Čo musím urobiť po založení živnosti

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 13. februára 2020.

29. dec, 2013
Tím portálu Firmáreň
Čo musím urobiť po založení živnosti
Tím portálu Firmáreň

Pozrite sa, ktoré kroky je potrebné urobiť po založení živnosti. Článok tiež prináša informácie o niektorých povinnostiach živnostníkov pri platení odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Aktualizované 13. februára 2020.

1. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Od júla 2018 majú už všetci živnostníci povinnosť komunikovať s daňovým úradom iba elektronicky. V papierovej forme už na daňovom úrade nevybavíte takmer nič.

Ako prvé si teda vybavte nový občiansky preukaz (eID), ak ho ešte nemáte. Nainštalujte si všetko potrebné do vášho počítača a urobte si registráciu na finančnej správe.  Pozrite si video-návod, ako na to:

2. OTVORENIE A NAHLÁSENIE BANKOVÉHO ÚČTU

Bankový účet nie je povinný, ale ak účet otvárate, je potrebné to spraviť čo najskôr po založení živnosti. Číslo bankového účtu môžete, ale aj nemusíte nahlásiť na daňový úrad elektronicky cez portál finančnej správy. Od začiatku roka 2020 je totiž povinnosť hlásenia účtov daňovému úradu zrušená, pretože to už robia namiesto nás banky automaticky. Ak podnikáte ako živnostník, na podnikanie môžete používať aj svoj osobný účet a nemusíte si kvôli tomu zriaďovať ďalší podnikateľský účet. Ak však chcete mať v účtovníctve prehľad, zriadenie osobitného podnikateľského účtu odporúčajú najmä účtovníci.

3. REGISTRÁCIA FIRMY NA DAŇOVOM ÚRADE

Ak ste si založili živnosť online cez portál firmaren.sk alebo aj osobne na živnostenskom úrade, už nemusíte chodiť na daňový úrad a registrovať sa pre daň z príjmu fyzických osôb. Živnostenský úrad registráciu pre daň z príjmu fyzických osôb robí za živnostníkov automaticky. Daňový úrad vám potom do 30 dní zašle poštou osvedčenie o registrácii (tzv. kartička DIČ). Svoje DIČ môžete zistiť aj online, cez oficiálny portál financnasprava.sk. Pozrite si video, ako na to.

Nemusíte však čakať na DIČ. Začať podnikať a vystavovať faktúry môžete aj bez neho.

4. PROGRAM NA VYSTAVOVANIE FAKTÚR

Po založení živnosti každý potrebuje rýchlo vystavovať faktúry a zarábať. Pri vystavovaní faktúry môžete použiť akýkoľvek program, či už textový, tabuľkový alebo program určený priamo na vystavovanie faktúr online či offline. Najradšej odporúčame tie fakturačné programy, ktoré sú overené a ponúkajú možnosť bezplatného vyskúšania. Pre klientov Firmárne sme so Superfaktúrou dohodli špeciálne podmienky, a to bezplatné získanie programu až na 90 dní! Nezabudnite na riadne číslovanie faktúr v chronologickom rade a na náležitosti faktúry. Prečítajte si viac ako správne vystavovať faktúry.

5. REGISTRÁCIA V ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Pri založení živnosti má/mal každý podnikateľ voči zdravotnej poisťovni tieto povinnosti:

a) Oznámenie o vzniku platiteľa zdravotného poistenia (oznámenie o založení živnosti) – do 8 dní od vzniku živnostenského oprávnenia. Toto už nemusíte robiť, pretože to živnostenský úrad robí automaticky za vás.

b) Zaslanie výkazu výšky preddavkov na zdravotné poistné (koľko bude podnikateľ mesačne platiť). Ani toto už nemusíte robiť. Od roku 2017 to robí živnostenský úrad tiež automaticky za vás.

Pozrite si, aké odvody budete platiť v tomto roku.

Podnikateľ si môže zvoliť aj vyššie preddavky, ak očakáva vysoké príjmy. V prípade, ak je podnikateľ popri vzniku živnosti súčasne aj v pracovnom pomere alebo je študent a za predchádzajúci kalendárny rok mu nebolo vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, môže uviezť vo výkaze výšku preddavku 0,- eur (zákon č. 580/2014, § 13 a 16). Odporúčame kontaktovať priamo zdravotnú poisťovňu osobne alebo telefonicky.

c) Platenie mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne
Preddavky sú splatné vždy do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa poistné platí (napríklad za mesiac január 2019 sa platí do 8. februára 2019).

d) Registrácia do sociálnej poisťovne
Bezprostredne po založení živnosti nemá podnikateľ povinnosť registrácie na sociálnej poisťovne (nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistený).
Dobrovoľne sa však prihlásiť môže. Povinnosť vzniká vtedy, ak živnostník, ktorý podľa daňového priznania za rok 2017 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako 5 472 €. Ak živnostník začal podnikať až v roku 2018, prvý krát by mohol mať túto povinnosť až od 1.7.2019, ak podľa daňového priznania za rok 2018 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako 5 472 €. Viac o odvodoch si prečítajte v aktuálnom článku.

