na živnostenský úrad. Toto už neplatí. Podľa novej úpravy platí, že za príležitostnú činnosť sa nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu.

Paušálne výdavky

V roku 2018 sú 60 percent z príjmov SZČO, maximálne však 20 000 eur na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania) a v tejto výške ich bolo možné prvý krát uplatniť za rok 2017.

Súvisiace články

28. okt, 2014

Ako ušetriť na odvodoch desiatky eur mesačne

Platíte zbytočne vysoké zdravotné odvody? Založte si s.r.o. Alebo ju už máte? Aj naša klientka – majiteľka a konateľka s.r.o. platila veľké odvody, ale včas sa spamätala. Prezradíme, prečo platí iba 7 eur namiesto 56,35 eur mesačne a má pri tom rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ostatní! A podelíme sa aj o jej rady, ako za minimum odvodov do sociálnej poisťovne – za 16 eur – dostáva presne to isté, čo majú ostatní za viac ako 133,42 eur mesačne.

Platíte zbytočne vysoké zdravotné odvody? Založte si s.r.o. Alebo ju už máte? Aj naša klientka – majiteľka a konateľka s.r.o. platila veľké odvody, ale včas sa spamätala. Prezradíme, prečo platí iba 7 eur namiesto 56,35 eur mesačne a má pri tom rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ostatní! A podelíme sa aj o jej rady, ako za minimum odvodov do sociálnej poisťovne – za 16 eur – dostáva presne to isté, čo majú ostatní za viac ako 133,42 eur mesačne.

28. okt, 2014
29. dec, 2013

Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 13. februára 2020.

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 13. februára 2020.

29. dec, 2013