6. ZABEZPEČENIE PEČIATKY

Zákon neprikazuje podnikateľom používať v obchodnom a úradnom styku pečiatku. Používanie pečiatky je však u nás veľmi rozšírené a niektoré úrady ju napriek tomu zvyknú vyžadovať. Pečiatka je prospešná pri označovaní firmy a uvádzaní firemných údajov na listinách. Vybavili sme pre vás vo FaxCOPY výborné zľavy na
zhotovenie pečiatky – až 20 % (použite zľavový kód FIRMAPECIATKY) a
výrobu vizitiek – až 15 % (použite zľavový kód FIRMAREN).

7. REGISTRÁCIA DPH PO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

Daňový subjekt sa osobitne registruje k dani z pridanej hodnoty dobrovoľne alebo povinne. Bezprostredne po založení živnosti je pravdepodobná dobrovoľná registrácia na DPH. Bližšie informácie nájdete v ďalších našich článkoch.

8. ZABEZPEČENIE SPRACOVANIA ÚČTOVNÍCTVA

Podnikateľ sa môže rozhodnúť či si bude viesť účtovníctvo sám, alebo tým niekoho poverí (účtovníka, účtovnícku firmu). Podľa zákona sa však týmto nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenia a predloženia účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva.
Od januára 2014 sa živnostníci môžu rozhodnúť ako budú účtovať reálne náklady (bločky, faktúry a pod.). Okrem klasického účtovníctva si už môžu zvoliť aj jeho jednoduchšiu formu – daňovú evidenciu. Pri daňovej evidencii netreba robiť napríklad účtovné závierky, inventarizáciu majetku a zásob atď.

9. OZNAČENIE MIESTA PODNIKANIA FIRMY

Miesto podnikania firmy musí byť označené obchodným menom (stačí na schránke). Podnikateľ je tiež povinný označiť prevádzkareň, a to najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti.

10. Zriadenie eKasy

Kto musí mať eKasu a ako si ju zriadiť? Prečítajte si všetko dôležité o registračných pokladniciach priamo na našom blogu.

Článok spracoval: Tím portálu firmáreň.sk

Súvisiace články

8. feb, 2018

Odvody živnostníka sa menia. Toto sú najdôležitejšie čísla pre rok 2019

Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne sa každý rok zvyšujú. Povinné preddavky na zdravotné poistenie pre nového živnostníka, ak nemá výnimku, sú 66,78 eur mesačne. Dobrá správa je, že, paušálne výdavky sa od minulého roka stali, naopak, výhodnejšími. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 5. mája 2019.

Odvody živnostníka do sociálnej poisťovne sa každý rok zvyšujú. Povinné preddavky na zdravotné poistenie pre nového živnostníka, ak nemá výnimku, sú 66,78 eur mesačne. Dobrá správa je, že, paušálne výdavky sa od minulého roka stali, naopak, výhodnejšími. Pozrite si najdôležitejšie odvodové a daňové čísla. Aktualizované 5. mája 2019.

8. feb, 2018
12. mar, 2018

Ako správne vystaviť faktúru - to najdôležitejšie o faktúrach

Vedeli ste, že povinnosť vystaviť faktúru má iba platiteľ DPH? Každý podnikateľ však musí viesť predpísanú účtovnú evidenciu. U platiteľov DPH je faktúra povinná a u neplatiteľov DPH síce povinná nie je, ale aj im výborne poslúži ako účtovný doklad, ktorý už povinný je. Pozrite sa, ako správne vystavovať faktúry.

Vedeli ste, že povinnosť vystaviť faktúru má iba platiteľ DPH? Každý podnikateľ však musí viesť predpísanú účtovnú evidenciu. U platiteľov DPH je faktúra povinná a u neplatiteľov DPH síce povinná nie je, ale aj im výborne poslúži ako účtovný doklad, ktorý už povinný je. Pozrite sa, ako správne vystavovať faktúry.

12. mar, 2018
9. dec, 2013

Rozšírenie predmetu podnikania - poľnohospodárstvo a lesníctvo nie je živnosťou

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.

9. dec, 2013